Mina aktieinnehav

Mina aktieinnehav kan delas upp i tre portföljer; utdelningsportföljen, tillväxtportföljen och förhoppningsportföljen. Svenska aktier förvaras i ISK på Nordnet och utländska aktier finns i KF på Nordnet. Jag brukar därför även dela upp portföljen i utlandsportföljen och svenska portföljen samt portföljskydd.


Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland, Storbritannien, USA samt Canada. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om företaget lyckas. Max 5% av det totala aktieinnehavet.

Portföljskydd kan innehålla ädelmetaller, hedgefonder eller placeringar som inte korrelerar med aktiemarknaden.

Svenska innehav:

Utländska innehav:

Utdelningsportföljens företag:

 • 🇺🇸 Abbvie Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsbolag som sysslar huvudsak med forskning inom biomedicin och där de är ledande på både immunologi och virologi.
 • 🇸🇪 Akelius D, Akelius Residential Property AB är ett svenskt fastighetsbolag. Bolagetss geografiska segment inkluderar Europa, Skandinavien och Nordamerika. De flesta av bolagets intäkter kommer från Europa i form av hyresintäkter.
 • 🇸🇪 ALM Equity AB är ett svenskt företag i fastighetsbranschen. De förvärvar, utvecklar och säljer främst bostadsprojekt. Företaget har tre affärsområden: Bostadsprojekt, som består av fastigheter där bostadsbyggande är tillåtet; planeringsprojekt som består av ej zonerade fastigheter eller zonerade fastigheter där zoneringen kan ändras och projektfastigheter, som omfattar färdiga fastigheter med befintlig verksamhet. Bolagets geografiska marknader är Stockholm, Uppsala, Mälardalen och semesterorter i Sverige.
 • 🇸🇪 Atlas Copco AB är ett Sverigebaserat holdingbolag. Företaget är en leverantör av olika produktivitetslösningar. Det betjänar kunder med kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, elverktyg och monteringssystem, pumpar och generatorer. Företaget delar upp sin verksamhet i fyra segment: Kompressorteknik, Vakuumteknik, Industriteknik och Kraftteknik. Kompressorteknik tillhandahåller industrikompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expanderare, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Vakuumteknik tillhandahåller vakuumprodukter, avgassystem, ventiler och relaterade produkter. Industriteknik tillhandahåller industriella elverktyg och system, industriella monteringslösningar, kvalitetssäkringsprodukter, programvara och service. Kraftteknik tillhandahåller luft-, kraft- och flödeslösningar genom produkter som mobila kompressorer, pumpar, belysningsmaster och generatorer.
 • 🇨🇦 Capital Power Corporation is a North American power producing company. The Company develops, acquires, operates and optimizes power generation from a range of energy sources. The Company is engaged in the operation of electrical generation facilities within Canada, including Alberta, British Columbia and Ontario, and in the United States, including North Carolina, New Mexico and Kansas. It also holds a portfolio of wind and solar development sites in the United States. It owns over 3,200 megawatts (MW) of power generation capacity at approximately 20 facilities across North America and owns approximately 370 MW of capacity through its interest in the Sundance C power purchase arrangement (Sundance PPA). It also owns natural gas, wind, and solid fuel facilities and has a range of generation facilities in development or construction in Canada and the United States. Its facilities include Clover Bar Energy Centre 1, 2 and 3, Genesee 3, Clover Bar Landfill Gas and K2 Wind.
 • 🇸🇪 Coor Service är ett företag baserat i Sverige som levererar integrerade facilitetshanteringstjänster i Norden med specialistkompetens inom arbetsplatstjänster, fastighetstjänster och strategisk konsultation. Coor har en total portfölj på 100 tjänster. Men Coors främsta styrka är att skräddarsy, utveckla och leda supporttjänstfunktioner på nya och effektivare sätt. Genom att samla olika tjänster från alla eller några av dessa servicesegment kan Coor erbjuda unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar för kunderna. Företaget bedriver främst verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, men också i Belgien och Estland.
 • 🇬🇧 Greencoat UK Wind PLC is a renewable infrastructure fund, solely and fully invested in operating UK wind farms. The company aims to provide investors with an annual dividend that increases in line with RPI inflation. It also tries to preserve the capital value of its investment portfolio in the long-term on a real basis through reinvestment of excess cash flow and the prudent use of portfolio leverage. The company invests in both onshore and offshore wind farms. All of the group’s income is generated within the UK.
 • 🇺🇸 IBM, International Business Machines, är ett globalt teknikbolag. Bolaget erbjuder diverse tekniska lösningar som berör analys och datahantering, mjukvaru- och säkerhetslösningar och integrerade infrastruktursystem. Utöver återfinns kognitiva lösningar samt globala finansieringstjänster. IBM grundades ursprungligen 1911 och har sitt huvudkontor i Armonk, New York.
