Stabil utdelare med försäkring

Igår fyllde jag på med aktier i det finska bolaget Sampo. Värderingsmässigt är Sampo billigare än på länge. DI skriver att ”genomsnittet för de senaste fem åren är ett framåtriktat p/e-tal på 14,6 och p/b 1,9, enligt Factset. Aktien handlas i dag till strax under 14 gånger årets förväntade vinst och 1,4 gånger eget kapital. För nästa år är motsvarande siffror 11,5 respektive 1,3. Även om osäkerheten stor om vad som händer under andra halvåret, ser Sampo lockande ut. Ökar Nordea lönsamheten gynnas Sampo samtidigt som den stabila försäkringsrörelsen sänker risken. Det är inte illa”.

Foto: Per Gustafsson Plats: Friedrichswerdersche Kirche, Berlin

I början av året ändrade Sampo sin utdelningspolicy till att i fortsättningen dela ut minst 70 procent av den årliga nettovinsten mot tidigare 50 procent. Dessutom kan Sampo köpa tillbaka egna aktier, vilket ökar aktieägarvärdet. Vid bokslutet föreslogs en utdelning om 2,2 euro per aktie, vilken nu har sänkts till 1,5 euro. Det är visserligen en betydande minskning, men ger ändå en direktavkastning på 5,1 procent.  

Handla med volatilitet

Bollinger band mäter standardavvikelser för att upptäcka stora och små rörelser. Bollinger modellen är en modell som tillåter användaren att jämföra volatiliteten och kursnivåer över en tidsperiod. Modellen består av tre grafer.

 • Ett enkelt glidande medelvärde i mitten.
 • Ett övre band (det glidande medelvärdet + 2 standard avvikelse)
 • Ett undre band (det glidande medelvärdet – 2 standard avvikelse)

Eftersom standardavvikelsen är ett mått på volatilitet, justerar Bollinger banden sig efter glidande medelvärdet, dvs rådande marknadsförhållanden. De vidgar sig under volatila marknadsförhållanden och drar ihop sig under minder volatila perioder (konsolidering).

Bollinger band visas grafiskt tillsammans med en tredje linje. Den är det glidande medelvärdet. Perioden för denna kan variera, 10 dagar för kort trading och 20 för den lite längre (3 mån), 50 dagar används för det långa perspektivet.

Hur tolkar vi Bollinger bandet?

Sök efter köptillfällen när kursen ligger vid det undre bandet (breakout i undre bandet, översålt), och sök efter säljtillfällen när kursen ligger runt det övre (breakout i övre bandet, överköpt).

Kraftiga rörelser tenderar att inträffa efter att banden har dragits ihop mot det glidande medelvärdet.

Toppar och bottnar utanför banden, som följs av toppar och bottnar innanför banden indikerar ett omslag i trenden.

En rörelse utanför banden tyder på en fortsättning av trenden.

Ett styrketecken visas när en aktie ligger och slå i underkant av sitt övre band.

En vändning i kursutvecklingen, alternativt en konsolidering sker ofta inte förrän de övre bollingerbanden har brutits ett par gånger.

Det är viktigt att tänka på att Bollinger band inte kan ge köp eller säljsignaler på egen hand. De måste kombineras med någon annan indikator. Ett förslag är att använda Bollinger band tillsammans med RSI eftersom när kursen når ett av banden betyder det en av två saker. Det kan betyda att trenden fortsätter eller det kan betyda att en motsatt reaktion är på väg.

Kombinerat med RSI får man en kraftfull indikator som visar på överköpta eller översålda förhållanden.

Elkraft, automation och naturfiber in i portföljen

Trots skepsisen i mitt förra inlägg där jag är tveksam till börsen på kort sikt eftersom börsen återhämtat sig rekordsnabbt medan ekonomin egentligen står still; med massarbetslöshet och konkurser p g a Coronaviruset. Sneglar nu även på kreditsidan och då särskilt HY. Idag siktar jag dock högt och det blev köp av ABB som jag välkomnar in i portföljen igen och ny i portföljen är även Ahlström-Munksjö.

Foto: Per Gustafsson Plats: Sanssouci Park i Potsdam, Tyskland
 • Ahlström-Munksjö är ett bolag som specialiserat sig på produktion av fiber- och pappersmaterial. Dess viktigaste produkter är dekorpapper, filter, skyddspapper, paketering samt matförpackningar. Bolaget gynnas av hållbarhetstrenden när konsumentvaror går över från plast- till pappersförpackningar. Även inom husbyggande och inredning gynnas företaget av hållbarhetstrenden. Jag ser aktien både som en god tillväxtaktie och en aktie med bra utdelning med ett treårssnitt på 3,8% i direktavkastning.
 • ABB är globalt ledande inom automation och elkraft och gynnas av en strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Direktavkastningen är helt okej med ett treårsnitt på 3,9%.

Dags att ta det lugnt? Marknaden vs Konjunkturen

När Coronaviruset spreds över världen sjönk världens börser i en fart som vi sällan tidigare sett. Detta för att sedan återhämta sig lika snabbat, t ex den amerikanska börsen har inte haft en lika stor ökning sedan 1987.

Ser marknaden vad som pågår? Ekonomierna står stilla, konkurserna ökar och arbetslösheten stiger snabbt, men ändå stiger börserna kraftigt de senaste veckorna. En förklaring är de penning- och finanspolitiska finanserna har skymt coronavirusets konsekvenser och den reella marknadsutvecklingen.

Foto: Per Gustafsson Plats: Jasna i Tjeckien

Den optimism som finns på aktiemarknaden delas inte av kreditmarknaden som markant prissatt antalet stigande konkurser trots att stimulanser och stödköp görs.

Är det dags att hämta andan när det gäller aktieköp och öka allokeringen till räntor och krediter?

Det menar Swedbank som i sin uppdaterade investeringsstrategi lägger en övervikt på krediter genom att undervikta aktier, jämnt fördelat mellan HY och IG. Swedbank ”ser en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind mot bakgrund av den snabba börsuppgång vi sett den senaste tiden”.

Aktieportföljen fortsätter sin strategi och allokerar inte om p g a ovanstående, men spänner bågen för att vara beredd att omvärdera.

Köp senast dagarna…

Jag sålde av en del aktier i förra veckan som utvecklats väl och har extra likvid att köpa akter för just nu. Måndagens kraftiga nedgång på börserna gav köpläge och det är bara att jobba på.

Foto: Per Gustafsson Plats: Teltow, Berlin

Castellum, ”Det är ofta i dåliga tider som de bästa affärerna görs. Coronakrisen har gjort det möjligt att komma in i ett tills nyligen dyrt fastighetsbolag till bra rabatt”, skriver Dagens Industri i ”Veckans aktie”-analysen. Håller med och köper mer i bolaget.

Nobina ”har inte lämnat någon guidning för den ekonomiska effekten. Dess ståndpunkt är att det inte kan hållas ansvarigt för en volymminskning som inte föreskrivs i kontraktet. Det verkar emellertid utmanas av några kollektivtrafiksmyndigheter, och detta kan också påverka produktionen, eller mer fasta delar av kontraktet, på grund av bestämmelser om den förväntade volymen och kollektivtrafiksmyndigheternas möjlighet att ändra det, vilket är svårt att bedöma. Därför är det väldigt svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna. Vi bedömer att lokaltrafik är viktigt för de lokala myndigheterna och måste upprätthållas och att den lokala trafiken kommer att återupptas snabbare än internationella resor, vilket kan ta längre tid” skriver Swedbank. Jag håller med och köper mer.

AT&T (USA) är en stabil utdelningsaristokrat och jag fyller på med fler aktier.

Abbvie (USA) tillhör också utdelningsaristokraterna och har dessutom en enorm tillväxtpotential. Dags att köpa mer.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB rasade igår med som mest 40% när det blev känt att VD:n och grundaren. Det är helt rätt att aktien rasar och det är inte bra för SBB. Jag gjorde tvärtemot marknaden och kastade mig på köpknappen. Aktien hade dock återhämtat sig till -20% när jag köpte. Jag bedömer att SBB numera är så mycket mer än Ilija Batljan och tror att det är en bra investering på sikt. Ilija äger 13% av aktierna och drygt 30% av rösterna.

Cibus Nordic ”kan snart ta steget från First North Premier till Stockholmsbörsens finrum och nu är det läge att köpa aktien”, skriver Dagens Industris Magnus Dagel i en analys. Direktavkastningen är hög och ligger på ca 7%, vilket lockar i en galen minusräntevärld. Jag lägger till aktien i utdelningsportföljen, men ser även en tillväxtpotential i aktien till en låg risk.

Mina checklistor vid aktieköp

Det är bra att förhålla sig sig till ett antal checklistor vid aktieköp. Avstämningen varierar själklart beroende på vilken fas bolaget befinner sig i och bransch. Är det ett förhoppnings-, tillväxt- eller ett moget bolag? Sedan finns det branschspecifika nyckeltal för investment- och fastighetsbolag och banker att ta hänsyn till. Till detta kan det ibland vara aktuellt att känna av marknads- och börsläget. I detta inlägg förklarar jag inte nyckeltal m m, istället länkar jag till tidigare inlägg.

Förhoppningsbolag

 • Kassaflöde, positivt
 • P/S, positivt
 • Trigger, vad gör bolaget?
 • Tillväxt i marknaden
 • Ok med nyemission
 • Ägare med kapital

Tillväxtaktier

Utdelningsaktier

För aktier med tillgångar, som ofta tillhör kategorin utdelningsaktier, men ibland även tillväxtaktier, finns ytterligare några punkter att checka av:

Banker

 • P/E
 • K/I, effektiviteten
 • P/B, under 1, då betalar du mindre än vad du får

Investmentbolag

Fastighetsaktier

Förutom att checka av företaget är det ibland aktuellt att lägga på ett marknadsfilter och kolla börsläget.

Marknadsfilter

 • Positiv trend, kursen högre än MA200
 • Kortsiktigt köpläge, RSI 30

Börsläget

 • Bullmarknad, OMX30 högre än MA12
 • Högkonjuktur, positivt BNP-gap
 • Buffett indikator, under 120%