Aktieportföljens aktieinnehav

Aktieportföljens aktieinnehav kan delas upp i tre portföljer; utdelningsportföljen, tillväxtportföljen och förhoppningsportföljen. Svenska aktier förvaras i ISK på Nordnet och utländska aktier finns i KF på Nordnet. Jag brukar därför även dela upp portföljen i utlandsportföljen och svenska portföljen.


Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA samt Canada. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om företaget lyckas. Max 5% av det totala aktieinnehavet.

Svenska innehav: (innehav uppdaterat 210930)

Utländska innehav: (uppdaterad 210930)

Portföljförändringar efter 210930

– Påfyllning SSB D och ALMI Equity samt avyttring av Nolati

Utdelningsportföljens företag:

 • 🇸🇪 ABB är en global leverantör inom kraft- och automationsteknik. Koncernen består av ett flertal divisioner med kärnverksamheten inriktad mot tekniska lösningar som används inom energi- och industrisektorn. Exempel på lösningar innefattar kontrollsystem, mjukvaror, samt batterisystem. ABB är idag verksamma inom alla globala regioner, med störst närvaro inom Nordamerika och Europa. Huvudkontoret ligger i Zürich, Schweiz.
 • 🇺🇸 Abbvie Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsbolag som sysslar huvudsak med forskning inom biomedicin och där de är ledande på både immunologi och virologi.
 • 🇸🇪 Akelius D, Akelius Residential Property AB är ett svenskt fastighetsbolag. Bolagetss geografiska segment inkluderar Europa, Skandinavien och Nordamerika. De flesta av bolagets intäkter kommer från Europa i form av hyresintäkter.
 • 🇸🇪 ALM Equity Pref är ett fastighetsutvecklingsföretag. Företaget bedriver bostadsutvecklingsprojekt, byggförvaltning, finansieringslösningar och digitala tjänster.
 • 🇸🇪 Axfood driver livsmedelsbutiker och grossistverksamhet i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar Willys, Hemköp, Dagab, Närlivs och Snabbgross. Willys-segmentet driver två lågprismatmarknader: Willys och Eurocash.
 • 🇸🇪 BillerudKorsnäs tillverkar en mängd olika förpacknings-, pappers- och kartongprodukter. Bolagets kunder är i allmänhet förpackningstillverkare, varumärkesägare, detaljhandelskedjor och stormarknader. Majoriteten av försäljningen kommer från livsmedels- och dryckesförpackningsindustrin. BillerudKorsnäs organiserar sig i fyra segment baserade på produkttyp: förpackningspapper, konsumentkartong, korrugerade lösningar och övrigt.
 • 🇸🇪 Boliden AB är ett metallföretag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning.
 • 🇸🇪 Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner.
 • 🇸🇪 Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 Clas Ohlson AB är ett detaljhandelsföretag som specialiserar sig på hem- och kontorslösningar. Företaget har fem produktkategorier: hårdvara, elektronik, hem, multimedia och fritidsproduter. Hårdvarukategorin inkluderar verktyg för reparation i hemmet, där Capere, Cocraft och Clas Ohlson är företagets egna varumärken. Elektronikkategorin består av energi- och elektroniklösningar, framförallt av företagets egna varumärken: Cotech och Northlight. Multimedia erbjuder teknik för att koppla samman enheter. Hemkategorin erbjuder praktiska föremål för kök, garderob, badrum och tvätt. Sett till intäkter är Clas Ohlsons huvudmarknader Sverige, Norge, Finland samt ett antal andra länder utanför Norden.