 • 🇸🇪 Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • 🇺🇸 Lazard är ett finansbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning och finansiella rådgivningstjänster. Bolaget erbjuder råd om fusioner och förvärv, strategiska frågor, omstrukturering av kapitalstrukturen, kapitaltäckning och företagsfinansiering samt förvaltning av tillgångar till företag, partnerskap, institutioner, regeringar och privatpersoner. Lazard betjänar kunder internationellt. Bolaget grundades 1848 och har sitt huvudkontor i New Orleans, Louisiana.
 • 🇫🇮 Nordea Bank Abp är en finskt bank som bedriver affärsbank verksamhet för bolag samt erbjuder detaljhandelsbanktjänster och private banking. Banken rapporterar fyra huvudsakliga affärssegment nämligen Personal Banking, Commercial & Business Banking, Wholesale Banking och Asset & Wealth Management. Segmentet Personal Banking erbjuder tjänster och lösningar för Bankens hushållskunder på de nordiska marknaderna. Segmentet Commercial & Business Banking tjänar stora, medelstora och små företagskunder. Segmentet Wholesale Banking tillhandahåller banktjänster och andra finansiella lösningar till stora nordiska och internationella företag, institutioner och offentliga företag. Segmentet Asset & Wealth Management tillhandahåller investerings, spar- och riskhanteringsprodukter, förvaltar kundernas tillgångar och råder individer samt institutionella investerare på deras ekonomiska situation.
 • 🇨🇦 NorthWest Healthcare Properties är ett kanadensiskt fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och investerar i diverse fastighetsbestånd av kommersiell karaktär, med störst inriktning mot sjukhus samt vård och omsorg. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tekniska plattformar för fastighetsinfrastruktur.
 • 🇫🇮 Sampo är en försäkringskoncern. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder, med störst verksamhet på den nordiska – och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
 • 🇸🇪 Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.
 • 🇫🇮 Tieto Corporation är ett Finlandsbaserat företag som tillhandahåller IT-tjänster för den privata och offentliga sektorn. Företaget är verksamt inom fyra verksamhetsområden: Industrilösningar, företagslösningar, hanterade tjänster och omvandling, samt konstruktionslösningar för produkter. Företaget fokuserar på att utveckla sina tjänster och produkter inom affärsområdet produktutvecklingstjänster, som erbjuder utrustningar för telenäts- och plattformsleverantörer, mobila enheter och tillverkare av konsumentelektronik, samt halvledarleverantörer. Företagets Customer Experience Management-enhet har specialiserat sig på flerkanalig handel för klienter som går från detaljhandel och finansiella tjänster till tillverkning, telekom och energi. Det verkar genom ett flertal dotterbolag i bland annat Finland, Sverige, Österrike, Belgien, Kanada, Kina, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Litauen, Norge, Polen och Ryssland.
 • 🇨🇦 TransAlta Renewables Inc. is a Canada-based company that owns a portfolio of renewable and natural gas power generation facilities and other infrastructure assets. The Company has interests in approximately 23 wind facilities, 13 hydroelectric facilities, seven natural gas generation facilities, one solar facility, one natural gas pipeline, and one battery storage project, representing an ownership interest of over 2,537 megawatts of owned generating capacity, located in the provinces of British Columbia, Alberta, Ontario, Quebec, New Brunswick, the States of Wyoming, Massachusetts, Minnesota and the State of Western Australia. Its facilities include South Hedland Power Station, Southern Cross, Sarnia, Parkeston, Fortescue River Gas Pipeline, Akolkolex, Appleton, Bone Creek, Galetta, Moose Rapids, Taylor Hydro, Waterton, Big Level, Le Nordais, New Richmond, Summerview 1, Wolfe Island and Kent Hills.
 • 🇺🇸 W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) is a self-managed diversified real estate investment trust (REIT). The Company is an owner and manager of commercial real estate, primarily net leased to companies on a long-term basis. It operates through two segments, which include Owned Real Estate and Investment Management. As of July 18, 2018, the Company had a portfolio of operationally-critical commercial real estate totaling 922 properties covering approximately 85 million square feet. The Company also acts as an advisor to management business. The Company owns and invests in commercial properties primarily in the United States and Europe that are then leased to companies, primarily on a triple-net lease basis, which requires the tenant to pay the costs associated with operating and maintaining the property. It also manages the portfolios of the managed REITs’ real estate investments and the loans made by Carey Credit Income Fund (CCIF), and earns asset-based management revenue.
 • 🇸🇪 XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag.

