Aktieportföljen

Aktieportföljens aktieinnehav kan delas upp i tre portföljer; utdelningsportföljen, tillväxtportföljen och förhoppningsportföljen. Svenska aktier förvaras i ISK på Nordnet och utländska aktier finns i KF på Nordnet. Jag brukar därför även dela upp portföljen i utlandsportföljen och svenska portföljen.


Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period. Utdelningsportföljen skall vara ca 60% av det totala aktieinnehavet.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Tillväxtportföljen skall vara ca 40% av aktieinnehavet.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om företaget lyckas. Max 5% av det totala aktieinnehavet.

Svenska innehav: (innehav uppdaterat 210209)

Utländska innehav: (uppdaterad 210209)

Utdelningsportföljens företag:

 • 🇸🇪 ABB är en global leverantör inom kraft- och automationsteknik. Koncernen består av ett flertal divisioner med kärnverksamheten inriktad mot tekniska lösningar som används inom energi- och industrisektorn. Exempel på lösningar innefattar kontrollsystem, mjukvaror, samt batterisystem. ABB är idag verksamma inom alla globala regioner, med störst närvaro inom Nordamerika och Europa. Huvudkontoret ligger i Zürich, Schweiz.
 • 🇺🇸 Abbvie Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsbolag som sysslar huvudsak med forskning inom biomedicin och där de är ledande på både immunologi och virologi.
 • 🇸🇪 Ahlstrom-Munksjö är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom produktion av fiber- och pappersmaterial. Materialet används inom diverse industriella processer, samt inom medicin och life-science, med störst inriktning mot pappersproduktion. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom den europeiska marknaden. Bolaget kom till via en sammanslagning under 2017 av Ahlstrom och Munksjö. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 • 🇸🇪 Astra Zeneca plc, marknadsfört som AstraZeneca, är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder. Bolaget bildades den 6 april 1999 genom en sammanslagning av två läkemedelskoncerner, svenska Astra AB och brittiska Zeneca Group plc. Huvudkontoret ligger i Cambridge.
 • 🇺🇸 AT&T, Inc. är ett amerikanskt multinationellt telekommunikationsbolag som rankas som det tredje största på den amerikanska marknaden. AT&T tillhandahåller telefoni, video-, data- och Internet-tjänster till företag, myndigheter och privatpersoner.
 • 🇸🇪 Boliden AB är ett metallföretag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning.
 • 🇸🇪 Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner.
 • 🇸🇪 Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 Cloetta är ett bolag baserat i Sverige med verksamhet inom choklad- och konfektyrmarknaden. Den huvudsakliga ingrediensen till dess produkter är kakao. Bolaget använder kakaomassa som produceras från fröna i frukten av kakaoträd som växer vid ekvatorn. Man producerar och säljer produkter inom tre huvudkategorier, nämligen Choklad, som innefattar chokladkex, -kakor, -praliner och -dragéer; Sockerkonfektyr, som innefattar skumgodis, vingummin, lakrits, kola, hårt godis, segt godis, kola/fudge/karamell och klubbor; och Förfriskningar, som innefattar tabletter och tuggummin. Bolaget äger varumärken som Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Bolaget har 12 produktionsenheter i sex länder.
 • 🇺🇸 Digital Reality är en fastighetsfond. Bolaget äger, förvärvar, utvecklar och driver datacenter. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla datacenter och colocation-lösningar för inhemska och internationella hyresgäster inom en rad bransch vertikaler, allt från finansiella tjänster, moln och informationstjänster till tillverkning, energi, hälso- och sjukvård och konsumentprodukter. Per den 31 december 2016 bestod dess portfölj av 145 driftfastigheter, inklusive 14 fastigheter som innehas som investeringar i icke-konsoliderade samriskföretag, varav 104 ligger i hela USA, 32 är belägna i Europa, fyra är belägna i Asien, tre är belägen i Australien och två ligger i Kanada. Det är en allmän partner för Digital Realty Trust, L.P. Den 31 december 2016 ägde Företaget ett approximativt 98,5% gemensamt allmänt intresse för Digital Realty Trust, L.P.
 • 🇸🇪 Epiroc AB är en Sverige-baserad leverantör av lösningar för rivning och återvinning, som erbjuder en rad utrustningar, serviceerbjudanden och relaterade reservdelar samt förbrukningsvaror. Företagets verksamhet är indelad i två segment: Equipment & Service som omfattar utrustning för gruvdrift, prospektering och infrastruktur, samt Tools & Attachments, som erbjuder verktyg kopplade till större maskiner vilka används för borrning, rivning, återvinning och service för verktyg inom segmentet. Tillämpningar för produkter inkluderar spränghålsborrning vid tunneldrivning , väg-, järnvägs- och dammkonstruktion, byggarbete, markteknik samt för infrastrukturtillämpningar. Epiroc AB säljer produkter och tjänster i cirka 150 länder.
