Mina aktieinnehav

Mina aktieinnehav kan delas upp i tre portföljer; utdelningsportföljen, tillväxtportföljen och förhoppningsportföljen. Svenska aktier förvaras i ISK på Nordnet och utländska aktier finns i KF på Nordnet. Jag brukar därför även dela upp portföljen i utlandsportföljen och svenska portföljen samt portföljskydd. Eftersom mina portföljer är under ständig förändring kan är det troligt att nedanstående inte beskriver exakt de innehav jag har över tid.


Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland, Storbritannien, USA samt Canada. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om företaget lyckas. Max 5% av det totala aktieinnehavet.

Portföljskydd kan innehålla ädelmetaller, hedgefonder eller placeringar som inte korrelerar med aktiemarknaden.

Svenska innehav:

Utländska innehav:

Utdelningsportföljens företag:

 • 🇺🇸 Abbvie Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsbolag som sysslar huvudsak med forskning inom biomedicin och där de är ledande på både immunologi och virologi.
 • 🇸🇪 Akelius D, Akelius Residential Property AB är ett svenskt fastighetsbolag. Bolagetss geografiska segment inkluderar Europa, Skandinavien och Nordamerika. De flesta av bolagets intäkter kommer från Europa i form av hyresintäkter.
 • 🇸🇪 Atlas Copco AB är ett Sverigebaserat holdingbolag. Företaget är en leverantör av olika produktivitetslösningar. Det betjänar kunder med kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, elverktyg och monteringssystem, pumpar och generatorer. Företaget delar upp sin verksamhet i fyra segment: Kompressorteknik, Vakuumteknik, Industriteknik och Kraftteknik. Kompressorteknik tillhandahåller industrikompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expanderare, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Vakuumteknik tillhandahåller vakuumprodukter, avgassystem, ventiler och relaterade produkter. Industriteknik tillhandahåller industriella elverktyg och system, industriella monteringslösningar, kvalitetssäkringsprodukter, programvara och service. Kraftteknik tillhandahåller luft-, kraft- och flödeslösningar genom produkter som mobila kompressorer, pumpar, belysningsmaster och generatorer.
 • 🇨🇦 Capital Power Corporation is a North American power producing company. The Company develops, acquires, operates and optimizes power generation from a range of energy sources. The Company is engaged in the operation of electrical generation facilities within Canada, including Alberta, British Columbia and Ontario, and in the United States, including North Carolina, New Mexico and Kansas. It also holds a portfolio of wind and solar development sites in the United States. It owns over 3,200 megawatts (MW) of power generation capacity at approximately 20 facilities across North America and owns approximately 370 MW of capacity through its interest in the Sundance C power purchase arrangement (Sundance PPA). It also owns natural gas, wind, and solid fuel facilities and has a range of generation facilities in development or construction in Canada and the United States. Its facilities include Clover Bar Energy Centre 1, 2 and 3, Genesee 3, Clover Bar Landfill Gas and K2 Wind.
 • 🇸🇪 Fabege AB är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter. Fabege arbetar med att utveckla moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av tjänster med strategiska partners. Bolaget redovisar tre kärnsegment: Fastighetsförvaltning, som hyr ut fastigheter till långsiktiga hyresgäster; Fastighetsutveckling, som förbättrar och omformar fastigheter enligt hyresgästens krav; och affärsutveckling/transaktioner, vilket inkluderar förvärv och försäljning av fastigheter. Fabege genererar alla sina intäkter i Stockholm med omnejd i Sverige.
 • 🇸🇪 Hufvudstaden AB A förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sverige. Bolaget fokuserar på handels- och kontorsfastigheter i Stockholms- och Göteborgsområdet. Dess två huvudsegment inkluderar fastighetsförvaltning och parkeringsverksamhet. Det hyr ut centralt belägna bostads- och kommersiella fastigheter som butiker, kontor, hotell, biografer, restauranger, lager, garage och lägenheter. Det äger också Nordiska Kompaniet, ett varuhus i Stockholm och Sverige. Bolaget är verksamt genom tre divisioner: Affärsområde Stockholm, Affärsområde Göteborg och Noridska Kompaniet affärsområde. Affärsområdet Stockholm står för den största delen av intäkterna.
 • 🇺🇸 IBM, International Business Machines, är ett globalt teknikbolag. Bolaget erbjuder diverse tekniska lösningar som berör analys och datahantering, mjukvaru- och säkerhetslösningar och integrerade infrastruktursystem. Utöver återfinns kognitiva lösningar samt globala finansieringstjänster. IBM grundades ursprungligen 1911 och har sitt huvudkontor i Armonk, New York.
