Stängning kring nollan – Beijer Electronics rusar andra börsdagen i rad med nya namnet Ependion

Börserna på båda sidor Atlanten handlas blandat i avvaktan på att en överenskommelse blir klar i USA om skuldtaket. Trots detta är VIX-indexet på låga 16,95, vilket indikerar lugn och riskaptit.  Stockholmsbörsen stänger svagt nedåt. Idag täckte laget upp för varandra och 17 av mina innehav gick mot strömmen och stängde bättre än breda index. Bäst idag gick namnbytaren Beijer Electronics som från och med idag heter Ependion. I fredags stängde Ependion på +5,16% och idag på +4,09%, så det blev ett bra avslut för Beijer och en bra start med nya namnet Ependion. Bolaget är nyast i laguppställningen och har sedan köpet för en vecka sedan gått upp +8,33%.

Dagens portföljvinnare andra börsdagen i rad blev som redan nämnts Ependion möjligen med extra energi av den storpost som förmedlades i fredags. Tvåan Novo Nordisk brukar lyfta när det är börsoro och det är möjligt att skuldtaksoron spelade in idag. Trean Bakkafrost stiger utan direkta nyheter.

Annons

Min aktievecka 21: utdelningar, skuldtaksoro, inköpschefsindex, Fed:s protokoll, kärninflation, detaljhandel, börsindex, VIX och portföljhändelser

Makro

Det blir fortsatt fokus på USA:s skuldtak den här veckan. Från G7-mötet i Japan har president Joe Biden sagt att han är säker på att det löser sig och börserna blev bullish innan republikanerna avbröt förhandlingarna. Vi är nära deadline nu eftersom vi är en vecka ifrån att USA går i ”konkurs”. Som vanligt kommer det här att lösa sig, men det är tragikkomisk att USA som utnämnt sig till världens finanspolis skall bjuda på den här cirkusen.

På tisdag får vi inköpschefsindex från Europa och USA. Blir det fortsatt styrka i indexen?

På onsdag släpps Fed:s protokoll från majmötet då räntan höjdes med 0,25% och kanske vi får en ledtråd om det blir paus i höjningarna från nästa möte i juni.

På fredag får vi USA:s viktiga PCE inflationsindex och väntat är att  kärninflationen ligger kvar på 4,6% i april.

Sist men inte minst får vi på fredag siffror på svenska detaljhandeln i Sverige för april som är intressanta efter den skarpa inbromsningen i mars.

Bull eller Bear?

Tyska DAX nådde All Time High i veckan och stängde på 16275. Trots det är techtunga Nasdaq 100 etta på Börsindextoppen. Övriga som trendar positivt är Köpenhamn, Stockholm, London Toronto och Oslo. Det är bara Helsingfors som trendar negativt. VIX-indexet är fortsatt på låg nivå, 16,81 (17,03), vilket indikerar en lugn börs med hög riskaptit. Det ser rätt bullish ut men oron för skuldtaket kan göra börsen instabil innan överenskommelse nåtts.

Portföljhändelser

Det är inga lagspelare som rapporterar den här veckan men väl fyra utdelningar. Laguppställningen har levererat bra och jag har fortlöpande kunnat göra vinsthemtagningar och behålla grundinnehaven. Tack vare detta har jag fått likvid att komplettera laget med ytterligare två bolag; Beijer Electronics och Latour. Det innebär att jag nu nått mitt max antal bolag som är 30. Vill jag ha in ett nytt bolag behöver jag därmed avyttra ett befintligt om jag skall hålla mig till min egen regel. Vid kommande veckas vinsthemtagningar blir det påfyllning i befintliga innehav, kanske i en rekyl på grund av skuldtaksoron, alternativt tar jag ut en del från börsen då jag försöker hålla tre årslöner utanför börsen.

Veckan som gått, eftersnack

En oförglömlig vecka med rapportrusaren Surgical Science i laget. Surgical rusade med +29% på rapportdagen och i år är aktien upp +53%. Mina nya innehav, Latour och Beijer Electronics, visade direkt att de hör hemma planen och levererade bra uppgångar direkt. Hela laget är upp +3,54% i veckan och breda Stockholmsindexet gick +1,59%. Det är ändå viktigt att påminna sig om att det är inte enskilda aktier som skall ge en bra avkastning för hela året utan det är hela laget. Eftersom jag ser till att ha en laguppställning där alla är långsiktigt bra trendare har jag hela tiden en portfölj som levererar. Detta gör att jag nästan varje dag gör vinsthemtagningar på toppen och behåller grundinnehavet till kommande skördar.

