Ny investering i Greencoat UK Wind

Greencoat UK Wind är ett bolag inom förnybar infrastruktur, investerad i driften av brittiska vindkraftsparker. UKW har för närvarande 44 vindkraftsinvesteringar i England, Skottland, Wales och Nordirland.

Snabbkoll och påfyllning

Lunch på Bryggan i Kalmar. En snabbkoll i portföljen. Afry och Essity går fortsatt starkt, fyller på. Redan i förra kvartalet ökade vinsten i Essity mer än vad man hade räknat med och då hade man fått igenom en hel del av de prisökningar som man fört ut till sina kunder. Den närmaste tiden kommer Essity dessutom att få hjälp även av minskade kostnader, i och med att priset på pappersmassa sjunker. Vi kommer se stora investeringar inom energisektorn och det är bolag som Afry som kommer att vara vinnare på det, under flera års tid.

Portföljförändringar

Jag tar nya positioner i Axfood, H.M.S Networks, Skistar och fyller på i Bioagaia och Hexpol. Samtliga visar styrka i rådande björnmarknad. Jag säger adjö till Silver och Platinum eftersom råvaror är i en nedåtgående trend. Jag behåller dock min stora position i Guld som är mer ett värdeobjekt än en industriråvara. Det återstår att se vad som händer med G7:s guldbojkott mot Ryssland.