 • 🇸🇪 Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • 🇫🇮 Nordea Bank Abp är en finskt bank som bedriver affärsbank verksamhet för bolag samt erbjuder detaljhandelsbanktjänster och private banking. Banken rapporterar fyra huvudsakliga affärssegment nämligen Personal Banking, Commercial & Business Banking, Wholesale Banking och Asset & Wealth Management. Segmentet Personal Banking erbjuder tjänster och lösningar för Bankens hushållskunder på de nordiska marknaderna. Segmentet Commercial & Business Banking tjänar stora, medelstora och små företagskunder. Segmentet Wholesale Banking tillhandahåller banktjänster och andra finansiella lösningar till stora nordiska och internationella företag, institutioner och offentliga företag. Segmentet Asset & Wealth Management tillhandahåller investerings, spar- och riskhanteringsprodukter, förvaltar kundernas tillgångar och råder individer samt institutionella investerare på deras ekonomiska situation.
 • 🇨🇦 NorthWest Healthcare Properties är ett kanadensiskt fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och investerar i diverse fastighetsbestånd av kommersiell karaktär, med störst inriktning mot sjukhus samt vård och omsorg. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tekniska plattformar för fastighetsinfrastruktur.
 • 🇫🇮 Sampo är en försäkringskoncern. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder, med störst verksamhet på den nordiska – och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
 • 🇸🇪 Securitas är en internationell säkerhetstjänst-, konsult- och utredningsgrupp baserad i Stockholm, Sverige. Dess primära aktiviteter är inriktade på bemannad säkerhet, mobil säkerhet, övervakning och riskbedömning. Securitas är verksamt i mer än 50 länder och är det näst största säkerhetsföretaget i världen och det största inom bemannad bevakning.
 • 🇸🇪 Skandinaviska Enskilda Banken är en svensk universalbank med starkt fokus på företagsutlåningssektorn. Banken är verksam i Norden, Baltikum, Tyskland och Storbritannien men får majoriteten av sitt rörelseresultat från Sverige. SEB är specialiserat på företagsutlåning, särskilt till stora företag. Dessutom betjänar det cirka 2 300 stora medelstora företag och multinationella företag, 700 finansinstitut och cirka 400 000 små och medelstora företag. Det betjänar också cirka 4 miljoner privatkunder i Sverige och Baltikum. Banken erbjuder kapitalförvaltning, livförsäkring och i mindre utsträckning privata banktjänster till sina kunder.
 • 🇸🇪 Swedbank är en av de äldsta bankerna i Sverige, där man får lejonparten av sina inkomster. Banken är resultatet av en sammanslagning av spar- och fackföreningsbanker i Sverige i efterdyningarna av finanskrisen i början av 1990-talet i Sverige. De återstående oberoende sparbankerna i Sverige har ett nära samarbete med Swedbank och fungerar som en ytterligare produktdistributionskanal till Swedbank och delar Swedbanks IT-system och en del av dess utvecklingskostnader. Dessutom är banken verksam i de tre baltiska staterna: Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har en marknadsledande position i Baltikum med en andel på mellan 20 och 55 procent inom retail banking, där banken genererar 16 procent av intäkterna. Banken har cirka 13 700 anställda och cirka 390 kontor.
 • 🇫🇮 Tieto Corporation är ett Finlandsbaserat företag som tillhandahåller IT-tjänster för den privata och offentliga sektorn. Företaget är verksamt inom fyra verksamhetsområden: Industrilösningar, företagslösningar, hanterade tjänster och omvandling, samt konstruktionslösningar för produkter. Företaget fokuserar på att utveckla sina tjänster och produkter inom affärsområdet produktutvecklingstjänster, som erbjuder utrustningar för telenäts- och plattformsleverantörer, mobila enheter och tillverkare av konsumentelektronik, samt halvledarleverantörer. Företagets Customer Experience Management-enhet har specialiserat sig på flerkanalig handel för klienter som går från detaljhandel och finansiella tjänster till tillverkning, telekom och energi. Det verkar genom ett flertal dotterbolag i bland annat Finland, Sverige, Österrike, Belgien, Kanada, Kina, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Litauen, Norge, Polen och Ryssland.
 • 🇺🇸 W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) is a self-managed diversified real estate investment trust (REIT). The Company is an owner and manager of commercial real estate, primarily net leased to companies on a long-term basis. It operates through two segments, which include Owned Real Estate and Investment Management. As of July 18, 2018, the Company had a portfolio of operationally-critical commercial real estate totaling 922 properties covering approximately 85 million square feet. The Company also acts as an advisor to management business. The Company owns and invests in commercial properties primarily in the United States and Europe that are then leased to companies, primarily on a triple-net lease basis, which requires the tenant to pay the costs associated with operating and maintaining the property. It also manages the portfolios of the managed REITs’ real estate investments and the loans made by Carey Credit Income Fund (CCIF), and earns asset-based management revenue.