I veckan har jag gjort två spontana och lyckade trader i Surgical och Lagercrantz som jag redogjort för i tidigare inlägg. Detta och vinsthemtagningarna har gett mig likvid att ta in Latour och Beijer Electronics i laguppställningen.

Av de börser jag är aktiv på trendar Frankfurt, Stockholm, London, Oslo, Köpenhamn och New York positivt medan Helsingfors och Toronto är i en negativ trend. Frankfurt, DAX, trendar helt klart bäst och passerade ATH i veckan.

VIXstängde på låga 16,81 (17,03), vilket indikerar en lugn börs med riskaptit. Börsen lyfte i förra veckan tack vare att Joe Biden uttalade sig att förhandlingarna om skuldtaket blir klara den här veckan. Republikanerna avbröt dock samtalen igår med hänvisningen att demokraterna är oresonliga och Wall Street pressades på fredagskvällen. Fortsättning följer…..

Börskollens Bloggkollen- ”Aktieportföljen” är med på ”Veckans 10 bästa ekonomibloggar”

Jag brukar kolla in Börskollens Bloggkollen med ”Veckans 10 bästa ekonomibloggar”. Det är inspirerande att läsa andras bloggar. Jag glädjer mig åt att se min blogg ”Aktieportföljen” på plats nio.

Börskollens Bloggkoll om ”Veckans 10 bästa ekonomibloggar kan du läsa här

Min blogg om ”Placeringar ränte- och obligationsfonder hittar du här

Starkt grön börs i Stockholm – nya innehaven Beijer Electronics och Latour toppade i portföljen

Vilken börsdag, allt blinkar grönt både på Stockholmsbörsens index och i laguppställningen. 18 innehav stänger på mer än +2% och mina nykomlingarna toppar listan. Idag blev det 8 avslut, varav 2 påfyllningar och 6 vinsthemtagningarinklusive en trade.

Dagens portföljvinnare blev nykomlingen i portföljen Beijer Electronics som fick draghjälp idag av att en storpost mäklades idag. Min andra nykomling Latour kommer tvåa och fler än jag har upptäckt att premien är historiskt låg. Indutrade intar tredjeplatsen utan direkta nyheter.

Surgical raketrusade på rapportdagen med +29% och är i år upp +53%. Jag gjorde vinsthemtagning på rapportuppgången och sålde på 251 kr och behöll grundinnehavet. Idag när aktien backade köpte jag tillbaka på 242 kr och aktien stängde på 252 kr. Jag är ganska nöjd med utfallet i den här spontana traden i ett annars långsiktigt innehav.

Jag passade också på att göra fler vinsthemtagningar när allt blinkade grönt och som vanligt behåller jag grundinnehavet; Volvo (+11% i år), Atlas Copco 8 (+24%), Assa Abloy (+13%), Infineon (+26%), Medcap (+46%) och Lagercrantz (+34%).  Påfyllningar blev det i Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) och som redan nämnts Surgical Science.

Aktieportföljens laguppställning uppdaterad

Laguppställningen som den ser ut den 19 maj 2023. Min enkla strategi är att hålla bolag långsiktigt som klarar min fundamentala checklista och trendar över sitt MA200. Alla i laguppställningen får samma allokering och jag gör hela tiden vinsthemtagningar på toppen för att behålla allokeringen och låter grundinnehavet trenda på till nästa skörd. Bolag som faller under MA200d placeras på avbytarbänken. På så sätt har jag ett lag som alltid som levererar. I denna uppdatering är Latour och  Beijer Electronics nya i laguppställningen.

Norden firar gökotta – Frankfurt och New York levererar, dollarn stärks

Trots helgstängning på de nordiska börserna är min laguppställning i detta nu +0,31% med hjälp av att mina tre utomnordiska aktier och en HY företagsobligations etf går plus samt att dollarn stärks med +1,71% mot svenska kronan och euron med +0,72%. Hoppet om skuldtakslösning i USA lyfter aktierna och lägre inflationsutfall i Sverige än väntat får kronan att falla.

Det är väl troligt att tyska Infineon technologies blir vinnare idag även New York har öppet några timmar till. Marknaden gillar Infineons senaste förvärv av Imagimob och stärker därmed sin position inom AI-lösningar. Tvåan Apple satte kvartalsrekord i iphoneförsäljning för perioden januari-mars och deras underleverantör i Indien bygger nu ut fabrikerna. Trean Microsoft har tagit på sig ledartröjan i AI-utvecklingen och marknaden tar turerna kring förvärvet av Activision Blizzard med ro.

Placeringar i ränte- och obligationsfonder – min depå

Placeringar i ränte- och obligationsfonder innebär att man köper andelar i fonder som investerar i räntebärande värdepapper, till exempel obligationer, statsskuldväxlar, bostads-, kommun- och statsobligationer. Det är ett sätt att låna ut pengar till olika utgivare och få ränta på lånen.

Fördelen med ränte- och obligationsfonder är att de oftast har lägre risk än aktiefonder, eftersom räntemarknaden är mer stabil än aktiemarknaden. De kan också ge en jämnare avkastning över tid och fungera som en buffert när börsen går ner.

Nackdelen med ränte- och obligationsfonder är att de oftast har haft lägre avkastning än aktiefonder, eftersom räntan varit låg i många år. De kan också påverkas negativt av stigande räntor, eftersom det gör att värdet på obligationerna sjunker. Nu när räntorna höjts och vi ser en pivot i räntebanan är ränte- och obligationsfonder ett intressant alternativ till börsen. Risken är högre i långa obligationsfonder eftersom de längre marknadsräntorna (10 år) kan fortsätta stiga ett tag till och då faller värdet på obligationsfonderna. Se mitt förra inlägg.

Det finns olika typer av ränte- och obligationsfonder som har olika risk och avkastning beroende på vilka värdepapper de investerar i och hur lång löptid de har. Generellt kan man säga att ju längre löptid och ju lägre kreditvärdighet utgivaren har, desto högre är både risk och avkastning.

– Korta räntefonder: investerar i värdepapper med en löptid på högst ett år. De har låg risk och låg avkastning.

– Långa räntefonder (obligationsfonder): investerar i värdepapper med en löptid på mer än ett år. De har högre risk och högre avkastning än korta räntefonder.

– Företagsobligationsfonder: investerar i värdepapper som ges ut av företag. De har högre risk och högre avkastning än statsobligationsfonder.

– Statsobligationsfonder: investerar i värdepapper som ges ut av stater. De har lägre risk och lägre avkastning än företagsobligationsfonder.

På vanlig depå förvarar jag mina obligations etf:er. XACT obligationer följer ett index som speglar svenska obligationer som emitterats av stat och kommun samt säkerställda bostadsobligationer. iShares statsobligations etf följer ett index som speglar statsobligationer med löptid på 3-7 år. Xtrackers IG företagsobligations är en etf som följer nämnda med hög kreditvärdighet och iShares high yield följer index för företagsobligationer med lägre kreditvärdering.

Di: Varning för högre långräntor

I Di läser jag att ”Mycket talar för ett ökat utbud av statsobligationer de närmaste åren. Samtidigt ligger den svenska tioårsräntan inte jättelångt över 2 procent. Det bäddar för en utbudsrelaterad uppgång”, varnar Olof Manner i Makrorådet. Det här är intressant att beakta för oss som placerar i ränte- och obligationsfonder vid sidan om aktier. Om Riksbanken säljer mer statsobligationer innebär det att utbudet av obligationer ökar på marknaden. Detta kan leda till att priset på obligationerna sjunker och räntan stiger, eftersom priset och räntan rör sig i motsatt riktning.

Blandad börsstängning – Surgical Science fortsätter rusa – två nya innehav

Stockholmsbörsens breda index backade idag med -0,05% och storbolagsindex på +0,44%. Min laguppställning stängde på grönt och toppinsatsen stod för andra dagen i rad Surgical Science för; igår på rapport +29% och idag +6.61%. Idag har jag släppt in två nya spelare i laguppställningen.

Gårdagens kursraket Surgical Science blev även idag portföljvinnare med flera höjda riktkurser i ryggen. På andra plats återfinns Lagercrantz som lämnade en bra rapport igår men backade och återhämtade nedgången idag. Lyckosamt nog fyllde jag på igår när aktien dippade ned till -5,5% och som sedan stängde sedan på -3,77%. På tredje plats kommer Medcap som tillsammans andra hälsovårdsbolag gick bra idag.

Jag välkomnar Latour och Beijer Electronics in i laguppställningen. Latours premie är förnärvarande lägre än dess historiska genomsnitt. Premien vid mitt köp är 18,46% jämfört med femårssnittet ligger på 28,38% och tre år på 41,99%. Latour trendar 4,2% över sitt MA200 och sex av de tio noterade innehaven har en positiv trend. Beijer Electronicsuppfyller min fundamentala checklista med ökande omsättning och resultat m m samt trendar 23,6% över sitt MA200. Jag köper in mig successivt i bolagen till önskad allokering.