 • 🇸🇪 Cloetta är ett bolag baserat i Sverige med verksamhet inom choklad- och konfektyrmarknaden. Den huvudsakliga ingrediensen till dess produkter är kakao. Bolaget använder kakaomassa som produceras från fröna i frukten av kakaoträd som växer vid ekvatorn. Man producerar och säljer produkter inom tre huvudkategorier, nämligen Choklad, som innefattar chokladkex, -kakor, -praliner och -dragéer; Sockerkonfektyr, som innefattar skumgodis, vingummin, lakrits, kola, hårt godis, segt godis, kola/fudge/karamell och klubbor; och Förfriskningar, som innefattar tabletter och tuggummin. Bolaget äger varumärken som Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Bolaget har 12 produktionsenheter i sex länder.
 • 🇸🇪 Coor Service är ett företag baserat i Sverige som levererar integrerade facilitetshanteringstjänster i Norden med specialistkompetens inom arbetsplatstjänster, fastighetstjänster och strategisk konsultation. Coor har en total portfölj på 100 tjänster. Men Coors främsta styrka är att skräddarsy, utveckla och leda supporttjänstfunktioner på nya och effektivare sätt. Genom att samla olika tjänster från alla eller några av dessa servicesegment kan Coor erbjuda unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar för kunderna. Företaget bedriver främst verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, men också i Belgien och Estland.
 • 🇸🇪 Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror. Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux är också ägare av flera andra varumärken i samma bransch som till exempel Elektro-Helios, Zanussi, AEG och Volta.
 • 🇸🇪 Epiroc AB är en Sverige-baserad leverantör av lösningar för rivning och återvinning, som erbjuder en rad utrustningar, serviceerbjudanden och relaterade reservdelar samt förbrukningsvaror. Företagets verksamhet är indelad i två segment: Equipment & Service som omfattar utrustning för gruvdrift, prospektering och infrastruktur, samt Tools & Attachments, som erbjuder verktyg kopplade till större maskiner vilka används för borrning, rivning, återvinning och service för verktyg inom segmentet. Tillämpningar för produkter inkluderar spränghålsborrning vid tunneldrivning , väg-, järnvägs- och dammkonstruktion, byggarbete, markteknik samt för infrastrukturtillämpningar. Epiroc AB säljer produkter och tjänster i cirka 150 länder.
 • 🇸🇪 Handelsbanken är en av Sveriges största banker med en betydande exponering på den svenska bolånemarknaden, då ungefär 44% av de totala lånen är kopplade till den svenska fastighetsmarknaden. Utanför Sverige är banken verksam i Storbritannien, Danmark, Finland och Nederländerna. Handelsbanken genererar ungefär tre fjärdedelar av sina intäkter genom sin räntebaserade verksamhet, vilket inkluderar inteckningar, hushållslån såväl som bolagslån till stora och små företag. Bolaget erbjuder även i allt högre utsträckning kapitalförvaltning, fond och privata banktjänster till sina kunder.
 • 🇸🇪(🇳🇴) Heimstaden (Pref) äger, utvecklar och hanterar bostadsfastigheter. Företagets geografiska segment inkluderar Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. De genererar maximala intäkter från Sverige. Företaget erhåller intäkter i form av hyresintäkter.
 • 🇺🇸 IBM, International Business Machines, är ett globalt teknikbolag. Bolaget erbjuder diverse tekniska lösningar som berör analys och datahantering, mjukvaru- och säkerhetslösningar och integrerade infrastruktursystem. Utöver återfinns kognitiva lösningar samt globala finansieringstjänster. IBM grundades ursprungligen 1911 och har sitt huvudkontor i Armonk, New York.
 • 🇸🇪 Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • 🇸🇪 JM är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar som nordisk projektutvecklare av bostäder och större bostadsområden. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad på nyproduktion med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter lokaliserade i Norden. Bolaget arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Lund Energy är ett bolag baserat i Sverige, som utforskar, utvecklar och producerar olja och gas. Bolagets huvudsakliga verksamhet är prospektering, utveckling, och produktion av olja och gas. Bolaget har en portfölj av olje- och gasproduktionstillgångar och utvecklingsprojekt i olika länder med exponering för prospekteringsmöjligheter. Bolaget har prospekterings- och produktionstillgångar inriktade på två nyckelområden, Norge och Sydostasien, liksom tillgångar i Frankrike, Nederländerna och Ryssland. Bolaget innehar ca 61 licenser med aktivitetsspridning mellan prospektering, utvärdering, utveckling och produktion i Norge, Barents hav och Jan Mayen-havsområdena, och har ca 12 prospekteringslicenser i Malaysia.
