Lovely ride 🚴🏻‍♂️ Schöne fahrt

Lovely ride on the #roadbike from Berlin to Potsdam and back 🚴🏻‍♂️ Schöne Fahrt mit dem #Rennrad von Berlin nach Potsdam und zurück

Annons

En given trade – Millicom

Tidigare i veckan fyllde jag på mitt innehav i Millicom för jag ser en möjlig trade i aktien som rasat med 54% och är lågt värderad med ett P/E-tal på 6. Företaget drabbades av en rejäl förtroendekris när de meddelade att coronaepedimin inte påverkas av coronakrisen för att senare släppa en kvartalsrapport som visade att så inte var fallet. Dessutom slopades både aktieutdelning och ett planerat återköpsprogram samtidigt som sydamerikanska valutor och nedstängningar påverkade Millicom. Folk i dessa länder kan inte ens gå ut och köpa kontantkort till sina mobiler.

En ökad optimism med en fortsatt uppgång på börsen med en förbättrad valutamarknad kan gynna Millicom. Nyligen köpte Millicoms chefsjurist och finanschef aktier i bolaget vilket ger en ytterligare köpsignal.

Idag läser jag att Erik Penser Bank delar min syn på aktien och ”ser köpläge i krossad aktie”. Banken anser att nedvärderingen som skett i aktien inte är motiverad och att den nu är för lågt värderad. I skrivande stund kl 10.40 är aktien upp ca 6%. Banken menar även att det motiverade aktievärdet är 300 kr istället för de 233 kr som den just nu är värderad till.

Planerade aktieinköp – bygg, hälsa och försäkring på stabil grund

De senaste dagarna har jag fyllt på befintliga innehav i utdelnings- och tillväxtportföljerna med bl a:

 • Skanska är ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med en undervärderad amerikansk verksamhet. Det finns en stor potential i den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen. Aktien är attraktivt värderad och har en uppsida på 30%.
 • Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling med en strukturell efterfrågan och ny produktcykel driver tillväxt vilket ger en förväntad stark vinsttillväxt kommande år. En möjlig uppsida på 30-40%.
 • Tryg A/S är ett danskt försäkringsbolag med verksamhet i hela norden. Aktie har stått sig ganska väl under coronakrisen jämfört med banksektorn. Direktavkastningen är hela 5,6% på ett femårs-snitt.
Foto: Per Gustafsson. Plats: Schloss Sanssouci, Potsdam

Omdisponering i portföljerna

Försäljningen av Robur exportfond har nu genomförts i omgångar (eftersom Swedbank har begränsningar hur mycket man får sälja per dag om innehavet överstiger ett visst belopp). Exportfonden passade inte längre in i den totala strategin för aktieportföljens innehav därför att fondens innehav till stor del är samma som mina svenska aktieportföljer. P g a försäljningen av fondandelarna är jag därför är jag extra likvid för tillfället och kan fylla på successivt med andra placeringar i enlighet med min totala strategi. Jag kommer även att vikta över mer till aktieportföljerna från fondportföljen eftersom jag nu vågar tro att vi sett och passerat botten efter den kraftiga nedgången på börsen. Jag kommer dock att hålla en viss likviditet för att möjliggöra nya fynd om det kommer fler kraftiga fall på börsen framöver.

Foto: Per Gustafsson Plats: Lübars, Berlin

För närvarande genomför jag både köp av aktier och fondandelar, vilket jag återkommer till i kommande inlägg.

Våga flyga – med fondernas diversiering

Jag ser många fördelar med att parallellt med mina aktieportföljer placera i olika fonder där andra sköter förvaltningen. Genom fonderna kan man tillåta sig att flyga iväg lite och nå tillgångar och bolag som man annars inte själv vågar placera i. Jag tycker det är värt en avgift för denna möjlighet. I aktieportföljerna har jag i huvudsak större svenska utdelnings- och tillväxtbolag, med undantag för några enstaka nordiska och amerikanska aktier. Även om investmentbolagen i viss mån innehåller utvecklingsbolag som jag inte själv kanske vågar köpa tycker jag inte att det räcker jämfört med de möjligheter som bankernas fondförvaltning erbjuder.

Min ambition med dagens anteckningar är inte att göra en jämförelse mellan direkta aktieköp i företag/investmentbolag och att köpa andelar i fonder, utan istället visa på hur jag tycker att mina fondplaceringar kan komplettera aktieportföljerna.

I fonderna får jag tillgång till:

 • geografiska områden som jag inte själv vågar eller har kunskap att investera i.
 • mindre bolag som är under utveckling som jag inte hinner sätta mig in i.
 • förhoppningsbolag, som har hög risk, men genom fondens professionella förvaltare lägger ner stora resurser på att analysera.
 • företag som har ny teknik och i många fall hög värdering, både små och stora bolag. Även här kan riskerna vara höga men fondförvaltarna lägger tid och resurser på analyser.
 • en diversiering som minimerar riskerna med ägarandelar i en rad olika bolag som någon med insyn och kunskap har valt ut.
 • att fondförvaltarna använder instrument med aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i fondandelar, samt i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

De fonder jag har som på ett bra sätt kompletterar min aktieportföljer är:

 • Swedbank Robur Global Em Mkts är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader
 • Swedbank Robur Global Impact placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål.
 • Swedbank Robur Kinafond A placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder.
 • Swedbank Robur Ny Teknik placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik.
 • Swedbank Robur Småbolag Europa placerar i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher.
 • Swedbank Robur Småbolag Global placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher.
 • Swedbank Robur USA placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. 

En fond som inte längre passar in i min övergripande strategi är

Min ambition är därför att avyttra hela Exportfondens innehav i närtid för att öka likviditeten inför andra framtida investeringar.

En annat innehav är en blandfond som innehåller ca 70% räntor, vilken jag ser mer som en ränteplacering. Den här fonden ingår därför i mitt ränteben.

 • Nordea Stratega 30 är en blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Räntedelen i fonden är placerad i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar.