Semester, men den här emissionen hoppar jag på…

Jag skall nu påbörja andra veckan av min semester och portföljen får skötas från hängmattan utan analyser och att fånga momentum. Självklart kommer jag att agera om det inträffar något extraordinärt, men det är viktigt att hålla sig borta från det som man annars tycker är så kul och intressant.

Ikväll har jag gjort ett av dessa undantag och tecknat mig för Genovas emission. Hos Swedbank är deadline för att teckna sig för aktien imorgon kl 15:00. Nu återstår att se om man får en del i emissionen eftersom den är kraftigt övertecknad.

Genova är ett välskött bostadsutveckling- och fastighetsbolag som haft mycket god tillväxt under lång tid på fastighetsmarknaden. Idag äger bolaget fastigheter för drygt 4 miljarder i Stockholm och Uppsala, dessutom finns det planerade projekt samt byggrätter för ytterligare nästan 2 miljarder.

De erbjuder nu aktier för 650 Mkr där drygt 70% redan är reserverat av tunga investerare som Länsförsäkringar och Skandia. Bolaget har nyligen förkortat anmälningstiden för institutionella investerare eftersom bolaget redan mottagit anmälningar som överstiger erbjudandets storlek.

Det är inte omöjligt att kursen går upp 20-30% direkt, men det är en ren gissning. Jag ser i första hand investeringen som långsiktig.

Länk till Swedbanks information om emissionen.

Annons

Telia – Seglatsen har startat – onödig barlast kastas överbord

www.di.se/live/klart-i-natt-telia-saljer-turkcell/

Telia säljer sitt innehavet i Turkcell Holding. Köpare är den turkiska statliga fonden Turkey Wealth Fund. I gårdagens blogg skrev jag att det är lika bra att fylla på med Telia aktier innan den nya vd:n omvandlar fiasko aktien till en succé. Nu kastas onödig barlast överbord och seglatsen har börjat…

Nu kickas fiasko aktien igång? Lika bra att fylla på innan det blir succe

Det råder inte direkt en feststämning kring Telias aktie. Blytunga korruptionsböter i euroasien och överdimensionerat återköpsprogram som fick avbrytas. När den nyinköpta tv-verksamheten med bland annat TV4 redovisade en rörelsemarginal på noll procent bättrade det knappast på en redan negativ bild av bolagets förmåga till värdeskapande. Förväntningarna är med andra ord inte så höga på Telia aktien.

Plötsligt händer det. Allison Kirkby, tidigare succé vd på Tele2, tillträder som ny vd och kan vi räkna med en lönsamhetsoffensiv som kan skaka liv i organisationen.

Med både ny vd och ny styrelseordförande i Lars-Johan Jarnheimer – båda med bakgrund på Tele2 – är det upplagt för succé.

Lika bra att fylla på med mer aktier innan de får igång skutan.

Cellavision – utökat innehavet

Idag har fylllt på mitt innehav i Cellavision enligt plan I dessa tider är det bra att köpa i omgångar enligt en plan och sprida riskerna över tid. Det är omöjligt att träffa bottennivåerna.

Cellavisions aktie är ganska högt värderad och därför tycker många att det inte är köpläge, men tillväxtmöjligheter är fortsatt höga med många nya produkter på gång. Jag räknar med att aktiekursen i närtid når nivåerna vid årets inledning på ca 350 kr.

Några nyckeltal

Källa: Börsdata

Cellavisions aktieutveckling 2020

Källa: Börsdata

Unik uppgång – allt är grönt

Det är unikt, i detta nu, att portföljernas samtliga 53 aktier går uppåt. Det är lika bra att notera att detta händer, så jag inte glömmer det. Kanske det tillhör ”avdelningen för onödigt vetande”, men det är en lite ljuspunkt efter den senaste veckans nedgångar. Nu kl 10:05 ser toppligan ut så här:

 • Millicom, 5,48% se tidigare inlägg; ”Millicom- en given trade”
 • Volvo, 5,05%
 • Alfa Laval 5,04%
 • Intrum 4,86%
 • SBB 4,76%
 • Oncopeptides 4,76%
 • Kinnevik 4,53%
 • SSAB, 4,19%
Foto: Per Gustafsson. Plats: Sjön Havel i Berlin

Det syns mer och mer i varje uppgång att det sker en rotation på börsen från coronavaccinerade aktier såsom livsmedel och tech till cykliska, bank och fastighets relaterade aktier.