 • 🇺🇸 Lazard är ett finansbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning och finansiella rådgivningstjänster. Bolaget erbjuder råd om fusioner och förvärv, strategiska frågor, omstrukturering av kapitalstrukturen, kapitaltäckning och företagsfinansiering samt förvaltning av tillgångar till företag, partnerskap, institutioner, regeringar och privatpersoner. Lazard betjänar kunder internationellt. Bolaget grundades 1848 och har sitt huvudkontor i New Orleans, Louisiana.
 • 🇸🇪 Nobina är en heltäckande operatör inom kollektivtrafik. Bolagets verksamhet återfinns på nordiska nivå där bolaget arbetar med prospektering av anbudsmöjligheter och tillhörande arbete, samt med aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt. Under Nobina koncernen går även Nobina Technology, vars vision är att driva teknologisk utveckling inom branschen. Huvudkontoret ligger i Solna.
 • 🇸🇪 Nordea bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 • 🇨🇦 NorthWest Healthcare Properties är ett kanadensiskt fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och investerar i diverse fastighetsbestånd av kommersiell karaktär, med störst inriktning mot sjukhus samt vård och omsorg. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tekniska plattformar för fastighetsinfrastruktur.
 • 🇺🇸 Omega Healthcare Investors, Inc. is a self-administered real estate investment trust (REIT). The Company maintains a portfolio of long-term healthcare facilities and mortgages on healthcare facilities located in the United States and the United Kingdom. It operates through the segment, which consists of investments in healthcare-related real estate properties. It provides lease or mortgage financing to qualified operators of skilled nursing facilities (SNFs) and assisted living facilities (ALFs), independent living facilities, rehabilitation and acute care facilities. Its portfolio consists of long-term leases and mortgage agreements.
 • 🇨🇦 Riocan är en av de största REIT:en i Kanada med ett företagsvärde på över 12 miljarder dollar. RioCan äger, förvaltar och utvecklar detaljhandelsfokuserade fastigheter. Riocan har en portfölj av 221 detaljhandelsfastigheter och 16 utvecklingsfastigheter med en nettouthyrningsbar yta på 38,4 miljoner kvadratmeter.
 • 🇸🇪 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen.
 • 🇸🇪 Samhällsbyggnadsbolaget D
 • 🇫🇮 Sampo är en försäkringskoncern. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder, med störst verksamhet på den nordiska – och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
 • 🇸🇪 SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Företaget är även aktiva inom BIM (Building Information Management) som innefattar planering och visualisering av projekten. Koncernen har verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg.
 • 🇸🇪 Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.
 • 🇸🇪 Thule är en tillverkare av sport- och utomhusprodukter. Bolagets produktportfölj inkluderar bland annat takräcken, cykelhållare, tält på taket, kameraväskor, vandringsryggsäckar och väskor, cykeltrailers och tält för husbilar. Verksamheten är indelad i två sesegment baserat på geografiska regioner: Region Europe & ROW och Region Americas. En stor del av bolagets intäkter tjänas av sport- och lastbilsprodukterna, och mer än hälften av intäkterna tjänas i de europeiska och nordiska regionerna. Medan bolaget producerar produkter under flera olika varumärken står Thule-varumärket för den stora majoriteten av nettoomsättningen.
