Mina aktieinnehav

Svenska aktier förvaras företrädesvis i ISK på Nordnet och utländska aktier med utdelning finns i KF på Nordnet. Ränte- och obligationsplaceringar förvarar jag på vanlig depå. Gemensamt för mina aktieinnehav är att de trendar långsiktigt över MA200 och därför har jag en laguppställning som alltid levererar jämfört med index. Eftersom mina portföljer är under ständig förändring är händer det ibland att nedanstående laguppställning inte stämmer. Varje vecka har jag dock blogginlägg där mina portföljförändringar beskrivs.


I ren bearmarket när alla aktier faller halverar jag aktieinnehaven och väljer tillfälligt alternativa placeringar och/eller ligger likvid tills det vänder.

Mina aktieinnehav:

 • 🇨🇭🇸🇪 Abb Ltd är ett holdingbolag. Bolagets segment omfattar Electrification Products, Robotar och Motion, Industrial Automation, Power Grids och Corporate and Other. Det verkar genom fyra divisioner: Elektrifieringsprodukter, Robotics and Motion, Industrial Automation och Power Grids. Det är engagerat i att betjäna kunder inom verktyg, industri och transport och infrastruktur. Segmentet Electrification Products tillverkar och säljer produkter och tjänster, inklusive lågspänningsbrytare, brytare, strömbrytare och kontrollprodukter. Segmentet Robotics and Motion tillverkar och säljer motorer, generatorer, frekvensomriktare och robotar och robotar. Segmentet Industrial Automation utvecklar och säljer kontrollsystem och system för anläggningsoptimering och automationsprodukter och lösningar. Segmentet Power Grids levererar kraft- och automationsprodukter, system och service- och programvarulösningar.
 • 🇸🇪 Addnode Group tillhandahåller digitala lösningar för design, simulering, produktdatainformation och ärendehantering. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Design Management-verksamheten, som står för den maximala andelen av intäkterna; Produktlivscykelhantering (PLM) och processhanteringsverksamheten. Bolaget har sin primära verksamhet i Sverige.
 • 🇺🇸 Apple är ett amerikanskt data- och hemelektronikbolag. Bolaget designar och konstruerar mobiler, datorer och surfplattor. Exempel på varumärken inkluderar Macbook, Iphone, Apple TV, och Ipad. Utöver erbjuds egenutvecklade programvaror, kringutrustning, nätverkslösningar, samt tillhörande kundsupport. Produkterna säljs på global nivå, både via egna butiker, distributionskanaler, samt auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades ursprungligen 1976 i Cupertino, Kalifornien.
 • 🇸🇪 Assa Abloy erbjuder produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Bolag är också ledande på säker identifiering; med nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem. Produkterna skyddar några av de mest säkerhetskänsliga byggnaderna, däribland Europaparlamentet i Bryssel. Tre fjärdedelar av intäkterna kommer från statliga och kommersiella kunder. Företagets produktbas är centrerad kring elektromekaniska lås, som kräver identifiering för att låsa upp med ett nyckelkort, biometrisk skanning eller PIN-kod. Assa Abloys produkter säljs direkt till säkerhetssystemintegratörer, låssmeder, järnaffärer och tillverkare av originalutrustning.
 • 🇸🇪 Astra Zeneca plc, marknadsfört som AstraZeneca, är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder. Bolaget bildades den 6 april 1999 genom en sammanslagning av två läkemedelskoncerner, svenska Astra AB och brittiska Zeneca Group plc. Huvudkontoret ligger i Cambridge.
 • 🇸🇪 Atlas Copco AB är ett Sverigebaserat holdingbolag. Företaget är en leverantör av olika produktivitetslösningar. Det betjänar kunder med kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, elverktyg och monteringssystem, pumpar och generatorer. Företaget delar upp sin verksamhet i fyra segment: Kompressorteknik, Vakuumteknik, Industriteknik och Kraftteknik. Kompressorteknik tillhandahåller industrikompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expanderare, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Vakuumteknik tillhandahåller vakuumprodukter, avgassystem, ventiler och relaterade produkter. Industriteknik tillhandahåller industriella elverktyg och system, industriella monteringslösningar, kvalitetssäkringsprodukter, programvara och service. Kraftteknik tillhandahåller luft-, kraft- och flödeslösningar genom produkter som mobila kompressorer, pumpar, belysningsmaster och generatorer.