Tillväxt- och värdeportföljens företag:

 • 🇨🇭🇸🇪 Abb Ltd är ett holdingbolag. Bolagets segment omfattar Electrification Products, Robotar och Motion, Industrial Automation, Power Grids och Corporate and Other. Det verkar genom fyra divisioner: Elektrifieringsprodukter, Robotics and Motion, Industrial Automation och Power Grids. Det är engagerat i att betjäna kunder inom verktyg, industri och transport och infrastruktur. Segmentet Electrification Products tillverkar och säljer produkter och tjänster, inklusive lågspänningsbrytare, brytare, strömbrytare och kontrollprodukter. Segmentet Robotics and Motion tillverkar och säljer motorer, generatorer, frekvensomriktare och robotar och robotar. Segmentet Industrial Automation utvecklar och säljer kontrollsystem och system för anläggningsoptimering och automationsprodukter och lösningar. Segmentet Power Grids levererar kraft- och automationsprodukter, system och service- och programvarulösningar.
 • 🇺🇸 Apple är ett amerikanskt data- och hemelektronikbolag. Bolaget designar och konstruerar mobiler, datorer och surfplattor. Exempel på varumärken inkluderar Macbook, Iphone, Apple TV, och Ipad. Utöver erbjuds egenutvecklade programvaror, kringutrustning, nätverkslösningar, samt tillhörande kundsupport. Produkterna säljs på global nivå, både via egna butiker, distributionskanaler, samt auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades ursprungligen 1976 i Cupertino, Kalifornien.
 • 🇸🇪 Astra Zeneca plc, marknadsfört som AstraZeneca, är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder. Bolaget bildades den 6 april 1999 genom en sammanslagning av två läkemedelskoncerner, svenska Astra AB och brittiska Zeneca Group plc. Huvudkontoret ligger i Cambridge.
 • 🇳🇴 Bakkafrost P/F är en laxproducent baserad på Färöarna. Företagets verksamhet omfattar jordbruk, skörd, förpackning, bearbetning och försäljning. Laxprodukterna består av hel lax, frysta laxportioner, laxhuvuden, ryggrad, magflikar och laxskinn. Bakkafrost delar upp sin verksamhet i tre segment. Fiskodlingssegmentet omfattar förädling, bearbetning, försäljning och distribution av lax och bidrar till majoriteten av koncernens intäkter. Segmentet förädlade produkter producerar skinnfria och benfria portioner lax. Segmentet fiskmjöl, olja och foder bedriver produktion och försäljning av fiskmjöl, fiskolja och fiskfoder genom Bakkafrosts dotterbolag Havsbrun.
 • 🇸🇪 Biotage AB tillhandahåller separationsteknik och lösningar för analytisk och organisk kemi från forskning till kommersiella analyslaboratorier och industriella tillämpningar. Företaget har delat upp sina produkter i områdena organisk kemi, analytisk kemi och industriprodukter. Dess produktportfölj omfattar biotageutvinning, biotagetryck, tyngdkraftsställ, patronbearbetningsstationer etc. Bland kunderna finns myndigheter, akademiska institutioner och läkemedels- och livsmedelsindustrin. Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige och bolagets produkter säljs i mer än 80 länder.
 • 🇸🇪 Catena AB är ett Sverigebaserat börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete hållbart utvecklar, äger och förvaltar logistikanläggningar. Bolagets rörelsesegment omfattar Göteborg; Helsingborg; Jönköping; Malmö och Stockholm. Den får en majoritet av intäkterna från Stockholmsregionen.
 • 🇩🇪 Infineon Technologies headquartered in Munich, was spun off from German industrial conglomerate Siemens in 2000 and today is one of Europe’s largest chipmakers. The company is a leader in the automotive semiconductor market with prominent products used in active safety and powertrain content within vehicles. Infineon is also the market leader in power semiconductors used to deliver voltage within a wide variety of electrical systems. The company operates in four segments: automotive, industrial power control, power and sensor systems, and connected secure systems.