 • 🇺🇸 IBM, International Business Machines, är ett globalt teknikbolag. Bolaget erbjuder diverse tekniska lösningar som berör analys och datahantering, mjukvaru- och säkerhetslösningar och integrerade infrastruktursystem. Utöver återfinns kognitiva lösningar samt globala finansieringstjänster. IBM grundades ursprungligen 1911 och har sitt huvudkontor i Armonk, New York.
 • 🇸🇪 Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • 🇸🇪 Intrum är verksamma inom finansbranschen. Bolaget specialiserar sig inom hantering av diverse kredithanteringstjänster, med störst inriktning mot fakturaköp, kreditinformation, fakturering och inkassorelaterade frågor. Intrum grundades ursprungligen 1924 och har idag verksamhet främst inom den europeiska marknaden, med små- och medelstora företag som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 JM är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar som nordisk projektutvecklare av bostäder och större bostadsområden. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad på nyproduktion med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter lokaliserade i Norden. Bolaget arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Lund Energy är ett bolag baserat i Sverige, som utforskar, utvecklar och producerar olja och gas. Bolagets huvudsakliga verksamhet är prospektering, utveckling, och produktion av olja och gas. Bolaget har en portfölj av olje- och gasproduktionstillgångar och utvecklingsprojekt i olika länder med exponering för prospekteringsmöjligheter. Bolaget har prospekterings- och produktionstillgångar inriktade på två nyckelområden, Norge och Sydostasien, liksom tillgångar i Frankrike, Nederländerna och Ryssland. Bolaget innehar ca 61 licenser med aktivitetsspridning mellan prospektering, utvärdering, utveckling och produktion i Norge, Barents hav och Jan Mayen-havsområdena, och har ca 12 prospekteringslicenser i Malaysia.
 • 🇺🇸 Lazard är ett finansbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning och finansiella rådgivningstjänster. Bolaget erbjuder råd om fusioner och förvärv, strategiska frågor, omstrukturering av kapitalstrukturen, kapitaltäckning och företagsfinansiering samt förvaltning av tillgångar till företag, partnerskap, institutioner, regeringar och privatpersoner. Lazard betjänar kunder internationellt. Bolaget grundades 1848 och har sitt huvudkontor i New Orleans, Louisiana.
 • 🇸🇪 Millicom är verksamma inom telekommunikation. Bolaget arbetar som mobiloperatör med särskild inriktning mot tillväxtmarknader. Tjänsterna som erbjuds inkluderar huvdusakligen tjänster inom mobil, tv och bredband, samt tillhörande tilläggstjänster. Verksamhet återfinns på global nivå, främst inom till Sydamerika, Afrika och Asien, där leverans sker via bolagets varumärken Tigo, Bima och Zintel. Bolaget har sitt huvudkontor i Bertrange, Luxemburg.
 • 🇫🇮 Neste producerar trafikbränsle och förnybara drivmedel till dieselfordon och flygplan. Neste MY Förnybar Diesel (HVO) är en enkel och omedelbar fossilfri lösning för att minska utsläppen av växthusgaser och för att bekämpa klimatförändringar. Neste MY Renewable Diesel är lämplig för alla dieselbilar och motorer, bara att tanka och köra. HVO är ett fossilfritt bränsle tillverkat av avfall från matindustrin. Bränslet har samma höga prestanda som vanlig diesel men ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2). Bolagets huvudkontor ligger i Esbo.
 • 🇸🇪 Nobina är en heltäckande operatör inom kollektivtrafik. Bolagets verksamhet återfinns på nordiska nivå där bolaget arbetar med prospektering av anbudsmöjligheter och tillhörande arbete, samt med aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt. Under Nobina koncernen går även Nobina Technology, vars vision är att driva teknologisk utveckling inom branschen. Huvudkontoret ligger i Solna.
 • 🇸🇪 Nordea bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 • 🇨🇦 NorthWest Healthcare Properties är ett kanadensiskt fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och investerar i diverse fastighetsbestånd av kommersiell karaktär, med störst inriktning mot sjukhus samt vård och omsorg. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tekniska plattformar för fastighetsinfrastruktur.
 • 🇺🇸 Omega Healthcare Investors, Inc. is a self-administered real estate investment trust (REIT). The Company maintains a portfolio of long-term healthcare facilities and mortgages on healthcare facilities located in the United States and the United Kingdom. It operates through the segment, which consists of investments in healthcare-related real estate properties. It provides lease or mortgage financing to qualified operators of skilled nursing facilities (SNFs) and assisted living facilities (ALFs), independent living facilities, rehabilitation and acute care facilities. Its portfolio consists of long-term leases and mortgage agreements.