 • 🇨🇦 Transalta Renewables Inc. is a Canada-based company that owns a portfolio of renewable and natural gas power generation facilities and other infrastructure assets. The Company owns and operates approximately 13 hydro facilities, 19 wind farms, a wind battery storage facility and one natural gas plant. It has interests in Wyoming Wind farm, Lakes wind farm, Mass Solar projects, the Australian Assets, and the Big Level and Antrim United States wind development projects. It owns, directly or through economic interests, an aggregate of approximately of 2,555 megawatts of gross generating capacity. Its facilities include South Hedland Power Station, Southern Cross, Sarnia, Parkeston, Fortescue River Gas Pipeline, Akolkolex, Appleton, Bone Creek, Galetta, Moose Rapids, Taylor Hydro, Waterton, Big Level, Le Nordais, New Richmond, Summerview 1, Wolfe Island and Kent Hills.
 • 🇸🇪 Volvo är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella tjänster och tillhörande service. Bolaget har en verksamhet med ett flertal produktionsanläggningar på global nivå. Bolaget startade sin verksamhet under 1927 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
 • 🇺🇸 W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) is a self-managed diversified real estate investment trust (REIT). The Company is an owner and manager of commercial real estate, primarily net leased to companies on a long-term basis. It operates through two segments, which include Owned Real Estate and Investment Management. As of July 18, 2018, the Company had a portfolio of operationally-critical commercial real estate totaling 922 properties covering approximately 85 million square feet. The Company also acts as an advisor to management business. The Company owns and invests in commercial properties primarily in the United States and Europe that are then leased to companies, primarily on a triple-net lease basis, which requires the tenant to pay the costs associated with operating and maintaining the property. It also manages the portfolios of the managed REITs’ real estate investments and the loans made by Carey Credit Income Fund (CCIF), and earns asset-based management revenue.
 • 🇸🇪 XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag.
 • 🇸🇪 Öresund är ett investmentbolag. Visionen är att vara en aktiv, långsiktig och förvaltande aktör på den nordiska marknaden. Majoriteten av investeringarna innefattar ett flertal olika branscher, från fordons- och tillverkningsindustrin, till media- och spelbranschen. Dagens Öresund etablerades under 1961 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Tillväxtportföljens företag:

 • 🇸🇪 Addnode Group förvärvar och utvecklar IT-bolag. Inom koncernen finns ett stort affärsfokus mot leverans av 3D-modellering, projektering, analys av produktutveckling, samt dokument- och ärendehantering. Utöver levererar bolaget programvaror och tjänster inom design, konstruktion och produktdata. Den huvudsakliga marknaden återfinns inom Norden och Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • 🇸🇪 Alfa Laval AB är en världsledande tillverkare av pumpar, ventiler, värmeväxlare och separatorer, grundat 1883 som AB Separator.
 • 🇺🇸 Apple är ett amerikanskt data- och hemelektronikbolag. Bolaget designar och konstruerar mobiler, datorer och surfplattor. Exempel på varumärken inkluderar Macbook, Iphone, Apple TV, och Ipad. Utöver erbjuds egenutvecklade programvaror, kringutrustning, nätverkslösningar, samt tillhörande kundsupport. Produkterna säljs på global nivå, både via egna butiker, distributionskanaler, samt auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades ursprungligen 1976 i Cupertino, Kalifornien.
 • 🇸🇪 Assa Abloy levererar lås- och dörrlösningar. I området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen kompetens inom passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Assa Abloy finns representerat i alla globala regioner med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Australien. Bolaget skapades genom en sammanslagning av svenska Assa och finska Abloy under 1994. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.
 • 🇸🇪 Astra Zeneca plc, marknadsfört som AstraZeneca, är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder. Bolaget bildades den 6 april 1999 genom en sammanslagning av två läkemedelskoncerner, svenska Astra AB och brittiska Zeneca Group plc. Huvudkontoret ligger i Cambridge.
 • 🇸🇪 Bufab är ett handelsföretag. Företaget erbjuder dess kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetskontroll och logistik för C-Parts skruvar, muttrar och brickor. Koncernen tjänar ett flertal olika branscher inklusive telekommunikation, fordonsindustri, möbelindustri, offshore-verksamhet, raffinaderiindustri och byggsektor.
