Om mig

Efter att ha varit anställd och chef i Sverige lever jag nu min dröm. Jag arbetar heltid med trading och privata investeringar och är geografiskt obunden. Jag har hemmabas både i Sverige (Stockholm/Ronneby och Tyskland (Berlin). Jag bestämmer över min egen tid och har nu möjlighet att arbeta ideellt med frågor som jag brinner för.

Jag har alltid varit intresserad av aktier och andra investeringar. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med kapitalportföljer både professionellt och privat. I slutet av 2019 bestämde jag mig för att arbeta mer med mina privata placeringar eftersom min sambo fick arbete utomlands och jag pendlar mellan Sverige och Tyskland.

Jag har i mitt tidigare arbete arbetat en hel del med placeringar i en ideell intresseorganisation och i några stiftelser. Parallellt byggde jag genom åren upp en privat aktieportfölj, men den fick stå åt sidan eftersom min anställning som förvaltningschef med oreglerad arbetstid gjorde att jag prioriterade annat på min fritid. Portföljen har ändå genom åren haft en god utveckling.

Det är helt andra strategier att förvalta en privat portfölj än en portfölj åt en medlemsfinansierad organisation och/eller stiftelser. När det gäller ens privata placeringar och investeringar är det du själv som bestämmer risknivån och strategierna. När du förvaltar åt någon annan är det en styrelse eller motsvarande som bestämmer vilka strategier och risker som är tillåtna.

Fr o m 2020 har jag börjat med att se över mina egna placeringar. Jag har tagit fram strategier för mina aktieportföljer och jag har även gjort andra placeringar än aktier och fonder. Som en hedge till aktierna använder jag hedgefonder, ädelmetaller och fastighets- och personlån. Jag har även gjort vinsthemtagningar och som delägare investerat i två bostadsrätter de senaste två åren. Jag är även delägare i ett hus i Blekinge. En viktig del i strategin är att jag inte har några bolån.

Med den här sidan vill jag samtidigt som jag lär mig själv mer om privata placeringar även dela med mig och inspirera andra att börja med privata investeringar. Jag prioriterar lärande och hållbara investeringar framför vinst.

Under vecka 45 2022 blev jag intervjuad av Mindsetgurun. Intervjun nedan är printscreenad från Mindsetguruns instagramkonto.

Annons