 • 🇨🇦 Riocan är en av de största REIT:en i Kanada med ett företagsvärde på över 12 miljarder dollar. RioCan äger, förvaltar och utvecklar detaljhandelsfokuserade fastigheter. Riocan har en portfölj av 221 detaljhandelsfastigheter och 16 utvecklingsfastigheter med en nettouthyrningsbar yta på 38,4 miljoner kvadratmeter.
 • 🇸🇪 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen.
 • 🇫🇮 Sampo är en försäkringskoncern. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder, med störst verksamhet på den nordiska – och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
 • 🇸🇪 SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Företaget är även aktiva inom BIM (Building Information Management) som innefattar planering och visualisering av projekten. Koncernen har verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.
 • 🇸🇪 Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg.
 • 🇸🇪 Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.
 • 🇨🇦 Transalta Renewables Inc. is a Canada-based company that owns a portfolio of renewable and natural gas power generation facilities and other infrastructure assets. The Company owns and operates approximately 13 hydro facilities, 19 wind farms, a wind battery storage facility and one natural gas plant. It has interests in Wyoming Wind farm, Lakes wind farm, Mass Solar projects, the Australian Assets, and the Big Level and Antrim United States wind development projects. It owns, directly or through economic interests, an aggregate of approximately of 2,555 megawatts of gross generating capacity. Its facilities include South Hedland Power Station, Southern Cross, Sarnia, Parkeston, Fortescue River Gas Pipeline, Akolkolex, Appleton, Bone Creek, Galetta, Moose Rapids, Taylor Hydro, Waterton, Big Level, Le Nordais, New Richmond, Summerview 1, Wolfe Island and Kent Hills.
 • 🇸🇪 Volvo är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella tjänster och tillhörande service. Bolaget har en verksamhet med ett flertal produktionsanläggningar på global nivå. Bolaget startade sin verksamhet under 1927 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
 • 🇺🇸 Welltower är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Idag förfogar bolaget över ett flertal fastigheter inriktade mot vård- och omsorg. Bolaget investerar, äger och utvecklar äldreboende, sjukhus- samt rehabiliteringscentrum runtom den nordamerikanska marknaden. Utöver erbjuds möjlighet till personal och support. Bolaget grundades 1970 och har huvudkontor i Toledo, Ohio.
 • 🇺🇸 W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) is a self-managed diversified real estate investment trust (REIT). The Company is an owner and manager of commercial real estate, primarily net leased to companies on a long-term basis. It operates through two segments, which include Owned Real Estate and Investment Management. As of July 18, 2018, the Company had a portfolio of operationally-critical commercial real estate totaling 922 properties covering approximately 85 million square feet. The Company also acts as an advisor to management business. The Company owns and invests in commercial properties primarily in the United States and Europe that are then leased to companies, primarily on a triple-net lease basis, which requires the tenant to pay the costs associated with operating and maintaining the property. It also manages the portfolios of the managed REITs’ real estate investments and the loans made by Carey Credit Income Fund (CCIF), and earns asset-based management revenue.
 • 🇸🇪 XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag.
 • 🇸🇪 Öresund är ett investmentbolag. Visionen är att vara en aktiv, långsiktig och förvaltande aktör på den nordiska marknaden. Majoriteten av investeringarna innefattar ett flertal olika branscher, från fordons- och tillverkningsindustrin, till media- och spelbranschen. Dagens Öresund etablerades under 1961 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Tillväxtportföljens företag:

 • 🇸🇪 AAK AB, tidigare AarhusKarlshamn AB, är ett svensktbaserat ingrediensföretag som tillverkar vegetabiliska oljor. Produkterna används som råvaror till bland annat livsmedelsindustrin, kemi-, läkemedels- och kosmetikindustrierna samt till djurfoder.
 • 🇸🇪 Addnode Group förvärvar och utvecklar IT-bolag. Inom koncernen finns ett stort affärsfokus mot leverans av 3D-modellering, projektering, analys av produktutveckling, samt dokument- och ärendehantering. Utöver levererar bolaget programvaror och tjänster inom design, konstruktion och produktdata. Den huvudsakliga marknaden återfinns inom Norden och Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇺🇸 Adobe Systems är ett globalt amerikanskt mjukvarubolag. Bolagets produkter är särskilt inriktade mot multimedia och övriga kreativa mjukvaruprogram. De mest kända produkterna inkluderar exempelvis Photoshop, Acrobat och Premiere. Användarna återfinns bland professionella aktörer som marknadsförare och mediebolag men även bland övriga konsumenter som använder produkterna för hemmabruk. Adobe Systems grundades under 1982 och har sitt huvudkontor i San Jose.
