Dagens portföljvinnare

Platinum brukar gå bra i december och idag blev ädelmetallen portföljvinnare. Två vindkraftsbolag, Orrön och Orsted har också haft medvind. Halvledarbolaget Infineon med sin stora orderbok intar tredjeplatsen och den stora överraskningen är Electrolux som gått bra den senaste tiden. Marknaden hoppas på fallande råvarupriser som kan ge bättre marginaler.

Annons

EFN: Inflation, ränta och dollarstyrka samt bästa sektor i lågkonjuktur

Jag tittade i förmiddags på EFN-kanalen och Sebastian G Carling på Söderberg & Partners visade några bilder som jag printscreenade. På första bilden ser vi tydligt att inflationen i USA har vänt nedåt. Det återstår att se hur det är i Europa, men det finns en viss eftersläpning här samt fler orosmoment avseende krig, energi m m. Trots att inflationen vänt ned i USA kan vi vänta oss fortsatta aggressiva räntehöjningar enligt Sebastians bild. Marknaden prognostiserar högre räntehöjningar än FED egen prognos. Det blir spännande att höra Fed-chefen Powells tal ikväll om kommande räntehöjningar. Det kan bli avgörande för om vi får sett ett tomterally enligt min mening. En viktig faktor för hur FED agerar är USA:s jobbstatistik på fredag, vilket Powell troligen kommer att nämna den kommande i sitt tal. Den här bilden är väldigt trevlig att titta på oss som haft USA bolag i portföljen i år. Att ha varit exponerad mot amerikanska aktier har varit den bästa hedgen. Frågan är bara hur länge dollarn kan vara så här stark. Jag har därför minskat något i USA bolag och ökat i skandinaviska och tyska bolag i utlandsportföljen. Sebastian lyfter fram tre sektorer att övervikta i en lågkonjuktur; hälsovård, IT och material.

Statistiken bekräftar riktningen – mot recession

Det är förmodligen de pressade hushållen som skall driva oss in i en recession. Dagens statistik från SCB bekräftar riktningen. Detaljhandelns omsättning, i fasta priser och kalenderkorrigerad, minskade i oktober med 1,3 procent i månadstakt och med 7,7 procent i årstakt. Det är den största nedgången sedan SCB påbörjade mätserien (Di).

Astra Zeneca shoppar

Mitt näst största innehav i Sverigeportförljen gjort ett förvärv. Astra Zeneca köper Neogen för 3,37 miljarder kronor som är experter på TCR-T inom cancerforskning. Mitt innehav i Astra har ökat +40% sedan köp. Jag fyller på och ser framför mig möjlighet till fortsatt organisk och förvärvad tillväxt. Neogens teknik kompletterar Astra Zenecas cellterapikapacitet och påskyndar utvecklingen enligt Astras onkologichef. Det ser lovande ut och jag håller tummarna för att affären godkänns.

Min aktievecka 48 – årsstämma, kinaprotester, jobbrapport, kanske tomterally??

Kommande vecka har jag bara en portföljhändelse. På fredag har Akelius årsstämma. Akelius D-aktie är upp +30% sedan köp och i år ligger den på +0,55%. Det är en av få fastighetsaktier som har hålla ställningarna under året, men det finns goda skäl för det då bolaget gjorde fina försäljningar förra året och fick bra betalt när allt var dyrt. Protesterna i Kina komma troligen att sätta avtryck på börsen den här veckan. På fredag redovisas USA:s jobbrapport och blir det en stark siffra kan det bli en trippelhöjning från FED igen. Börsen kommer troligen att hacka i veckan mot bakgrund av oroligheterna i Kina, men jobbrapporten kan bli avgörande för om det blir tomterally i år.

Nytt innehav

Jag älskar lax och den här veckan välkomnar jag laxodlingsbolaget Bakkafrost i portföljen. Bakkafrost är ett av få har stor organisk tillväxtpotential inom existerande licensramverk. För de kommande fem åren planerar Bakkafrost för över 40 procent organisk tillväxt, vilket således innebär en genomsnittlig årlig tillväxt om 7 procent. Det möjliggör en fin uppsida i aktien.

Höjt kreditbetyg

AstraZeneca är mitt näst största svenska innehav. Då känns det bra att ratinginstitutet S&P höjer kreditbetyget för läkemedelsbolaget till A från -A. Utsikterna är stabila. Det framgår av ett pressmeddelande. Enligt S&P förutsätter de stabila utsikterna att Astra Zenecas nettoskuld uppgår till 2-2,5 gånger ebitda, att fokus ligger på att leverera sin pipeline i det sena utvecklingsskedet samt att man klarar av att bibehålla en justerad ebitda-marginal på över 30 procent (Börskollen).

Årets kursvinnare rapporterar

Orrön Energy redovisar sin Q3 rapport. Omsättningen uppgick till 2,6 miljoner USD. Ebitda-resultatet landade på 2,1 miljoner USD, med en Ebitda-marginal om 80,8 procent. Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner USD och rörelsemarginal om 57,7 procent. Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner USD vilket gav ett resultat per aktie om 0,00 USD. Mitt innehav är upp 73% sedan köp. Den senaste månaden är aktien upp 25%. På dagens rapport är aktien ned i skrivande-2,22%. Jag har gjort flera vinsthemtagningar efterhand som aktien stigit.