Nu får vi se hur länge detta håller i sig i den volatila turbulens som råder. Den långsiktiga trenden är uppåt och det är det viktigaste. Varje nedgång är dock en möjlighet, inte att förglömma.

Framtiden – mer solenergi

Jag har länge haft en ambition att köpa in mig på solenergisidan. Igår slog jag till och valet föll på Soltech Energy som är listade på First North Stockholm.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Karlskrona

Soltech utvecklar och producerar solceller, med ett fokus på estetiskt designade byggnadsintegrerade solceller. Genom det samägda bolaget, ASRE, finansierar och äger och bolaget också solenergiinstallationer i Kina som ger intäkter över längre perioder, upp till 25 år. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas med ett uttalat fokus på omvandling av traditionella bolag till solenergi. Detta har bidragit med stark tillväxt och synergieffekter genom förvärv av hittills totalt 7 företag inom bl a fasad, tak och solcellsbranschen.

Soltech Energy Sweden AB inleder 2020 med ett stabilt kvartal där den svenska verksamheten ökar omsättningen med 22 procent jämfört med samma kvartal 2019. Den kinesiska delens verksamhet har fått minskade intäkter på omkring 5,5 miljoner kronor under kvartalet p g a Covid-19, men i samband med att Kina öppnar upp igen finns det troligen en snabb återhämtning.

Utfall och prognoser

MSEK2017201820192020P2021P2022P
Nettoomsättning
EBITDA
47,5
-13,1
53,7
17,6
323,3
88,3
644,4
172,9
897,8
339,3
1203
504,4
Källa: Soltech

Möjligheter +

Förvärvsstrategin går bra och ger stora möjligheter att öka den framtida omsättningen. Ytterligare förvärv kan öka aktiepriset.

Soltech produkter med byggnads- integrerade solceller förväntas växa starkt under de kommande åren. Produkterna är unika, till skillnad från utanpåliggande solceller, vilket gör produkterna mindre konkurrensutsatta.

Den elproducerande verksamheten i Kina har goda möjlighet att uppnå tillväxtplanen. Långa leveransavtal om 20 till 25 år skapar stabila och återkommande intäkter.

Risker

Statliga bidrag som stimulerar tillväxten är beroende av politiska beslut som är utanför bolagets kontroll.

Soltechs tillväxtplaner i Kina är avhängiga icke säkerställd extern finansiering.

Handla med optioner – en sammanfattning

När det gäller privata investeringar sätter jag lärande före vinst. Jag har aldrig handlat med optioner tidigare och vill därför förklara för mig själv vad det innebär tekniskt och strategiskt. Här följer en enkel sammanfattning på vad optioner är och varför optioner används. I kommande blogginlägg hoppas jag återkomma med erfarenhetsbaserade anteckningar kring optionshandel.

Vad är en option?

En option är alltså ett avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Köparen av optionen är den som äger optionen (rättigheten). Köparen får alltså rättigheten (men inte skyldigheten) att genomföra en transaktion till ett visst pris på ett visst datum. Säljaren (utställaren) däremot tar motsatt position i affären. Säljaren säljer rättigheten till köparen och skapar sig en skyldighet att genomföra transaktionen om köparen (optionsinnehavaren) vill. Man kallar ofta säljaren av en option för en ”utfärdare”.

Optioner kan ge dig möjlighet att öka avkastningen. Det går att tjäna pengar på optioner oavsett om värdet av den underliggande varan (till exempel ett aktieindex eller enskilda aktier) går uppåt, nedåt eller står stilla. Men optioner kan också användas för att ”försäkra” en aktieportfölj mot kursfall eller för att öka avkastningen i en portfölj som annars inte är avsedd att röras.

Det finns 4st grundpositioner i optionshandeln. I tabell nedan till vänster visar exemplet vad man kallar för Köpoptioner (Call), alltså att den som Köper Köpoptionen har rättigheten att i framtiden köpa underliggande. Utfärdaren/Säljaren har tagit på sig en skyldighet att sälja underliggande till Köparen om denna önskar, för detta erhåller Säljaren en premie.