 • 🇸🇪 Alfa Laval AB är en världsledande tillverkare av pumpar, ventiler, värmeväxlare och separatorer, grundat 1883 som AB Separator.
 • 🇺🇸 Apple är ett amerikanskt data- och hemelektronikbolag. Bolaget designar och konstruerar mobiler, datorer och surfplattor. Exempel på varumärken inkluderar Macbook, Iphone, Apple TV, och Ipad. Utöver erbjuds egenutvecklade programvaror, kringutrustning, nätverkslösningar, samt tillhörande kundsupport. Produkterna säljs på global nivå, både via egna butiker, distributionskanaler, samt auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades ursprungligen 1976 i Cupertino, Kalifornien.
 • 🇸🇪 Assa Abloy levererar lås- och dörrlösningar. I området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen kompetens inom passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Assa Abloy finns representerat i alla globala regioner med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Australien. Bolaget skapades genom en sammanslagning av svenska Assa och finska Abloy under 1994. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.
 • 🇸🇪 Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge, England och Finland. Balder arbetar i 14 lokalkontor runt om i Sverige fördelade på fem regioner.
 • 🇸🇪 Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra vissa rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa ökat aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, medicin samt teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 Catena Media är ett europeiskt företag som bedriver prestationsmarknadsföring och marknadsföring av leads för andra aktörer online. Catena Media är nästan uteslutande aktiv inom iGaming-industrin. Företaget lockar spelare online genom ett flertal produkter och tjänster, samt riktar dessa till ett antal B2B-kunder, vilket innebär iGaming-operatörer som Betsson, Mr. Green och andra. Catena Media skapar värde för både kunder och spelare. Företaget lockar slutanvändare och genererar intäkter genom att använda två primära marknadsföringsmetoder online; organisk trafik genom sökmotoroptimering (SEO) och betald media med hjälp av pay-per-click (PPC).
 • 🇸🇪 CellaVision är ett medicinteknikbolag. Bolagets verksamhet utvecklar, marknadsför och säljer bildanalyssystem för diagnostisering av blod och övriga kroppsvätskor. Produkterna ämnar ersätta traditionell mikroskopsanalys. Verksamhet bedrivs på global nivå, främst inom Norden, Europa och Nordamerika, där kunderna består av forskningsinstitut. Huvudkontoret ligger i Lund.
 • 🇩🇰 Chemometic är ett danskt företag som sysslar med utveckling, tillverkning och försäljning av analytiska instrument som används för kvantitativ analys av celler i vätska. Företagets verksamhet är indelad i tre affärsområden: Instrument, som erbjuder ett stort utbud av NucleoCounter analytiska instrument för att räkna däggdjurs-, djur-, jäst- och sädesceller, samt somatiska celler i mjölk, bland annat, Förbrukningsartiklar, som distribuerar engångskassetter, -lösningar, -reagens och -objektglas, och Övrigt, som bland annat ansvarar för partnersamarbete i ett antal forskningsprojekt. Företagets analytiska produkter baseras på en teknik som kombinerar fluorescensmikroskopi med digitala bilder. Kundportföljen utgörs av enheter som främst är verksamma inom läkemedels-, livsmedels- och jordbruksindustrin. Vidare är företaget moderbolag till ChemoMetec USA Inc.
 • 🇸🇪 Dometic Group är ett Sverige-baserat företag som tillverkar och tillhandahåller mobila fritidsprodukter för fritidsfordon, såsom husbilar och husvagnar, och marina, kommersiella och personfordon. Företagets produktutbud omfattar bland annat markiser, luftkonditionering, kylskåp, ugnar, spisar, fönster, lampor, dörrar, sanitetsinstallationer, generatorer, diskbänkar, hällar, bärbara kylar och frysar, lagringstankar, diskbänkar, kylboxar, diskmaskiner, grillar, växelriktare, kassaskåp, dammsugare, generatorer, batteriladdning system, vinkylare, och minibarer. Produkterna säljs via flera distributionskanaler i cirka 100 länder under varumärkena: Dometic, WAECO, Marine Air, Cruisair, Condaria, SeaLand och Mobicool. Företaget driver produktionsanläggningar i Asien, Europa och USA.
 • 🇺🇸 Edwards Lifesciences är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas specialistkompetens inom tillverkning av hjärtventiler och relaterade underhållningsprodukter. De fokuserar huvudsakligen på patientfokuserade innovationer för strukturell hjärtsjukdom och tillhörande bevakningssystem. Störst verksamhet innehas inom Nordamerika, Asien och Europa. Bolaget grundades 1958, med huvudkontor i Irvine, Kalifornien.