 • 🇳🇴 Bakkafrost P/F är en laxproducent baserad på Färöarna. Företagets verksamhet omfattar jordbruk, skörd, förpackning, bearbetning och försäljning. Laxprodukterna består av hel lax, frysta laxportioner, laxhuvuden, ryggrad, magflikar och laxskinn. Bakkafrost delar upp sin verksamhet i tre segment. Fiskodlingssegmentet omfattar förädling, bearbetning, försäljning och distribution av lax och bidrar till majoriteten av koncernens intäkter. Segmentet förädlade produkter producerar skinnfria och benfria portioner lax. Segmentet fiskmjöl, olja och foder bedriver produktion och försäljning av fiskmjöl, fiskolja och fiskfoder genom Bakkafrosts dotterbolag Havsbrun.
 • 🇸🇪 Beijer Electronics Group AB utvecklar, marknadsför och säljer tillsammans med sina dotterbolag produkter och lösningar inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget tillhandahåller också operatörsterminaler och kommunikationsbaserade operatörssystem. Bolaget är verksamt inom affärssegmenten Westermo, Beijer Electronics och Korenix. Beijer Electronics utvecklar och säljer hård- och mjukvarulösningar för digitaliserad styrning, uppkoppling och presentation av data till en rad olika branscher. Westermo utvecklar och tillverkar robusta nätverksprodukter för tillförlitlig datakommunikation till många krävande marknadssegment såsom tåg och tunnelbana.
 • 🇸🇪 Essity är ett hälso- och hygienbolag som knoppades av från Svenska Cellulosa i juni 2017. Essitys produkter spänner över kategorierna mensskydd, babyvård, toalettpapper, ansiktsservetter och våtservetter samt handtvål, handsprit och mjukpappersautomater för institutionella kunder. Essity erbjuder även medicinska lösningar i form av sårvård, ortopedi och kompressionsterapi och står för 7 procent av nettoomsättningen under räkenskapsåret 2021. Essity är verksamt på 150 marknader och genererar över 50 procent av sina intäkter i Europa, även om essity också behåller en betydande exponering mot tillväxtmarknader (38 procent av nettoomsättningen 2021).
 • 🇸🇪 Fortnox AB tillhandahåller internetbaserade affärsapplikationer för redovisning, fakturering, säljstöd, tidrapportering och löneadministration. Dess produkter används i småföretag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer.
 • 🇸🇪 HMS Networks AB är en leverantör av egenutvecklad, patenterad teknik för intelligent industriell kommunikation. Det utvecklar och tillverkar lösningar för att ansluta industriprodukter till nätverk och gateways, vilket möjliggör sammankoppling mellan olika nätverk. Koncernen säljer produkter främst i olika länder inklusive Tyskland, som genererar större delen av sina intäkter, USA, Japan, Frankrike, Kina, Sverige, Italien och andra länder.
 • 🇸🇪 Husqvarna AB tillverkar kraftprodukter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Bolaget driver tre affärssegment: Husqvarna, Gardena och Construction. Husqvarna-segmentet genererar merparten av koncernens intäkter. Det tillverkar och säljer utomhusprodukter som motorsågar, trimmare, gräsklippare och park- och trädgårdsvård. De andra segmenten erbjuder trädgårdsvattning och handverktyg, samt professionell utrustning och diamantverktyg för skärning och borrning i betong, sten och asfalt. Produkterna säljs under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart. Bolagets största slutmarknader är Nordamerika och Europa.
 • 🇸🇪 Indutrade AB är en industrikoncern som säljer och distribuerar högteknologiska komponenter och system genom ett stort antal dotterbolag. Koncernen är verksam inom åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, flödesteknik, vätskor och mekaniska lösningar, industrikomponenter, mät- och sensorteknik samt Storbritannien. Företaget erbjuder produkter som ventiler, rör och rörsystem, mätteknik, pumpar, hydraulik och industriutrustning samt förbrukningsvaror. Den primära verksamhetsregionen för koncernens dotterbolag i Europa.