De andra två positioner som finns är kring en Säljoption(Put). Den som Köper en Säljoption betalar en premie och har nu rättigheten att sälja underliggande till det förutbestämda priset. Utfärdaren/Säljaren har därmed tagit på sig skyldigheten att köpa denna tillgång om nu Köparen väljer att genomföra.

KöpoptionSäljoption
InnehavareRättigheten att köpa
aktier till ett
bestämt pris.
Betalar premie
Rättigheten att sälja
aktier till ett
bestämtpris.
Betalar premie.
UtfärdareSkyldighet att sälja
aktier till ett
bestämt pris.
Erhåller premie.
Skyldighet att köpa
aktier till ett
bestämt pris.
Erhåller premie.

När vill man köpa Köpoption?

 • Du tror på uppgång, köper med hävstång. 
 • Du vill försäkra dig om en framtida köpkurs.

När vill man utfärda Köpoption?

 • Skapa en avkastning när marknaden står still, då du får en premie. 
 • Sälja underliggande dyrare, då du får en premie + den lösenkurs du utfärdar på.

När vill man köpa Säljoption?

 • Du tror på nedgång, köper med hävstång. 
 • Använda som skydd för dina aktier mot kursfall. Säljoptionen ökar när din aktie faller.

När vill man utfärda Säljoption?

 • Planera framtida aktieköp, du får dessutom köpa billigare då du får en premie.
 • Skapa avkastning när det står still, då du får en premie.

Exempel på strategier

Genom olika kombinationer av köp- och säljoptioner kan ett flertal olika typer av optionsstrategier skapas. Några exempel på optionsstrategier är:

Covered call
Innebär att du ställer ut köpoptioner på aktier du äger. Då kan du tjäna pengar även om aktiekursen står stilla. Eftersom köpoptionen innebär att du måste sälja till ett förbestämt pris kan du också missa en större uppgång.

Strut
Här köper man både en köp- och säljoption med samma underliggande lösenpris. På så vis kan man tjäna pengar om aktiepriset ökar eller minskar. Man har alltså garderat sig åt båda hållen. Den som etablerat en köpt strut önskar stora rörelser, oavsett riktning.

Vagga
Här köper eller säljer man optioner med olika lösenpris. Premien är här ofta mycket lägre än vid en strut eftersom det är mindre sannolikt att aktien når priset eftersom de ligger längre ifrån, de är out-of-the-money. Syftet är att få en stor hävstång vid en kraftig kursrörelse.

Vad kostar optionen? En premie!

Det är premien du betalar när du köper en option och det är premien du erhåller om du utfärdar en option. Premien är alltså priset för optionen och den består av två komponenter, Tidsvärde och Realvärde. 
Realvärdet är skillnaden mellan det överenskomna framtida priset som affären görs till, så-kallade lösenpriset, och vad underliggande kostar på börsen. Om köpoptionen ger rättigheten att köpa underliggande för 100kr och priset på börsen är 110kr så kommer optionen teoretiskt sett minst ha en premie på 10kr. 

Optioner har alltid en begränsad tid som du kan nyttja denna affär, vanligen upp till 6 månader. Om det är mycket tid kvar så kommer du behöva betala mer för tidsvärdet på optionen.

Tidsvärdet är alltid 0 på slutdagen. 

Tidsvärdet påverkas också av volatiliteten, om det är hög volatilitet så kommer premien vara dyrare och vice versa.

Hur benämns optioner?

På Stockholmsbörsen finns möjlighet att handla optioner på över 50 aktier. Det finns en köpoption och en säljoption för i stort sett varje månad under året och vissa månader ett par år framåt. I varje slutmånad har man ett antal lösenpris som man kan välja mellan. Det finns alltså en väldig massa olika optionskontrakt. För att hålla isär dessa har man utvecklat optionskoder som agerar kortnamn för varje option. Ur dessa kan man utläsa, underliggande, slutår, slutmånad, lösenpris. 

KöpoptionerSäljoption
JanuariAM
FebruariBN
MarsCO
AprilDP
MajEQ
JuniFR
JuliGS
AugustiHT
SeptemberIU
OktoberJV
NovemberKW
DecemberLX
Exempel

I optionen ERICB5A70 kan vi urläsa följande: 

ERICB = Aktien Ericsson B
5= Slutår 2005
A= Slutmånad Januari
70= Lösenpriset är 70 kr