 • 🇸🇪 Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror. Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux är också ägare av flera andra varumärken i samma bransch som till exempel Elektro-Helios, Zanussi, AEG och Volta.
 • 🇸🇪 Elekta är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är idag specialiserade inom utvecklingen av kliniska lösningar för behandling av cancer och diverse hjärnsjukdomar. Elektas behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt övriga mjukvarusystem används inom sjukhusindustrin för att identifiera och analysera olika hälsotillstånd. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 Embracer Group AB är moderbolaget för företag som utvecklar och publicerar PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Gruppen har en omfattande katalog med över 190 ägda franchises, som Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverance, TimeSplitters, Tillfredsställande, Wreckfest, Insurgency, Destroy All Humans!, World War Z och SnowRunner, bland många andra. Embracer Group har en global närvaro genom sina sex operativa grupper, nämligen THQ Nordic, Koch Media / Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Gruppen har 43 interna spelutvecklingsstudior i mer än 40 länder.
 • 🇸🇪 Eolus Vind är verksamma inom energisektorn. Bolaget projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Projekten realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Bolagets vision är att skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika.
 • 🇸🇪 Ericsson är verksamma inom kommunikationsteknik. Idag är bolaget en utvecklare av mjukvara och IT-infrastrukturlösningar för mobil, bredband och molntjänster, samt tillhörande tekniska tjänster. Kunderna återfinns huvudsakligen inom E-handeln, informationsteknologi samt inom kommunikationsbranschen. Ericsson grundades ursprungligen 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 FormPipe Software AB är ett bolag inom informationsteknik som är baserat i Sverige. Bolaget specialiserar sig på programutveckling inom området enterprise content management. Dess huvudprodukter är Platina, en webbaserad informations-enterprise content management -produkt baserad på Microsoft; W3D3, en komplett enterprise content management-plattform avsedd för fall- och dokumenthantering; LaserNet, en dokumenthanteringslösning för att stödja övergång från arbets- och pappersintensiva rutiner till elektronisk dokumenthantering; Life Science, en programvara för företagskvalitetsstyrning; Long-Term Archive, ett system för bevarande av digital information, samt One2One, en dokumentkommunikationslösning för försäkring, bank och pensionsbolag.
 • 🇸🇪 Hennes & Mauritz är en detaljhandelskedja. Utbudet består av kläder, skor och accessoarer och inom koncernen återfinns även varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday samt Other Stories. Idag driver bolaget även affärsverksamhet inom heminredning via H&M Home. Verksamhet innehas inom samtliga globala regioner. Bolaget grundades ursprungligen 1947 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 HMS Networks är en global leverantör av kommunikationsteknologi inom industriell automation. Mjukvaran används i industriella maskiner som robotar, sensorer, generatorer och motorer. Idag är bolaget verksamma inom hela kedjan, från tillverkning, installation till eftermarknadsservice och support. Bolaget innehar främst verksamhet inom Europa, Asien och Nordamerika. HMS Networks grundades 1988 och har sitt huvudkontor i Halmstad.
 • 🇸🇪 Hufvudstaden förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sverige. Företaget fokuserar på detaljhandel och kontorsfastigheter i Stockholmsområdet och Göteborgsområdet. De två huvudsegmenten inkluderar fastighetsförvaltning och parkeringsverksamhet. Hufvudstaden hyr ut centralt belägna bostäder och kommersiella fastigheter som butiker, kontor, hotell, biografer, restauranger, lager, garage och lägenheter. Bolaget äger också Nordiska Kompaniet, som driver två varuhus, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Hufvudstadens verksamhet är indelad i tre affärsområden: Stockholm, Göteborg och Noridska Kompaniet. Affärsområdet Stockholm genererar den största andelen intäkter för bolaget.
 • 🇸🇪 Husqvarna är en global tillverkare av utomhusprodukter. Produktsortimentet innefattar motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen innehar störst verksamhet inom Europa där övrigt utbud består av trädgårdsbevattning, kaputrustning samt diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Produkterna säljs under olika varumärken som Husqvarna, Gardena, McCulloch, samt Poulan Pro. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 IAR Systems är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvara för programmering av chip i större inbyggda system. Mjukvaran används huvudsakligen för att programmera chip som styr produkter inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik samt inom fordonsindustrin. Kunderna återfinns på global nivå, främst inom Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 Indutrade är en industrikoncern som säljer och distribuerar högteknologiska komponenter och system genom ett stort antal dotterbolag. Koncernen är verksam inom åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, UK, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components samt Measurement & Sensor Technology. Flow Technology, som inkluderar komponenter och system för styrning, mätning, övervakning och reglering av flöden, samt Industrial Components är företagets två största segment sett till intäkter och rörelseresultat. Företaget erbjuder produkter som ventiler, rör, rörsystem, mätteknik, pumpar, hydraulik, industriell utrustning och förbrukningsvaror. Europa är den primära verksamhetsregionen för koncernens dotterbolag.