 • 🇺🇸 Microsoft är ett globalt IT-bolag. Bolaget utvecklar, designar och tillverkar ett brett utbud av programvaruprodukter, inklusive hård- och mjukvara, för den globala datamarknaden. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment, där störst specialisering återfinns inom utveckling av operativsystem och produktivitetsverktyg. Utöver erbjuds även diverse videospel. Microsoft grundades 1975 och har sitt huvudkontor i Redmond, Washington.
 • 🇩🇰 Novo Nordisk är en producent av insulin för diabetesbehandling. Utöver specialistkompetensen inom diabetes producerar bolaget läkemedel för hormonbehandling samt vid hemofili och blödningsrubbningar. Produkterna återfinns på en global marknad och säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 1923 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Bagsværd.
 • 🇺🇸 NXP Semiconductors N.V. (NXP) är ett holdingbolag. Bolaget fungerar som ett halvledarföretag. Företaget erbjuder högpresterande blandningssignal och standardproduktlösningar. Bolagets segment är High Performance Mixed Signal (HPMS), Standard Products (SP), och Corporate and Other. Dess produktlösningar används i en rad slutanvändningstillämpningar, bland annat fordons-, personskydd och identifiering, trådlösa och trådlösa infrastrukturer, mobilkommunikation, industriell marknadsföring, konsument- och databehandling. Det samarbetar med globala företag, som tillverkar den slutliga produkten, och säljer produkter i alla geografiska regioner. NXP: s HPMS-segment omfattar affärslinjer, såsom Automotive, Secure Identification Solutions (SIS), Secure Connected Devices (SCD), och Secure Interfaces and Infrastructure (SI&I). Bolagets SP-segment levererar en rad standardhalvledarkomponenter, såsom små signaldiskretar och effektdisplayer.
 • 🇸🇪 Orrön Energy is an independent, publicly listed renewable energy company, with high quality and low-cost wind and hydro assets in the Nordics. As part of the entrepreneurial Lundin Group of Companies, and with a proven track record of successful organic growth, Orrön Energy is well positioned to create value for shareholders, local communities and society for a sustainable energy future.
 • 🇸🇪 Sandvik är en tillverkare av specialverktyg och gruvutrustning som främst används av globala gruv-, ingenjörs- och fordonskunder. Bolagets kärnverksamhet är inom skärande bearbetning och gruvutrustning. Företaget har en väldokumenterad historia, efter att ha grundats 1862 och noterats på Nordiska börsen i Stockholm 1901.Europa är den största bidragsgivaren till koncernens försäljning på 35%, följt av Nordamerika 22%, Asien 20%, Afrika / Mellanöstern 9%, Australien 9% och Sydamerika 5%.
 • 🇸🇪 Sinch AB tillhandahåller molnkommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. Sinch-organisationen är indelad i tre segment: Meddelanden, Röst och Video och Operatörer. Meddelanden och röst och video adresserar företagsmarknaden och kombinerar programmerbara API:er och molntjänster för att enkelt bygga in global kommunikation, inklusive meddelande- och röst- och videotjänster i program och affärsprocesser. Sinchs operatörssegment vänder sig till mobiltelefonoperatörer med innovativa, stabila och skalbara produkter för mobila meddelanden, affärssystem i realtid och kommunikationsbrandväggar. Segmentet Meddelanden får majoriteten av intäkterna från avgifter för hantering av meddelanden och körning och hantering av personliga och dynamiska video- och MMS-meddelanden för företag.
 • 🇩🇰 Det danska företaget Orsted hette Dong Energy fram till försäljningen av alla sina olje- och gasfält till Ineos 2017, strax efter börsintroduktionen i maj 2016. Orsted fokuserar nu på förnybara tillgångar, särskilt vindkraftsparker till havs. Det drev 7,6 GW havsbaserade vindkraftparker i slutet av 2020. Storbritannien är det största verksamhetslandet, före Tyskland och Danmark. Gruppen avser att utveckla sitt fotavtryck utanför Europa med projekt i Taiwan och i USA Orsted är också involverad i mer traditionella verktygsaffärer som konventionella kraftverk och gasförsörjning, men dessa aktiviteter är noncore. Orsted har för avsikt att fasa ut kolet till 2023.