 • 🇩🇰 Chemometic är ett danskt företag som sysslar med utveckling, tillverkning och försäljning av analytiska instrument som används för kvantitativ analys av celler i vätska. Företagets verksamhet är indelad i tre affärsområden: Instrument, som erbjuder ett stort utbud av NucleoCounter analytiska instrument för att räkna däggdjurs-, djur-, jäst- och sädesceller, samt somatiska celler i mjölk, bland annat, Förbrukningsartiklar, som distribuerar engångskassetter, -lösningar, -reagens och -objektglas, och Övrigt, som bland annat ansvarar för partnersamarbete i ett antal forskningsprojekt. Företagets analytiska produkter baseras på en teknik som kombinerar fluorescensmikroskopi med digitala bilder. Kundportföljen utgörs av enheter som främst är verksamma inom läkemedels-, livsmedels- och jordbruksindustrin. Vidare är företaget moderbolag till ChemoMetec USA Inc.
 • 🇸🇪 Dometic Group är ett Sverige-baserat företag som tillverkar och tillhandahåller mobila fritidsprodukter för fritidsfordon, såsom husbilar och husvagnar, och marina, kommersiella och personfordon. Företagets produktutbud omfattar bland annat markiser, luftkonditionering, kylskåp, ugnar, spisar, fönster, lampor, dörrar, sanitetsinstallationer, generatorer, diskbänkar, hällar, bärbara kylar och frysar, lagringstankar, diskbänkar, kylboxar, diskmaskiner, grillar, växelriktare, kassaskåp, dammsugare, generatorer, batteriladdning system, vinkylare, och minibarer. Produkterna säljs via flera distributionskanaler i cirka 100 länder under varumärkena: Dometic, WAECO, Marine Air, Cruisair, Condaria, SeaLand och Mobicool. Företaget driver produktionsanläggningar i Asien, Europa och USA.
 • 🇸🇪 Embracer Group AB är moderbolag till företag som utvecklar och publicerar PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group AB har en omfattande katalog med över 240 ägda franchises, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och Borderlands, bland många andra. Embracer Group har en global närvaro genom sina åtta operativa grupper, nämligen THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Sabre Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Embracer Group AB har 80 interna spelutvecklingsstudior i mer än 40 länder.
 • 🇸🇪 Epiroc är en global tillverkare av nischutrustning och tjänster som används av gruv- och infrastrukturkunder. Bolagets produkter inkluderar hårdsten borrutrustning och grävningsteknik för både gruv- och ytbrytning samt service och reservdelar. Cirka 66% av koncernens försäljning kommer från eftermarknaden, som inkluderar tjänster och försäljning av reservdelar och förbrukningsvaror. Epiroc togs ur Atlas Copco och noterades som ett fristående bolag på Nasdaq Stockholm i juni 2018.
 • 🇸🇪 Ericsson är verksamma inom kommunikationsteknik. Idag är bolaget en utvecklare av mjukvara och IT-infrastrukturlösningar för mobil, bredband och molntjänster, samt tillhörande tekniska tjänster. Kunderna återfinns huvudsakligen inom E-handeln, informationsteknologi samt inom kommunikationsbranschen. Ericsson grundades ursprungligen 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • 🇸🇪 Essity AB är ett hälso- och hygienföretag. Bolaget verkar i tre segment: personlig vård, konsumentvävnad och professionell hygien. Essitys produkter omfattar barnvård, feminina produkter, toalettpapper, ansikts- och våtservetter, samt handtvål, handdesinfektionsmedel och dispensrar för institutionella kunder. Essity genererar huvuddelen av sina intäkter i Europa.
