Mina aktieinnehav

Mina aktieinnehav kan delas upp i tre portföljer; utdelningsportföljen, tillväxtportföljen och förhoppningsportföljen. Svenska aktier förvaras i ISK på Nordnet och utländska aktier finns i KF på Nordnet. Jag brukar därför även dela upp portföljen i utlandsportföljen och svenska portföljen.


Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA samt Canada. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om företaget lyckas. Max 5% av det totala aktieinnehavet.

Svenska innehav:

Utländska innehav:

Utdelningsportföljens företag:

 • 🇸🇪 ABB är en global leverantör inom kraft- och automationsteknik. Koncernen består av ett flertal divisioner med kärnverksamheten inriktad mot tekniska lösningar som används inom energi- och industrisektorn. Exempel på lösningar innefattar kontrollsystem, mjukvaror, samt batterisystem. ABB är idag verksamma inom alla globala regioner, med störst närvaro inom Nordamerika och Europa. Huvudkontoret ligger i Zürich, Schweiz.
 • 🇺🇸 Abbvie Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsbolag som sysslar huvudsak med forskning inom biomedicin och där de är ledande på både immunologi och virologi.
 • 🇸🇪 Akelius D, Akelius Residential Property AB är ett svenskt fastighetsbolag. Bolagetss geografiska segment inkluderar Europa, Skandinavien och Nordamerika. De flesta av bolagets intäkter kommer från Europa i form av hyresintäkter.
 • 🇸🇪 ALM Equity Pref är ett fastighetsutvecklingsföretag. Företaget bedriver bostadsutvecklingsprojekt, byggförvaltning, finansieringslösningar och digitala tjänster.
 • 🇸🇪 Boliden AB är ett metallföretag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning.
 • 🇺🇸 Broadcom Inc., tidigare Broadcom Limited, är en designer, utvecklare och global leverantör av en rad halvledaranordningar med fokus på digitala och blandade signal komplementära metalloxid halvledarbaserade enheter och analoga III-V-baserade produkter. Bolaget är verksamt genom fyra segment: Wired Infrastructure, Wireless Communications, Enterprise Storage och Industrial & Other. Det erbjuder en rad produkter som används i slutprodukter, såsom företags- och datacenters nätverk, hemanslutning, set-top-boxar, telekommunikationsutrustning, mobiltelefoner, datacenterservrar och lagringssystem, fabriksautomatisering, kraftproduktion och alternativ energi system och elektroniska bildskärmar. Dess produktportfölj sträcker sig från diskreta enheter till komplexa delsystem som innehåller flera typer av enheter, och inkluderar även firmware för gränssnitt mellan analoga och digitala system. Dess produkter omfattar mekanisk hårdvara som gränsar till optoelektroniska eller kapacitiva sensorer.
 • 🇸🇪 Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner.
 • 🇸🇪 Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 Cloetta är ett bolag baserat i Sverige med verksamhet inom choklad- och konfektyrmarknaden. Den huvudsakliga ingrediensen till dess produkter är kakao. Bolaget använder kakaomassa som produceras från fröna i frukten av kakaoträd som växer vid ekvatorn. Man producerar och säljer produkter inom tre huvudkategorier, nämligen Choklad, som innefattar chokladkex, -kakor, -praliner och -dragéer; Sockerkonfektyr, som innefattar skumgodis, vingummin, lakrits, kola, hårt godis, segt godis, kola/fudge/karamell och klubbor; och Förfriskningar, som innefattar tabletter och tuggummin. Bolaget äger varumärken som Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Bolaget har 12 produktionsenheter i sex länder.
 • 🇸🇪 Coor Service är ett företag baserat i Sverige som levererar integrerade facilitetshanteringstjänster i Norden med specialistkompetens inom arbetsplatstjänster, fastighetstjänster och strategisk konsultation. Coor har en total portfölj på 100 tjänster. Men Coors främsta styrka är att skräddarsy, utveckla och leda supporttjänstfunktioner på nya och effektivare sätt. Genom att samla olika tjänster från alla eller några av dessa servicesegment kan Coor erbjuda unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar för kunderna. Företaget bedriver främst verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, men också i Belgien och Estland.
 • 🇸🇪 Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror. Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux är också ägare av flera andra varumärken i samma bransch som till exempel Elektro-Helios, Zanussi, AEG och Volta.
