Favoriten blev veckans vinnare och ”All Time High”.

Aktieportföljen hamnade på plussidan vecka 34. Aktieportföljen ökade med totalt 0,71% och fondportföljen med +1,30%. OMX30 minskade med -0,06%. Glädjande att båda portföljerna gick bättre än OMX30.

Foto: Colin Behrens

Fem aktier med bäst utveckling:

 • Apple +8,23
 • Husqvarna 7,03%
 • Cibus 4,56%
 • Öresund 4,55%
 • Ahlsröm-Munksjö 4,14%

Kommentar: 2018 var Apple det första amerikanska bolaget som nådde 1 000 miljarder dollar i börsvärde – och på onsdagen var teknikjätten även först med att nå 2 000 miljarder dollar. Husqvarna var ”veckans aktie” i Dagens industri som menar att bolaget kan stå för en uppvärdering. Cibus blev en rapportvinnare och kommer troligen att besluta om månadsutdelningar på kommande bolagsstämma.

Aktierna som gick sämst:

 • Fortum -5,94%
 • Loomis -5,68%
 • Storytel -5,47%
 • Millicom -4,81%
 • H&M -3,82%

Kommentar: Fortum redovisade ett vinstfall i rapporten och blev veckans förlorare. För de övriga aktierna ser jag köpläge.

Fonderna som gick bäst:

 • Swedbank Robur USA +2,60%
 • Swedbank Robur Kinafond +2,00%
 • Handelsbanken hållbar energi +1,28%
 • Swedbank Robur Ny teknik +1,26%
 • Swedbank Robur Global impact +0,34%

Kommentar: Robur USA gick klart bättre än S&P500 som ökade med 0,72%. Samtliga fondinnehav höll sig på plussidan.

Veckan avslutas med 30 nya bolag in i portföljen

Ta inte rubriken bokstavligt för jag har köpt aktier i investmentbolaget VNV Global som har ca 30 innehav. VNV Global handlas för närvarande till en rabatt på ca 13%.

Aktieportföljens investmentbolag, proportionell fördelning

Investmentbolag är ett bekvämt sätt att få en aktiv förvaltning till en låg kostnad. Investmentbolag är tillsammans de största innehaven i Aktieportföljen.

För några innehav är substansvärdet per aktie högre än aktiepriset och handlas därmed till en rabatt. Detta gäller för Investor +16,82%, Kinnevik +9,04%, Svolder +7,04% och dagens köp, VNV Global +13,49%. För Bure och Öresund gäller det motsatta, där betalas det en premie för aktien på -23,87% respektive -6,47%.

VNV Global är ett investmentbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Bolagets affärsidé är att identifiera och investera i tillgångar med värdeökningspotential, med ett övergripande fokus på bolag med starka nätverkseffekter. Portföljen består av innehav inom sektorerna digital hälsa, mobilitet och online marknadsplatser. Bolaget gick tidigare under namnet Vostok New Ventures. Huvudkontoret ligger i Hamilton, Bermuda.

Hur jag sprider riskerna och skapar en hedge i aktieportföljen

Jag sätter stor vikt vid att ha en bra riskspridningstrategi i mitt aktieägande och att ha en hedge i andra tillgångsslag om börsen går ned kraftigt.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Skärva Gård

När det gäller direkta aktieinvesteringar är min gyllene regel att äga minst 10-15 aktier inom 5-6 branscher. Men det finns också andra sätt att diversifiera sitt direkta aktieägande; 1) storlek (stora, medelstora och små företag), 2) tillväxt- respektive värdeaktier samt aktier med hög direktavkastning, 3) länder (antingen svenska företag med stor exportandel till vissa länder/regioner eller direkt i utländska företag).

Ett sätt att ytterligare sprida riskerna är att ha råvaror och räntor i sin portfölj eftersom dessa tillgångsslag har låg korrelation till aktiemarknaden och på så sätt får du en möjlig hedge när aktiemarknaden är fallande.

Konkret ser min strategi för riskspridning och diversiering mellan olika tillgångsslag ut så här:

Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period. Utdelningsportföljen skall vara ca 60% av utdelnings- och tillväxtportföljernas sammanlagda värde. För närvarande innehåller portföljen 34 bolag och en ETF.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Tillväxtportföljen skall vara ca 40% av utdelnings- och tillväxtportföljernas sammanlagda värde. Just nu innehåller portföljen 27 bolag.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om man lyckas. Bolagen finns i Norden. Max 2% av det totala aktieinnehavet. För närvarande har jag bara ett bolag i portföljen.

Fondportföljen skall vara diversierad och global. Storleksmässigt skall fondportföljen motsvara ca 40% av Utdelnings- och tillväxtportföljernas plus fondportföljens sammanlagda värde. Genom fonderna kan man tillåta sig att flyga iväg lite och nå tillgångar och bolag som man annars inte själv vågar placera i. Åtta fonder finns i portföljen.

Guld och silver och andra ädelmetaller är en bra hedge till aktier. Av praktiska skäl investerar jag i ETF:er och Goldstreamingbolag; att inneha fysiskt guld, förvara och transportera är för omständigt och medför en dyr hantering. Just nu innehåller depån två ETF:er och ett goldstreamingbolag.

Ränteportföljen innehåller P2P-lån och Crowfunding inom fastigheter samt räntefonder. En viss del av Aktieportföljens innehav skall alltid vara placera inom dessa sektorer. För närvarande återinvesteras samtliga ränteintäkterna för att ge ränta på ränta effekt. Idag använder jag två olika P2P-förmedlare och två förmedlare av lån till fastighetsprojekt.