 • 🇸🇪 Getinge AB med huvudkontor i Göteborg, Sverige tillverkar ett brett utbud av sjukhusprodukter för användning i akutvård, kirurgi och biovetenskap på sjukhus, läkemedel och forskningsområden. Bolaget rapporterar inom tre segment: akutvårdsterapier (55% av intäkterna), kirurgiska arbetsflöden (35%) och biovetenskap (10%).Produktområdena inkluderar ventilatorer, kirurgiska stenter, livsuppehållande system, sterilisatorer, kirurgiska bord och sterila överföringssystem. Getinge har intäkter från flertalet länder, där Amerika-regionen står för 40% av försäljningen (USA 35%) Asien-Stillahavsområdet 21%, och Europa, Mellanöstern och Afrika för de återstående 39%.
 • 🇸🇪 Indutrade är en industrikoncern som säljer och distribuerar högteknologiska komponenter och system genom ett stort antal dotterbolag. Koncernen är verksam inom åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, UK, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components samt Measurement & Sensor Technology. Flow Technology, som inkluderar komponenter och system för styrning, mätning, övervakning och reglering av flöden, samt Industrial Components är företagets två största segment sett till intäkter och rörelseresultat. Företaget erbjuder produkter som ventiler, rör, rörsystem, mätteknik, pumpar, hydraulik, industriell utrustning och förbrukningsvaror. Europa är den primära verksamhetsregionen för koncernens dotterbolag.
 • 🇸🇪 Instalco Intressenter AB är en Sverigebaserad installations- och serviceleverantör inom områdena värme- och VVS-, el-, ventilations-, kyl- och industrilösningar. Bolaget erbjuder bland annat installation och regelbunden reparation av fjärrvärme, stambyte, nybyggnation och förebyggande underhåll; konstruktion, installation och underhåll av elinstallation; tekniska lösningar och installation av ventilationslösningar för luftbehandling, luftkonditionering och inomhusklimat; konstruktion, installation och underhåll av sprinklerspridare; industriella rörsystem, maskininstallation och installationer av kylsystem, samt installation av ställverk, transformatorer, strömskenor och kraftverk. Tjänsterna är främst avsedda för kommersiella lokaler, bostäder, offentliga byggnader, lager, kontor och detaljhandel samt processindustrier. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge och Finland genom ett flertal dotterbolag.
 • 🇸🇪 Lifco AB äger nischdotterbolag i en mängd olika branscher med fokus på tre affärsområden: tand, rivning och verktyg samt systemlösningar. Tandverksamheten bidrar med den största andelen av företagets intäkter. De tillhandahåller förbrukningsmaterial, utrustning och teknisk service till tandläkare, främst belägna i norra och centrala Europa. Rivnings- och verktygsverksamheten tillverkar och säljer utrustning för bygg- och rivningsindustrin, inklusive rivningsrobotar och kranfästen. Systemlösningsverksamheten tillhandahåller interiörer för servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik, sågverksutrustning och byggmaterial. Lifco genererar den stora majoriteten av sina intäkter i Europa.
 • 🇸🇪 Lindab International levererar produkter, system och kundanpassade lösningar för byggbranschen. Exempel på produkter som bolaget levererar inkluderar lösningar för inomhusklimat, brandsäkerhetslösningar, BIM-objekt (Building Information Modeling), samt mätningsprodukter för ventilationssystem. Idag innehar bolaget verksamhet främst inom Norden och Europa. Huvudkontoret ligger i Båstad.
 • 🇸🇪 (🇨🇦) Lucara Diamond Corp är ett diamantgruvföretag som bedriver utveckling och drift av diamantgruvor i Afrika. Bland företagets affärssegment ingår Karowe Mine, som är en gruva i Botswana, där företaget äger tre prospekteringslicenser. Företaget genererar majoriteten av dess intäkter genom försäljning av diamanter.
 • 🇺🇸 Microsoft är ett globalt IT-bolag. Bolaget utvecklar, designar och tillverkar ett brett utbud av programvaruprodukter, inklusive hård- och mjukvara, för den globala datamarknaden. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment, där störst specialisering återfinns inom utveckling av operativsystem och produktivitetsverktyg. Utöver erbjuds även diverse videospel. Microsoft grundades 1975 och har sitt huvudkontor i Redmond, Washington.