 • 🇺🇸 IBM, International Business Machines, är ett globalt teknikbolag. Bolaget erbjuder diverse tekniska lösningar som berör analys och datahantering, mjukvaru- och säkerhetslösningar och integrerade infrastruktursystem. Utöver återfinns kognitiva lösningar samt globala finansieringstjänster. IBM grundades ursprungligen 1911 och har sitt huvudkontor i Armonk, New York.
 • 🇸🇪 Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • 🇺🇸 Lazard är ett finansbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning och finansiella rådgivningstjänster. Bolaget erbjuder råd om fusioner och förvärv, strategiska frågor, omstrukturering av kapitalstrukturen, kapitaltäckning och företagsfinansiering samt förvaltning av tillgångar till företag, partnerskap, institutioner, regeringar och privatpersoner. Lazard betjänar kunder internationellt. Bolaget grundades 1848 och har sitt huvudkontor i New Orleans, Louisiana.
 • 🇸🇪(🇨🇦) Lundin Mining Corp är ett diversifierat företag för gruvbrytning av basmetaller. Företaget bedriver gruvdrift, prospektering och utveckling av mineralegendomar, främst i Chile, USA, Portugal, Sverige och Demokratiska republiken Kongo (DRC). Dess segment inkluderar Candeleria, Chapada, Eagle, Neves-Corvo, Zinkgruvan, Tenke Fungurume och andra. Dess geografiska segment inkluderar Europa, Asien, Sydamerika och Nordamerika. Det är engagerat i att producera koppar, nickel och zink. I dess verksamhetstillgångar ingår Eagle-gruvan i USA, Neves-Corvo-gruvan i Portugal och Zinkgruvan i Sverige. Det äger också gruvkomplexet Candelaria och Ojos del Salado (Candelaria) som ligger i Chile. Det har ett indirekt eget kapital i Tenke Fungurume-gruvan i DRC och Freeport Cobalt Oy-verksamheten (Freeport Cobalt), som inkluderar en koboltraffinaderi i Kokkola, Finland. Det är engagerat i borrning på Elida porfyrprojektet.
 • 🇫🇮 Nordea bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 • 🇨🇦 NorthWest Healthcare Properties är ett kanadensiskt fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och investerar i diverse fastighetsbestånd av kommersiell karaktär, med störst inriktning mot sjukhus samt vård och omsorg. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tekniska plattformar för fastighetsinfrastruktur.
 • 🇨🇦 Riocan är en av de största REIT:en i Kanada med ett företagsvärde på över 12 miljarder dollar. RioCan äger, förvaltar och utvecklar detaljhandelsfokuserade fastigheter. Riocan har en portfölj av 221 detaljhandelsfastigheter och 16 utvecklingsfastigheter med en nettouthyrningsbar yta på 38,4 miljoner kvadratmeter.
 • 🇸🇪 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen.
 • 🇸🇪 Samhällsbyggnadsbolaget D
 • 🇫🇮 Sampo är en försäkringskoncern. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder, med störst verksamhet på den nordiska – och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
 • 🇸🇪 SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.
 • 🇸🇪 Volvo är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella tjänster och tillhörande service. Bolaget har en verksamhet med ett flertal produktionsanläggningar på global nivå. Bolaget startade sin verksamhet under 1927 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
 • 🇺🇸 W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) is a self-managed diversified real estate investment trust (REIT). The Company is an owner and manager of commercial real estate, primarily net leased to companies on a long-term basis. It operates through two segments, which include Owned Real Estate and Investment Management. As of July 18, 2018, the Company had a portfolio of operationally-critical commercial real estate totaling 922 properties covering approximately 85 million square feet. The Company also acts as an advisor to management business. The Company owns and invests in commercial properties primarily in the United States and Europe that are then leased to companies, primarily on a triple-net lease basis, which requires the tenant to pay the costs associated with operating and maintaining the property. It also manages the portfolios of the managed REITs’ real estate investments and the loans made by Carey Credit Income Fund (CCIF), and earns asset-based management revenue.
 • 🇸🇪 XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag.
 • 🇸🇪 Öresund är ett investmentbolag. Visionen är att vara en aktiv, långsiktig och förvaltande aktör på den nordiska marknaden. Majoriteten av investeringarna innefattar ett flertal olika branscher, från fordons- och tillverkningsindustrin, till media- och spelbranschen. Dagens Öresund etablerades under 1961 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Tillväxt- och värdeportföljens företag:

 • ‘🇺🇸 Apple är ett amerikanskt data- och hemelektronikbolag. Bolaget designar och konstruerar mobiler, datorer och surfplattor. Exempel på varumärken inkluderar Macbook, Iphone, Apple TV, och Ipad. Utöver erbjuds egenutvecklade programvaror, kringutrustning, nätverkslösningar, samt tillhörande kundsupport. Produkterna säljs på global nivå, både via egna butiker, distributionskanaler, samt auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades ursprungligen 1976 i Cupertino, Kalifornien.
 • 🇸🇪 Assa Abloy levererar lås- och dörrlösningar. I området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen kompetens inom passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Assa Abloy finns representerat i alla globala regioner med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Australien. Bolaget skapades genom en sammanslagning av svenska Assa och finska Abloy under 1994. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.
 • 🇸🇪 Astra Zeneca plc, marknadsfört som AstraZeneca, är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder. Bolaget bildades den 6 april 1999 genom en sammanslagning av två läkemedelskoncerner, svenska Astra AB och brittiska Zeneca Group plc. Huvudkontoret ligger i Cambridge.
 • 🇺🇸 KLA Corporation, tidigare KLA-Tencor Corporation, är en leverantör av processkontroll- och styrsystem för avkastning på halvledare och relaterade nanoelektronikindustrier. Företagets produkter används också i ett antal andra högteknologiska industrier, inclusive industrier med fokus på  förpackningar, ljusemitterande dioder (LED), kraftanordningar, sammansatta halvledare och datalagring samt allmän materialforskning. Dess produkter och tjänster används av tillverkare av bare wafer, integrerad krets (IC), litografikon (reticle eller mask) och skivtillverkare runt om i världen. Dess inspektions- och metrologiprodukter och relaterade erbjudanden kategoriseras i olika grupper, inklusive chip- och skivtillverkning,  hårkorstillverkning, förpackningstillverkning, tillverkning av sammansatt halvledare, kraftenhet, LED och mikroelektromekaniska system (MEMS), allmänna ändamål/lab-applikationer, KT Pro och KT-tjänster. Det erbjuder renoverade KLA-verktyg som service och support för sina produkter.
 • 🇺🇸 Microsoft är ett globalt IT-bolag. Bolaget utvecklar, designar och tillverkar ett brett utbud av programvaruprodukter, inklusive hård- och mjukvara, för den globala datamarknaden. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment, där störst specialisering återfinns inom utveckling av operativsystem och produktivitetsverktyg. Utöver erbjuds även diverse videospel. Microsoft grundades 1975 och har sitt huvudkontor i Redmond, Washington.
 • 🇩🇰 Novo Nordisk är en producent av insulin för diabetesbehandling. Utöver specialistkompetensen inom diabetes producerar bolaget läkemedel för hormonbehandling samt vid hemofili och blödningsrubbningar. Produkterna återfinns på en global marknad och säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 1923 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Bagsværd.
 • 🇸🇪 Sandvik är en tillverkare av specialverktyg och gruvutrustning som främst används av globala gruv-, verkstads- och bilkunder. Företagets kärnverksamhet är inom metallutrustning och gruvutrustning. Företaget har en väl dokumenterad historia, då det grundades 1862 och noterades på Nordiska Börsen i Stockholm 1901. Europa är den största bidragsgivaren till koncernförsäljningen med 38%; följt av Nordamerika 21%; Asien 20%; Afrika / Mellanöstern 9%; Australien 7% och Sydamerika 5%.
 • 🇸🇪 Skistar Aktiebolag är ett svenskt företag aktivt inom fritids- och rekreationsbranschen. Det är huvudsakligen verksamt inom förvaltning av fjällskidorter i Hemsedal och Trysil, i Norge samt i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige. Företagets verksamhet är uppdelad i två affärsområden: Destinations och Property Development. Området Destinations är ansvarigt för skidåkningstjänster, förmedling av boende, skidskola och skiduthyrning. Området Property Development är verksamt genom helägda dotterbolag, som heter Fjallinvest AB och Fjellinvest Norge AS, som förvaltar bostadsfastigheter för uthyrning, äger mark för utveckling och har andel i en gemensamt ägd fastighetsenhet som är verksam på SkiStars destinationer. Företaget är dessutom förälder till bland annat Sälens Högfjällshotell Tandådalens Fjällhotell Service AB och Åre Invest AB, bland andra.

Förhoppningsportföljens företag:

 • Inga innehav för närvarande