Tillväxt- och värdeportföljens företag:

 • 🇨🇭🇸🇪 Abb Ltd är ett holdingbolag. Bolagets segment omfattar Electrification Products, Robotar och Motion, Industrial Automation, Power Grids och Corporate and Other. Det verkar genom fyra divisioner: Elektrifieringsprodukter, Robotics and Motion, Industrial Automation och Power Grids. Det är engagerat i att betjäna kunder inom verktyg, industri och transport och infrastruktur. Segmentet Electrification Products tillverkar och säljer produkter och tjänster, inklusive lågspänningsbrytare, brytare, strömbrytare och kontrollprodukter. Segmentet Robotics and Motion tillverkar och säljer motorer, generatorer, frekvensomriktare och robotar och robotar. Segmentet Industrial Automation utvecklar och säljer kontrollsystem och system för anläggningsoptimering och automationsprodukter och lösningar. Segmentet Power Grids levererar kraft- och automationsprodukter, system och service- och programvarulösningar.
 • 🇺🇸 Apple är ett amerikanskt data- och hemelektronikbolag. Bolaget designar och konstruerar mobiler, datorer och surfplattor. Exempel på varumärken inkluderar Macbook, Iphone, Apple TV, och Ipad. Utöver erbjuds egenutvecklade programvaror, kringutrustning, nätverkslösningar, samt tillhörande kundsupport. Produkterna säljs på global nivå, både via egna butiker, distributionskanaler, samt auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades ursprungligen 1976 i Cupertino, Kalifornien.
 • 🇸🇪 Alfa Laval AB är ett Sverigebaserat företag som bedriver utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och lösningar för värmeöverföring, separation och vätskehantering. Bolagets produkter används i olika branscher, bland annat produktion av kemikalier, stärkelse, papper, metaller, socker och etanol. Dess lösningar används även ombord på fartyg och inom ingenjörsbranschen, gruvindustrin och raffinaderi, samt för behandling av avloppsvatten och ett behagligt inomhusklimat. Bolagets verksamhet är indelad i fyra affärsområden som betjänar externa kunder: Energi, Mat och Vatten, Marin och Växthus. Dessutom driver den en gemensam division för upphandling, produktion och distribution.
 • 🇸🇪 Astra Zeneca plc, marknadsfört som AstraZeneca, är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder. Bolaget bildades den 6 april 1999 genom en sammanslagning av två läkemedelskoncerner, svenska Astra AB och brittiska Zeneca Group plc. Huvudkontoret ligger i Cambridge.
 • 🇸🇪 Holmen Aktiebolag är ett företag med säte i Sverige som är aktivt främst inom området pappersprodukter. Företaget bedriver tillverkning av tryckpapper, kartong och sågat timmer, samt skogsbruk och energiproduktion. Verksamheten är indelad i fem affärsområden. Affärsområdet Holmen Paper tillverkar tidskrifts- och bokpapper, vitt och färgat tidningspapper och telefonkatalogpapper vid två fabriker i Sverige och en i Spanien. Affärsområdet Iggesund Paperboard producerar solid blekt kartong (SBB) och vikbar kartongpapp (FBB) för konsumentförpackningar och grafiktryck vid ett bruk i Sverige och ett i Storbritannien. Affärsområdet Holmen Timber producerar timmer för furusnickerier och konstruktionsvirke av gran på två svenska sågverk. Affärsområdet Holmen Skog ansvarar för företagets skogar och virkesanskaffning. Affärsområdet Holmen Energi ansvarar för företagets vatten- och vindkraftsverksamhet.
 • 🇩🇪 Infineon Technologies headquartered in Munich, was spun off from German industrial conglomerate Siemens in 2000 and today is one of Europe’s largest chipmakers. The company is a leader in the automotive semiconductor market with prominent products used in active safety and powertrain content within vehicles. Infineon is also the market leader in power semiconductors used to deliver voltage within a wide variety of electrical systems. The company operates in four segments: automotive, industrial power control, power and sensor systems, and connected secure systems.