 • 🇩🇪 Infineon Technologies headquartered in Munich, was spun off from German industrial conglomerate Siemens in 2000 and today is one of Europe’s largest chipmakers. The company is a leader in the automotive semiconductor market with prominent products used in active safety and powertrain content within vehicles. Infineon is also the market leader in power semiconductors used to deliver voltage within a wide variety of electrical systems. The company operates in four segments: automotive, industrial power control, power and sensor systems, and connected secure systems.
 • 🇸🇪 Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • 🇸🇪 Lagercrantz Group AB är ett Sverigebaserat företag som tillhandahåller produkter och lösningar inom elektronik- och kommunikationsbranschen. Koncernens affärsverksamhet är indelad i segment, nämligen Electrify, Control, TecSec och International Niche Products och det internationella segmentet. Geografiskt verkar det i regionen Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland och internationellt. Byrån får merparten av intäkterna genom segmentet Electrify som erbjuder produkter och lösningar som möter behovet av ett allt mer elektrifierat och uppkopplat samhälle.
 • 🇸🇪 Investment AB Latour är ett investmentbolag som gör investeringar i helägda industriverksamheter och en värdepappersportfölj. Latour har en långsiktig och aktivistisk inriktning, där den stora majoriteten av dess totala substansvärde härrör från företag som har funnits i dess portfölj i mer än 20 år. Bolaget mäter sin utveckling mot sitt jämförelseindex, Stockholmsbörsens totalavkastningsindex. Dess kriterium är att investera i företag som har egna produkter som möter växande internationell efterfrågan. Latour utvärderar specifikt fyra trender: demografisk utveckling, hållbarhet, globalisering och konkurrens om begränsade resurser.
 • L E Lundbergforetagen AB är ett investmentbolag med en långsiktig, aktivistisk inriktning. Dess portfölj innehåller en helägd onoterad fastighetsenhet, börsnoterade dotterbolag och andra större aktieinnehav. Lundbergs investeringsmål är att generera avkastning på kapital som över tid väsentligt överstiger avkastningen på ett riskfritt, räntebärande instrument. Fastighetsverksamheten, som bolaget bedrivit genom dotterbolag i decennier, står för nästan hälften av bolagets substansvärde. Lundberg utövar aktivism genom styrelserepresentation i samtliga sina portföljbolag. Det stöder sitt kapitalallokeringsprogram genom att upprätthålla låga skuldnivåer i balansräkningen.
 • 🇸🇪 MedCap AB förvärvar och utvecklar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom den nordiska life science-industrin. Bolaget är verksamt inom två områden: MedTech och Specialty Pharma.
 • 🇺🇸 Microsoft är ett globalt IT-bolag. Bolaget utvecklar, designar och tillverkar ett brett utbud av programvaruprodukter, inklusive hård- och mjukvara, för den globala datamarknaden. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment, där störst specialisering återfinns inom utveckling av operativsystem och produktivitetsverktyg. Utöver erbjuds även diverse videospel. Microsoft grundades 1975 och har sitt huvudkontor i Redmond, Washington.
 • 🇸🇪 Munters Group AB är en leverantör av energieffektiva luftbehandlings- och klimatkontrolllösningar främst inom livsmedels-, läkemedels- och datacentersektorerna. Bolaget är verksamt inom två rapporteringsbara segment som är AirTech och FoodTech. Produktportföljen omfattar luftintag/luftinlopp, temperatur- och luftfuktighetskontrollluftbehandlingssystem, fläktar och ljusfilter, värmeväxlare, värmare, dimeliminatorer, föroreningskontroll och tekniker för minskning av flyktiga organiska föreningar för att avlägsna vätska och lösningsmedel från luften.