 • 🇸🇪 Instalco Intressenter AB är en Sverigebaserad installations- och serviceleverantör inom områdena värme- och VVS-, el-, ventilations-, kyl- och industrilösningar. Bolaget erbjuder bland annat installation och regelbunden reparation av fjärrvärme, stambyte, nybyggnation och förebyggande underhåll; konstruktion, installation och underhåll av elinstallation; tekniska lösningar och installation av ventilationslösningar för luftbehandling, luftkonditionering och inomhusklimat; konstruktion, installation och underhåll av sprinklerspridare; industriella rörsystem, maskininstallation och installationer av kylsystem, samt installation av ställverk, transformatorer, strömskenor och kraftverk. Tjänsterna är främst avsedda för kommersiella lokaler, bostäder, offentliga byggnader, lager, kontor och detaljhandel samt processindustrier. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge och Finland genom ett flertal dotterbolag.
 • 🇺🇸 Intuitive Surgical är ett amerikanskt medicinteknikbolag. Bolaget designar, tillverkar och är återförsäljare av avancerade kirurgiska instrument. Exempel på produkter innefattar visions- samt kontrollsystem baserat på robotteknik, som vidaresäljs under varumärket Da-Vinci Systemet. Bolaget grundades 1995 och har huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien.
 • 🇸🇪 Kinnevik är ett investmentbolag. Bolaget innehar idag fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Affärsidén är att långsiktiga äga sina innehav genom aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i affärssegmenten e-handel & marknadsplatser, Kommunikation, underhållning och finansiella tjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 Lifco AB äger nischdotterbolag i en mängd olika branscher med fokus på tre affärsområden: tand, rivning och verktyg samt systemlösningar. Tandverksamheten bidrar med den största andelen av företagets intäkter. De tillhandahåller förbrukningsmaterial, utrustning och teknisk service till tandläkare, främst belägna i norra och centrala Europa. Rivnings- och verktygsverksamheten tillverkar och säljer utrustning för bygg- och rivningsindustrin, inklusive rivningsrobotar och kranfästen. Systemlösningsverksamheten tillhandahåller interiörer för servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik, sågverksutrustning och byggmaterial. Lifco genererar den stora majoriteten av sina intäkter i Europa.
 • 🇸🇪 Lindab International levererar produkter, system och kundanpassade lösningar för byggbranschen. Exempel på produkter som bolaget levererar inkluderar lösningar för inomhusklimat, brandsäkerhetslösningar, BIM-objekt (Building Information Modeling), samt mätningsprodukter för ventilationssystem. Idag innehar bolaget verksamhet främst inom Norden och Europa. Huvudkontoret ligger i Båstad.
 • 🇸🇪 Loomis är verksamma inom finansbranschen. Bolaget erbjuder tjänster för kontantflöden till finansiella institutioner samt övriga kommersiella affärsverksamheter. Bolaget är delaktiga i hela processen, från inhämtning, räkning, insättning och distribution av kontanter. Verksamheten drivs på global nivå med störst närvaro inom Europa samt USA. Bolaget var tidigare en del av Securitas, men avknoppades som ett separat bolag under 2007.
 • 🇸🇪 Lundin Mining är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget arbetar med exploatering, prospektering samt vidare distribution av ädelmetaller samt råvaror. Störst andel av råvarorna består av koppar, nickel, bly och zink, som vidare utvinns runtom den europeiska marknaden, samt via utbyggnadsprojekt i Afrika. Bolaget har även andelar i internationella gruv- och prospekteringsprojekt. Huvudkontoret ligger i Vancouver.
 • 🇺🇸 Microsoft är ett globalt IT-bolag. Bolaget utvecklar, designar och tillverkar ett brett utbud av programvaruprodukter, inklusive hård- och mjukvara, för den globala datamarknaden. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment, där störst specialisering återfinns inom utveckling av operativsystem och produktivitetsverktyg. Utöver erbjuds även diverse videospel. Microsoft grundades 1975 och har sitt huvudkontor i Redmond, Washington.
