Aktie som rusar – 45% upp sedan den 13 augusti

Ett av Aktieportföljens innehav, Soltech Energys aktie, har rusat efter beskedet att bolaget genomför en företrädesemission på 98 Mkr med möjligt att utnyttja en övertilldelningsoption på 46 Mkr vid ett stort intresse. Sedan beskedet om emission kom den 13 augusti har kursen stigit kraftigt och är upp cirka 45 procent under teckningsperioden som pågår från 24 augusti till 7 september.

Soltech är ett snabbväxande bolag som växer både genom förvärv och organiskt. ”En del av pengarna från företrädesemissionen ska gå till att fortsätta hålla en hög förvärvstakt. 2019 och första halvåret 2020 har sju förvärv genomförts, vilka bidragit starkt till att koncernens totala intäkter uppgick till drygt 303 Mkr 2019 jämfört med cirka 53 Mkr 2018. Bolaget har under den här perioden fått ungefär dubbelt så många aktieägare – cirka 35 000 stycken.”

Annons

ONCOPEPTIDES: FÅR PRIORITERAD GRANSKNING AV FDA

I min förhoppningsportfölj ingår Oncopeptides som meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat en prioriterad granskning av bolagets ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom.

Börsen reagerar positivt på nyheten och under förmiddagen har aktien åkt hiss mellan +2 till +8%. Vi får se var det landar….

Senaste veckan har jag ökat portföljens hedge

Guld och Silver kan vara en bra hedge till aktier och inflation. Guld och börs i kombination har historiskt gett en mer stabilare avkastningskurva. Det beror primärt på att de är tillgångsklasser som är lågt korrelerade med varandra.

För ytterligare stärka hedgen har jag enligt plan fyllt på mina innehav med:

 • WisdomTree Physical Gold, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat guld. Tyskland
 • WisdomTree Physical Silver, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat silver. Tyskland
 • Franco-Nevada corporation, gold- och streamingbolag. USA (Kanada)

Otrolig soluppgång i Aktieportföljens veckorapport

Trots att OMX30 inte orkade stanna ovanför 1800 så blev det en fantastisk vecka. Aktieportföljen ökade med totalt 1,88% och fondportföljen med +1,45%. OMX30 ökade med +1,34%. Glädjande att båda portföljerna gick bättre än OMX30.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Jordö i Ronneby

Fem aktier med bäst utveckling:

 • Soltech energy +27,69%
 • Loomis +10,53%
 • Microsoft +7,46%
 • UPM-Kymmene +6,63%
 • Elekta +6,00%

Kommentar: Soltechs visar med sin förvärvningsstrategi och emission höga ambitioner, vilket aktieköparna gillar. Loomis har släpat efter i återhämtningen efter pandemin, men nu är det kanske dags? Blir det affär med Tiktok för Microsoft? Microsoft är ledande inom sin bransch och en populär aktie. UPM planerar en omstrukturering som skall spara 75 miljoner euro och den senaste kvartalsrapporten var bättre än väntad. Vinslyft i senaste rapporten för Elekta och analytikerna säger; köp!

Aktierna som gick sämst:

 • Storytel -4,99%
 • Ocean yield -3,72%
 • Oncepeptides -3,35%
 • Castellum -1,70%
 • ABB -1,55%

Kommentar: Storytel och Oncepeptides är förhoppninsbolag med hög volatilitet. Castellum och ABB är stabila bolag med bra utdelning. Ocean Yield är en bra utdelare med ganska hög risk. Jag ser köpläge i Storytel och ABB.

Fonderna som gick bäst:

 • Handelsbanken hållbar energi +2,17%
 • Swedbank Robur Kinafond +2,09%
 • Swedbank Robur USA +1,86%
 • Swedbank Robur småbolag Europa +1,84%
 • Swedbank Robur småbolag Global +1,65%

Kommentar: Jag gillar att ”hållbar energi” har den gula ledartröjan på sig igen.

Börsvärlden: Soltech Energy förvärvar 60 procent av företag som omsätter 15 miljoner kronor

För att inte missa soluppgången deltar Aktieportföljen i Soltechs pågående företrädesemission. Syftet med emissionen är att förvärva och utveckla koncernen.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Jordö i Ronneby

Enligt Börsvärlden förvärvar ”Solenergiföretaget Soltech Energy 60 procent av sektorkollegan Miljö & Energi Ansvar Sverige (MEASOL), med option om att förvärva resterande 40 procent 2024. Det framgår av ett pressmeddelande”.

En rapportrusande trade

Elekta, ett av aktieportföljens trader kom idag med en rapport som innehöll en bättre orderingång och bruttomarginal än väntat. Aktien rusar 14,3% vid lunchtid.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Gendarmenmarkt Berlin

Strålterapibolagets ebita-resultat under det första kvartalet uppgick till 551 miljoner kronor, vilket är bättre än analytikernas prognos på 464 M. Ebita ökar med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Aktien rusar 14,3% vid lunchtid.

Förra veckans köp

Förra veckan fyllde jag på befintliga aktier och välkomnade ett nytt innehav

 • Fortum är ett finländskt energibolag verksamt inom Norden. Stabil och bra utdelare.
 • Ocean yield är ett norskt bolag inom sjötransportsektorn med global verksamhet. Äger och hyr ut fartyg. Bra utdelare. Nytt innehav.
 • Intuitive surgical är ett amerikanskt medicinteknikbolag. Bolaget designar, tillverkar och är återförsäljare av avancerade kirurgiska instrument.
 • VNV Global är ett investmentbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader.
 • Oncepeptides är ett läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av cancerläkemedel. Bolaget är i utvecklingsfas där målet är att kommersialisera produkten i framtiden.
 • Atria, finländsk livsmedelskoncern verksamt i Norden, Ryssland och Baltikum,