 • 🇺🇸 LAM RESEARCH CORPORATION är en leverantör av wafer tillverkningsutrustning och tjänster till halvledarindustrin. Företaget designar, tillverkar, marknadsför, renoverar och tillhandahåller halvledarbehandlingssystem som används vid tillverkning av integrerade kretsar. Det verkar genom tillverkning och service av halvledar tillverkningsutrustning för kiselplattor. Dess produkter är utformade så att kunderna kan bygga en rad olika enheter som används i en rad elektroniska produkter, inklusive mobiltelefoner, tabletter, datorer, lagringsenheter och nätverksutrustning. Dess kundbas innehåller halvledarminne, gjuteri och integrerade enhetsproducenter som tillverkar produkter, såsom dynamiskt slumpmässigt åtkomstminne, negativ-OCH minne och logiska enheter. Det erbjuder en portfölj av produkter som används inom flera områden av halvledarproduktionsprocessflödet, inklusive tunnfilmavsättning, plasma etsning och rengöring avenkla kisselplattor.
 • 🇺🇸 Microsoft är ett globalt IT-bolag. Bolaget utvecklar, designar och tillverkar ett brett utbud av programvaruprodukter, inklusive hård- och mjukvara, för den globala datamarknaden. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment, där störst specialisering återfinns inom utveckling av operativsystem och produktivitetsverktyg. Utöver erbjuds även diverse videospel. Microsoft grundades 1975 och har sitt huvudkontor i Redmond, Washington.
 • 🇩🇰 Novo Nordisk är en producent av insulin för diabetesbehandling. Utöver specialistkompetensen inom diabetes producerar bolaget läkemedel för hormonbehandling samt vid hemofili och blödningsrubbningar. Produkterna återfinns på en global marknad och säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 1923 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Bagsværd.
 • 🇺🇸 NXP Semiconductors N.V. (NXP) är ett holdingbolag. Bolaget fungerar som ett halvledarföretag. Företaget erbjuder högpresterande blandningssignal och standardproduktlösningar. Bolagets segment är High Performance Mixed Signal (HPMS), Standard Products (SP), och Corporate and Other. Dess produktlösningar används i en rad slutanvändningstillämpningar, bland annat fordons-, personskydd och identifiering, trådlösa och trådlösa infrastrukturer, mobilkommunikation, industriell marknadsföring, konsument- och databehandling. Det samarbetar med globala företag, som tillverkar den slutliga produkten, och säljer produkter i alla geografiska regioner. NXP: s HPMS-segment omfattar affärslinjer, såsom Automotive, Secure Identification Solutions (SIS), Secure Connected Devices (SCD), och Secure Interfaces and Infrastructure (SI&I). Bolagets SP-segment levererar en rad standardhalvledarkomponenter, såsom små signaldiskretar och effektdisplayer.
 • 🇸🇪 Orrön Energy is an independent, publicly listed renewable energy company, with high quality and low-cost wind and hydro assets in the Nordics. As part of the entrepreneurial Lundin Group of Companies, and with a proven track record of successful organic growth, Orrön Energy is well positioned to create value for shareholders, local communities and society for a sustainable energy future.

Förhoppningsportföljens företag:

 • Inga innehav för närvarande

Portföljsskydd

 • 🇸🇪 Lynx dynamic, hedgefond. Fondens placeringsuniversum utgörs av aktier, obligationer, valutor och råvaror. Investeringarna görs främst i terminsinstrument som handlas på börser runt om i världen. Genom att sprida investeringarna över olika tillgångsslag ökar sannolikheten att ett dåligt resultat i en marknad uppvägs av ett bra resultat i en annan marknad. Därmed kan svängningarna, eller risken, i fondens totala portfölj minska utan att avkastningen blir lägre.
 • 🇸🇪 SEB Asset Selection C (hedgefond) Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.