Kinnevik deltar i reseappen Omio:s kapitalrunda – 100 miljoner dollar

Ett av Aktieportföljens investmentsbolag, Kinnevik, skjuter till pengar till den tyska reseappen Omio.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Bryssel

Bland investerarna som deltar i kapitalrundan finns även Goldman Sachs, Temasek och NEA.

I Börsvärlden läser jag att ”Omios vd Naren Shaam har uppgett att verksamheten återhämtat sig snabbare än han förväntat sig, antalet bokningar i kärnmarknaderna Tyskland och Frankrike är över hälften av nivåerna innan coronapandemin. Men verksamheten i USA, som bolaget nyligen expanderade till, går fortsatt tungt. Naren Shaam säger även att Omio utvärderar ett flertal förvärvsmöjligheter. I oktober förra året förvärvade Omio det australiensiska bolaget Rome2Rio.”

Utdelning varje månad…

I Dagens Industri blir jag idag påmind om att ett av Aktieportföljens innehav eventuellt blir månadsutdelare till hösten.

Foto: Michael Gaida

De flesta fastighetsbolgen har, trots pandemin, genomfört sina utdelningar och ett av dem som t o m höjer i år är Cibus. Bolaget äger livsmedelsfastigheter i Finland oc Sverige för knappt 13 miljarder kronor.

Källa: Infront via DI

På torsdag presenteras rapporten för andra kvartalet och då får vi mer information om Cibus kommer att gå över till månadsutdelningar. Bolaget har tidigare avslöjat att förändringen kan komma redan till hösten. Det är ovanligt i Sverige men förekommer i Kanada och USA.

Påfyllning av Guld/Silver och Utländska aktier

Under semestern begränsar jag mig till att fylla på i befintliga innehav:

Foto: Per Gustafsson. Plats: Torkö i Ronneby
 • WisdomTree Physical Gold, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat guld. En hedge i aktieportföljen.
 • WisdomTree Physical Silver, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat silver. En hedge i aktieportföljen.
 • Accell group, Nederländsk cykelkoncern med fina europeiska cykelbolag i portföljen. Cykling och e-bike kommer mer och mer.
 • UPM-Kymmene, finländskt skogsbolag med verksamhet på global nivå. Fint bolag med bra utdelning.
 • Neste, finländskt bolag som producerar förnybar diesel till fordon och flygplan. Deras fossilfria diesel kan användas i befintliga motorer, ingen konvertering behövs. Aktien kommer att gynnas av hårdare miljökrav.
 • Sampo, finländsk försäkringskoncern med verksamhet på de nordiska och baltiska marknaderna. Fin utdelare.
 • Fortum, finländskt energibolag med störst verksamhet inom Norden. Bra utdelare och stabilt bolag.
 • Atria, finländsk livsmedelskoncern verksamma i Norden, Ryssland och Baltikum. Bra utdelare.

Veckans vinnare – Vindkraftverksbolag

För vecka 33 blev det en blygsam ökning för aktieportföljens innehav. Aktieportföljen ökade med totalt 1,07% medan fondportföljen backade med -0,58%. OMX30 ökade med 0,79%. Trevligt att aktieportföljen gick bättre än både fondportföljen och OMX30.

Foto från Pixabay

Fem aktier med bäst utveckling:

 • Eolus vind, +16,73%
 • Sampo, 6,20%
 • Kambi group, 5,89
 • Storytel +5,15%
 • Trelleborg, 4,40%

Kommentar: Glädjande att Eolus vind fick ”snurr i propellern” även om veckan totalt sett endast bjöd på en marginell uppgång. Sampo, Kambi och Trelleborg fick också en bra vecka. Storytel gick också bra trots att aktien rapportbackade tidigare i veckan.

Aktierna som gick sämst:

 • Franco-Nevada Corporation, -4,0%
 • Balder, -3,79
 • Bure, -2,22%
 • Ahlstrom-Munksjö, -1,68%
 • Microsoft, 1,68%

Kommentar: Goldstreamingbolaget Franco-Nevada backar även denna vecka. Fortsatta köp av Microsoft och Franco- Nevada är planerade.

Fonderna som gick bäst:

 • Handelsbanken hållbar energi, +0,39%
 • Swedbank Robur Global impact, +0,19%
 • Swedbank Robur Småbolag Europa, -0,06%
 • Swedbank Robur Ny teknik, -0,10%
 • Swedbank Robur USA, -0,96%

Kommentar: Roligt att ”Hållbar Energi” har gula ledartröjan för andra veckan i rad. Fonderna sammantaget, -0,58%, har gått sämre än både Aktieportföljen och OMX30.

Soltech Energy genomför företrädesemission på 98 miljoner kronor

Ett av aktieportföljens innehav, Solenergiföretaget Soltech Energy, kommer att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 98 miljoner kronor.

Foto: Per Gustafsson

Vid stort intresse finns det även en möjlighet till en övertilldelningsemission på högst 46 miljoner kronor. I ett pressmeddelande framgår det att syftet med nyemissionen är att finansiera fortsatt expansion genom förvärv samt för att utveckla befintliga dotterbolag.

Villkoren i nyemissionen är 1:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 12 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 18 augusti och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 19 augusti. Teckningstiden löper från 24 augusti till 7 september och handel med teckningsrätter sker den 24 augusti till 3 september.

Enligt pressmeddelandet är ”styrelsens strategi fortsatt tillväxt såväl organiskt genom ökad försäljning av egna produkter som genom förvärv. Förvärven har som syfte att dels bidra till koncernens utveckling som helhet men också att dessa bolag skall fungera som marknadsföringskanaler för bolagets egna produkter”.

Det fullständiga prospektet publicerades idag och finns på Soltech Energys hemsida.