 • 🇸🇪 Nordnet är en nordisk digital plattform för sparande och investeringar med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Kärnan i Nordnets verksamhet är att erbjuda kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland produkter och tjänster för sparande och investeringar. Bolaget grundades 1996 varit att demokratisera sparande och investeringar genom att ge privatsparare tillgång till samma information och verktyg som professionella investerare. Via Nordnets digitala plattform erbjuds sparande och investeringar i ett stort antal finansiella produkter samt ett antal utvalda låneprodukter. Nordnet driver dessutom Nordens största sociala investeringsnätverk, Shareville, som sammanför över 250 000 användare och gör det möjligt för Nordnets kunder att följa andra investerare och se deras investeringar. Nordnet har sitt huvudkontor i Stockholm, där alla nordiska funktioner som IT, produktutveckling och administration är placerade. I Stockholm finns även kundservice- och säljorganisationen för den svenska marknaden.
 • 🇩🇰 Novo Nordisk är en producent av insulin för diabetesbehandling. Utöver specialistkompetensen inom diabetes producerar bolaget läkemedel för hormonbehandling samt vid hemofili och blödningsrubbningar. Produkterna återfinns på en global marknad och säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 1923 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Bagsværd.
 • 🇸🇪 OEM International AB är en ledande teknikhandelskoncern i Europa. Det fungerar som en länk mellan sina kunder och tillverkare av produkter och system för industriella applikationer. Det erbjuder olika industriella komponenter och system från olika leverantörer, inklusive elektriska komponenter, flödeskomponenter, motorer och transmissioner, lager, tätningar och kopplingar, samt apparatkomponenter, belysning och kompletta produktionssystem. Geografiska verksamhetsområden inkluderar Sverige, Danmark, Storbritannien, Finland, Ungern, Kina och andra länder.
 • 🇸🇪 Thule Group AB är en tillverkare av sport- och friluftsprodukter. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom produktkategorierna; Sport&Cargo Carriers (takräcken, takboxar och hållare för transport av cykel-, vatten- och vintersportutrustning och taktält monterade på en bil), Juvenile & Pet Products (barnvagnar, cykelvagnar och cykelbarnstolar), RV Products (markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Packs, Bags & Luggage (vandringsryggsäckar, bagage och kameraväskor). Det har två rörelsesegment: Region Europe och ROW samt Region Americas. Geografiska marknader: Sverige, Övriga Norden, Tyskland, Övriga Europa, USA, Övriga Nordamerika, Central-/Sydamerika, Asien/Stillahavsområdet och Övriga världen.
 • 🇸🇪 Surgical Science Sweden AB är leverantör av virtual reality-simulatorer för medicinsk utbildning. Dess utbildningssystem används av medicinska utbildningscentra och institut för övning, validering och certifiering av studenter, kirurger och läkare. Företagets system inkluderar Lapsim, Lapsim essence, Endosim, Teamsim, Simball box.
 • 🇸🇪 Svolder AB är en investmentbolag. Bolaget har investeringar i små till medelstora börsnoterade svenska företag. Bolaget har andelar i GARO, Troax, Nordic Waterproofing, New Wave Group, FM Mattsson Mora, Beijer Electronics Group, Platzer Fastigheter, Scandic Hotels, XANO, ITAB Shop Concept, Elanders, Boule Diagnostics och Elos Medtech.
 • 🇸🇪 Traction AB är ett Sverigebaserat investmentbolag som bedriver långsiktig affärsutveckling av hel- och delägda bolag. Dess kärnmål är att uppnå en god avkastning på kapitalet. Dess verksamhet är indelad i tre affärsområden: Kundrelationer, som tillhandahåller kundfokuserade affärsmodeller; Kapitalflöden, som erbjuder kostnadskontrollen; och riskhantering, inklusive dela och minska riskfaktorer. Traction AB investerar i noterade aktiva innehav, såsom BE Group, Drillcon, Duroc, Hifab Group, Nordic Camping and Resort, OEM International, PartnerTech, Softronic och SwitchCore, samt i onoterade aktiva enheter, däribland Banking Automation, Modular Streams, Recco Holding och Silicon.
 • 🇸🇪 Volvo AB skapar välstånd genom transport- och infrastrukturlösningar och erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftlösningar för marina och industriella applikationer, finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet.

Min ränte- och obligationsportfölj

Annons