 • 🇸🇪 Nolato är ett svenskt företag verksamt inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av polymera produktsystem och komponenter. Bolagets verksamhet är uppdelad i tre rörelsesegment. Nolato Medical erbjuder utveckling och tillverkning av komponenter och produkter i polymermaterial för medicinsk teknik och farmaceutiska kunder. Nolato Telecom erbjuder design, utveckling och produktion av komponenter och delsystem för mobiltelefoni. Nolato Industrial erbjuder utveckling och produktion av komponenter och produkter i polymermaterial för kunder i fordonsindustrin, vitvaror, trädgårdsskötse/skogsbruk, hygien, möbler med mera. Företaget driver ett antal dotterbolag i länder som Sverige, USA, Ungern, Kina, Storbritannien och Rumänien.
 • 🇩🇰 Novo Nordisk är en producent av insulin för diabetesbehandling. Utöver specialistkompetensen inom diabetes producerar bolaget läkemedel för hormonbehandling samt vid hemofili och blödningsrubbningar. Produkterna återfinns på en global marknad och säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 1923 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Bagsværd.
 • 🇸🇪 Sandvik är en tillverkare av specialverktyg och gruvutrustning som främst används av globala gruv-, verkstads- och bilkunder. Företagets kärnverksamhet är inom metallutrustning och gruvutrustning. Företaget har en väl dokumenterad historia, då det grundades 1862 och noterades på Nordiska Börsen i Stockholm 1901. Europa är den största bidragsgivaren till koncernförsäljningen med 38%; följt av Nordamerika 21%; Asien 20%; Afrika / Mellanöstern 9%; Australien 7% och Sydamerika 5%.
 • 🇸🇪 Skistar Aktiebolag är ett svenskt företag aktivt inom fritids- och rekreationsbranschen. Det är huvudsakligen verksamt inom förvaltning av fjällskidorter i Hemsedal och Trysil, i Norge samt i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige. Företagets verksamhet är uppdelad i två affärsområden: Destinations och Property Development. Området Destinations är ansvarigt för skidåkningstjänster, förmedling av boende, skidskola och skiduthyrning. Området Property Development är verksamt genom helägda dotterbolag, som heter Fjallinvest AB och Fjellinvest Norge AS, som förvaltar bostadsfastigheter för uthyrning, äger mark för utveckling och har andel i en gemensamt ägd fastighetsenhet som är verksam på SkiStars destinationer. Företaget är dessutom förälder till bland annat Sälens Högfjällshotell Tandådalens Fjällhotell Service AB och Åre Invest AB, bland andra.
 • 🇸🇪 Svolder AB är ett investeringsbolag. Företaget har aktier i små till medelstora publika svenska företag. Det har andelar i GARO, Troax, Nordic Waterproofing, New Wave Group, FM Mattsson Mora, Beijer Electronics Group, Platzer Fastigheter, Scandic Hotels, XANO, ITAB Shop Concept, Elanders, Boule Diagnostics och Elos Medtech.
 • 🇸🇪 Trelleborg är specialiserade inom polymerlösningar. Bolagets produkter tätar, dämpar och skyddar applikationer i diverse industriella miljöer och fordonsutrustning. Kunderna återfinns inom tillverkning, transport och lantbruk samt bland aktörer inom fordonsindustrin. Trelleborg har verksamhet på global nivå fördelat över ett flertal affärsområden.
 • 🇩🇪 Volkswagen is one of the world’s largest automotive manufacturers. Automotive brands include Volkswagen passenger cars, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, and Skoda. Commercial vehicle brands include MAN, Scania, and Volkswagen. The company’s financial services group provides dealer financing to support floor plans, consumer financing for vehicle purchases, and other financial services.

Förhoppningsportföljens företag:

 • 🇸🇪 Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem.