BNP-indikatorn sämre än väntat

För det fjärde kvartalet som helhet minskade BNP med 0,6 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Det är sämre än Riksbankens prognos och talar för att nästa räntehöjning blir den sista höjningen. Kronan ser ut att försvagas något på beskedet.

Annons