Förhoppningsportföljens företag:

 • Inga innehav för närvarande

Portföljsskydd

Flaggan avser vilken valuta fonden handlas i.

 • 🇸🇪 Lynx dynamic, hedgefond modellbaserad terminshandel. Fondens placeringsuniversum utgörs av aktier, obligationer, valutor och råvaror. Investeringarna görs främst i terminsinstrument som handlas på börser runt om i världen. Genom att sprida investeringarna över olika tillgångsslag ökar sannolikheten att ett dåligt resultat i en marknad uppvägs av ett bra resultat i en annan marknad. Därmed kan svängningarna, eller risken, i fondens totala portfölj minska utan att avkastningen blir lägre.
 • 🇸🇪 SEB Asset Selection C ,hedgefond modellbaserad terminshandel. Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.
 • 🇸🇪 Elementa, hedgefond lång/kort. Fonden är absolutavkastande med målsättningen att ge andelsägarna en hög avkastning över tid, oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Förvaltningen är analysdriven och med Norden som huvudmarknad. Fonden inriktar sig på små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. Fondens huvudinriktning är aktier men kan även investera i företagsobligationer.
 • 🇸🇪 Brummer Multi-strategy, hedgefond. Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.
 • 🇸🇪 DNB Fund TMT L/S Equites retail A SEK, hedgefond marknadsneutral. DNB TMT Absolute Return är en så kallad lång/kort aktiehedgefond. Fonden tar långa och korta positioner i aktier emitterade av företag inom teknologi-, media- och telekomsektorerna, utan hänsyn till emittentens geografiska ursprung. Fonden har en begränsad nettoexponering till aktiemarknaden, varför avkastningen i Fonden till största delen kommer att kunna härledas till förvaltarnas förmåga att kunna identifiera under- och övervärderade aktier (alfa). Bidraget från aktiemarknadens allmänna utveckling (beta) bör vara begränsat.
 • 🇸🇪 QQM Equity hedge A, hedgefond marknadsneutral. Fonden är en aktiebaserad marknadsneutral hedgefond. Fonden förvaltas systematiskt, och förvaltarna använder kvantitativa modeller för att avgöra vilka investeringar fonden ska göra. Den marknadsneutrala ansatsen innebär att fonden innehar samtidiga långa (köpta) och korta (blankade) positioner i enskilda aktier. Fondens korrelation med den allmänna utvecklingen för aktier och andra traditionella tillgångsslag förväntas därför över tiden vara låg.

Aktie- och blandfonder

Flaggan avser vilken valuta fonden handlas i.

 • 🇪🇺 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR, aktier. Fonden investerar i företag som har utvecklat eller kommer att utveckla teknologirelaterade produkter, processer och tjänster, samt i företag som kan förväntas dra nytta av tekniska framsteg. Fonden är bred och investerar bland annat i delområden såsom datorer, halvledare, teknisk utrustning och Internetaccess. Förvaltaren har ingen specifik inriktning avseende värde eller tillväxt.
 • 🇸🇪 Storebrand Global Multifactor A SEK, aktier. Storebrand Global Multifactor (f.d. SPP Global Multifactor) är faktorfond som i sina placeringar använder en modellbaserad förvaltningsstrategi. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag enligt en kombination av strategierna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Fonden är bransch- och regionneutral och placerar normalt i 300 – 400 stora och medelstora bolag. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
 • 🇸🇪 NorQuant Multi Asset D, mix. Fonden är en allokeringsfond som via investeringar i andra fondandelar, inklusive fonder som handlas på en reglerad marknad, s.k. ETF:er, tar exponering mot tillgångsslagen aktier och räntebärande instrument. Fonden investerar även i fondandelar, inklusive ETF:er, med exponering mot alternativa tillgångsslag. Med alternativa tillgångsslag avses sådana som har, eller har som målsättning att ha, en låg korrelation med aktie- och eller räntemarknaden. Ett exempel på investering inom kategorin alternativa tillgångsslag kan vara en investering i en fondandel vars avkastning drivs av utvecklingen på tillgångsslag såsom fastigheter eller råvaror. Fondens allokering till tillgångsslagen aktier, räntebärande instrument och alternativa tillgångsslag varierar över tid. Fondens målsättning är att över tid generera en genom-snittlig årlig avkastning om 5 % – 10 %.