 • 🇸🇪 Nordnet är en nordisk digital plattform för sparande och investeringar med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Kärnan i Nordnets verksamhet är att erbjuda kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland produkter och tjänster för sparande och investeringar. Bolaget grundades 1996 varit att demokratisera sparande och investeringar genom att ge privatsparare tillgång till samma information och verktyg som professionella investerare. Via Nordnets digitala plattform erbjuds sparande och investeringar i ett stort antal finansiella produkter samt ett antal utvalda låneprodukter. Nordnet driver dessutom Nordens största sociala investeringsnätverk, Shareville, som sammanför över 250 000 användare och gör det möjligt för Nordnets kunder att följa andra investerare och se deras investeringar. Nordnet har sitt huvudkontor i Stockholm, där alla nordiska funktioner som IT, produktutveckling och administration är placerade. I Stockholm finns även kundservice- och säljorganisationen för den svenska marknaden.
 • 🇩🇰 Novo Nordisk är en producent av insulin för diabetesbehandling. Utöver specialistkompetensen inom diabetes producerar bolaget läkemedel för hormonbehandling samt vid hemofili och blödningsrubbningar. Produkterna återfinns på en global marknad och säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 1923 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Bagsværd.
 • 🇸🇪 Proact IT är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom molnbaserade lösningar och datalagring av affärskritisk information. Exempel på lösningar som bolaget levererar innefattar virtualisering, nätverksfunktioner, backup och helhetslösningar inom IT-infrastruktur. Utöver huvudverksamheten erbjuds strategisk rådgivning. Bolaget har verksamhet inom Norden, Baltikum och Europa, med kunder inom varierande branscher.
 • 🇸🇪 Sandvik är en tillverkare av specialverktyg och gruvutrustning som främst används av globala gruv-, verkstads- och bilkunder. Företagets kärnverksamhet är inom metallutrustning och gruvutrustning. Företaget har en väl dokumenterad historia, då det grundades 1862 och noterades på Nordiska Börsen i Stockholm 1901. Europa är den största bidragsgivaren till koncernförsäljningen med 38%; följt av Nordamerika 21%; Asien 20%; Afrika / Mellanöstern 9%; Australien 7% och Sydamerika 5%.
 • 🇳🇴 Scatec är en integrerad oberoende solenergiproducent baserad i Norge. Man utvecklar, bygger, äger, driver och underhåller solenergianläggningar, och har flera projekt under utveckling i Afrika, USA, Japan, Brasilien, Mellanöstern och Europa. Bolaget har tre affärssegment: Kraftproduktion, Drift och Underhåll samt Utveckling och Konstruktion. Affärssegmentet för kraftproduktion består av anläggningarna Kalkbult och Linde i Sydafrika, ASYV-anläggningen i Rwanda och fyra anläggningar i Tjeckien. Drift och Underhåll omfattar tjänster som tillhandahålls för solenergianläggningar där SCATEC SOLAR deltar, eller för tredje parts anläggningar som byggts av Bolaget. I utveckling och konstruktion ingår utvecklingsverksamhet samt uppförande av solenergianläggningar som utvecklats av SCATEC SOLAR.
 • 🇸🇪 Skistar Aktiebolag är ett svenskt företag aktivt inom fritids- och rekreationsbranschen. Det är huvudsakligen verksamt inom förvaltning av fjällskidorter i Hemsedal och Trysil, i Norge samt i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige. Företagets verksamhet är uppdelad i två affärsområden: Destinations och Property Development. Området Destinations är ansvarigt för skidåkningstjänster, förmedling av boende, skidskola och skiduthyrning. Området Property Development är verksamt genom helägda dotterbolag, som heter Fjallinvest AB och Fjellinvest Norge AS, som förvaltar bostadsfastigheter för uthyrning, äger mark för utveckling och har andel i en gemensamt ägd fastighetsenhet som är verksam på SkiStars destinationer. Företaget är dessutom förälder till bland annat Sälens Högfjällshotell Tandådalens Fjällhotell Service AB och Åre Invest AB, bland andra.
 • 🇸🇪 Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna resurs har SCA byggt en utvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.
 • 🇸🇪 SSAB är verksamma inom stålindustrin. Bolaget erbjuder produkter och tjänster som utvecklats i samarbete med företagets kunder och innefattar huvudsakligen stål, höghållfast stål, samt specialstål och övriga konstruktionslösningar. Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Kunderna återfinns inom varierande sektorer.
 • 🇸🇪 Svolder AB är ett investeringsbolag. Företaget har aktier i små till medelstora publika svenska företag. Det har andelar i GARO, Troax, Nordic Waterproofing, New Wave Group, FM Mattsson Mora, Beijer Electronics Group, Platzer Fastigheter, Scandic Hotels, XANO, ITAB Shop Concept, Elanders, Boule Diagnostics och Elos Medtech.
 • 🇸🇪 Swedish Orphan Biovitrum, även kända under namnet Sobi, är ett internationellt läkemedelsbolag. Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar och service för patienter med sällsynta sjukdomar. Produkterna fokuserar på inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även särskilda specialist- och särläkemedel. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Systemair är specialiserade inom ventilationslösningar. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som används för att transportera värme, kyla och luft i större byggnader. Produkterna marknadsförs under ett flertal varumärken där de mer kända inkluderar Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Skinnskatteberg.
 • 🇸🇪 Trelleborg är specialiserade inom polymerlösningar. Bolagets produkter tätar, dämpar och skyddar applikationer i diverse industriella miljöer och fordonsutrustning. Kunderna återfinns inom tillverkning, transport och lantbruk samt bland aktörer inom fordonsindustrin. Trelleborg har verksamhet på global nivå fördelat över ett flertal affärsområden.
 • 🇸🇪 VNV Global är ett investmentbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Bolagets affärsidé är att identifiera och investera i tillgångar med värdeökningspotential, med ett övergripande fokus på bolag med starka nätverkseffekter. Portföljen består av innehav inom sektorerna digital hälsa, mobilitet och online marknadsplatser. Bolaget gick tidigare under namnet Vostok New Ventures. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Volati AB är ett svenskt industriföretag som förvärvar företag till rimliga värderingar och utvecklar företag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis verksamhet bygger på fyra affärsområden, vilka är handel, konsument, industri och Akademibokhandeln. Företagets affärsmodell bygger på att återinvestera de kassaflöden som genereras i koncernens företag i nya förvärv och utveckling av företagets befintliga verksamhet.
 • 🇳🇴 Volue är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaruplattformar. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för industriella processer. Kunderna består av företagskunder verksamma inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden.
 • 🇺🇸 Xilinx är ett amerikanskt teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av avancerade halvledare. Produktutbudet är brett och inkluderar exempelvis integrerade kretsar, egenutvecklad programvarudesign samt riktade referensdesignsystem. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Nordamerika och Europa. Xilinx grundades under 1984 och har huvudkontor i San Jose, Kalifornien.

Förhoppningsportföljens företag:

 • 🇸🇪 Bonesupport är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. Bolagets bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen Cerament. I dagsläget genomför bolaget en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget har försäljning i Europa och Nordamerika och är baserat i Lund.
 • 🇸🇪 Oncopeptides är ett läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av cancerläkemedel. Sedan starten fokuserar bolaget främst på den egenutvecklade produkten Ygalo, en alkylerare för behandling av blodbaserade cancersjukdomar. Till kategorin räknas bland annat kronisk leukemi, lymfom och myelom. Bolaget är i utvecklingsfas där målet är att kommersialisera produkten i framtiden. Oncopeptides huvudkontor är beläget i Stockholm.
 • 🇸🇪 Sivers IMA Holding är ett teknikbolag som säljer chip och integrerade moduler. Bolaget utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data- och telekommunikationsnät. Utöver tillverkar bolaget halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Lösningarna används exempelvis inom fiber till hemmet, i datacenters, säkerhetslösningar samt i fordon. Huvudkontoret ligger i Kista.
 • 🇸🇪 Smart Eye AB är ett Sverige-baserat företag som är verksamt inom systemutveckling för maskinvision. Företaget fokuserar på att utforma en ögonlocket i realtid och huvudspårningsteknik. Bolagets verksamhet är indelad i två områden: Applied solutions och Research instruments. Området Applied Solutions erbjuder spårningsteknik för bilindustrin, inklusive AntiSleep, en integrerad kamera och pårogramvara som mäter förarens huvudposition, blickriktning och avslutning av ögonlock, samt Blackbird, ett kompakt kamerasystem för spårning och mätning av mänskliga ögon och huvudrörelser. Området Research instruments tillhandahåller utrustning för att spåra, mäta och analysera mänskliga ögonrörelser i olika branscher såsom flyg- och rymd, psykologi, kommunikation, neurovetenskap, medicin och klinisk forskning.
 • 🇸🇪 Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem.
 • 🇸🇪 Storytel AB verkar inom bok- och förlagssektorn. Storytel-organisationen består av två divisioner, vilket är Streaming och Publishing. Inom Streaming-divisionen tillhandahåller företaget en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Prenumerationstjänsten erbjuds för närvarande i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Polen, Ryssland, Indien, Spanien och Island. Publishing-divisionen består av förlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram, den danska förlaget People’s Press (för vuxna), Raben & Sjögren och B. Wahlströms (för barn och unga vuxna) samt Norstedts Kartor.