Handla med optioner – en sammanfattning

När det gäller privata investeringar sätter jag lärande före vinst. Jag har aldrig handlat med optioner tidigare och vill därför förklara för mig själv vad det innebär tekniskt och strategiskt. Här följer en enkel sammanfattning på vad optioner är och varför optioner används. I kommande blogginlägg hoppas jag återkomma med erfarenhetsbaserade anteckningar kring optionshandel.

Vad är en option?

En option är alltså ett avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Köparen av optionen är den som äger optionen (rättigheten). Köparen får alltså rättigheten (men inte skyldigheten) att genomföra en transaktion till ett visst pris på ett visst datum. Säljaren (utställaren) däremot tar motsatt position i affären. Säljaren säljer rättigheten till köparen och skapar sig en skyldighet att genomföra transaktionen om köparen (optionsinnehavaren) vill. Man kallar ofta säljaren av en option för en ”utfärdare”.

Optioner kan ge dig möjlighet att öka avkastningen. Det går att tjäna pengar på optioner oavsett om värdet av den underliggande varan (till exempel ett aktieindex eller enskilda aktier) går uppåt, nedåt eller står stilla. Men optioner kan också användas för att ”försäkra” en aktieportfölj mot kursfall eller för att öka avkastningen i en portfölj som annars inte är avsedd att röras.

Det finns 4st grundpositioner i optionshandeln. I tabell nedan till vänster visar exemplet vad man kallar för Köpoptioner (Call), alltså att den som Köper Köpoptionen har rättigheten att i framtiden köpa underliggande. Utfärdaren/Säljaren har tagit på sig en skyldighet att sälja underliggande till Köparen om denna önskar, för detta erhåller Säljaren en premie.

De andra två positioner som finns är kring en Säljoption(Put). Den som Köper en Säljoption betalar en premie och har nu rättigheten att sälja underliggande till det förutbestämda priset. Utfärdaren/Säljaren har därmed tagit på sig skyldigheten att köpa denna tillgång om nu Köparen väljer att genomföra.

KöpoptionSäljoption
InnehavareRättigheten att köpa
aktier till ett
bestämt pris.
Betalar premie
Rättigheten att sälja
aktier till ett
bestämtpris.
Betalar premie.
UtfärdareSkyldighet att sälja
aktier till ett
bestämt pris.
Erhåller premie.
Skyldighet att köpa
aktier till ett
bestämt pris.
Erhåller premie.

När vill man köpa Köpoption?

  • Du tror på uppgång, köper med hävstång. 
  • Du vill försäkra dig om en framtida köpkurs.

När vill man utfärda Köpoption?

  • Skapa en avkastning när marknaden står still, då du får en premie. 
  • Sälja underliggande dyrare, då du får en premie + den lösenkurs du utfärdar på.

När vill man köpa Säljoption?

  • Du tror på nedgång, köper med hävstång. 
  • Använda som skydd för dina aktier mot kursfall. Säljoptionen ökar när din aktie faller.

När vill man utfärda Säljoption?

  • Planera framtida aktieköp, du får dessutom köpa billigare då du får en premie.
  • Skapa avkastning när det står still, då du får en premie.

Exempel på strategier

Genom olika kombinationer av köp- och säljoptioner kan ett flertal olika typer av optionsstrategier skapas. Några exempel på optionsstrategier är:

Covered call
Innebär att du ställer ut köpoptioner på aktier du äger. Då kan du tjäna pengar även om aktiekursen står stilla. Eftersom köpoptionen innebär att du måste sälja till ett förbestämt pris kan du också missa en större uppgång.

Strut
Här köper man både en köp- och säljoption med samma underliggande lösenpris. På så vis kan man tjäna pengar om aktiepriset ökar eller minskar. Man har alltså garderat sig åt båda hållen. Den som etablerat en köpt strut önskar stora rörelser, oavsett riktning.

Vagga
Här köper eller säljer man optioner med olika lösenpris. Premien är här ofta mycket lägre än vid en strut eftersom det är mindre sannolikt att aktien når priset eftersom de ligger längre ifrån, de är out-of-the-money. Syftet är att få en stor hävstång vid en kraftig kursrörelse.

Vad kostar optionen? En premie!

Det är premien du betalar när du köper en option och det är premien du erhåller om du utfärdar en option. Premien är alltså priset för optionen och den består av två komponenter, Tidsvärde och Realvärde. 
Realvärdet är skillnaden mellan det överenskomna framtida priset som affären görs till, så-kallade lösenpriset, och vad underliggande kostar på börsen. Om köpoptionen ger rättigheten att köpa underliggande för 100kr och priset på börsen är 110kr så kommer optionen teoretiskt sett minst ha en premie på 10kr. 

Optioner har alltid en begränsad tid som du kan nyttja denna affär, vanligen upp till 6 månader. Om det är mycket tid kvar så kommer du behöva betala mer för tidsvärdet på optionen.

Tidsvärdet är alltid 0 på slutdagen. 

Tidsvärdet påverkas också av volatiliteten, om det är hög volatilitet så kommer premien vara dyrare och vice versa.

Hur benämns optioner?

På Stockholmsbörsen finns möjlighet att handla optioner på över 50 aktier. Det finns en köpoption och en säljoption för i stort sett varje månad under året och vissa månader ett par år framåt. I varje slutmånad har man ett antal lösenpris som man kan välja mellan. Det finns alltså en väldig massa olika optionskontrakt. För att hålla isär dessa har man utvecklat optionskoder som agerar kortnamn för varje option. Ur dessa kan man utläsa, underliggande, slutår, slutmånad, lösenpris. 

KöpoptionerSäljoption
JanuariAM
FebruariBN
MarsCO
AprilDP
MajEQ
JuniFR
JuliGS
AugustiHT
SeptemberIU
OktoberJV
NovemberKW
DecemberLX
Exempel

I optionen ERICB5A70 kan vi urläsa följande: 

ERICB = Aktien Ericsson B
5= Slutår 2005
A= Slutmånad Januari
70= Lösenpriset är 70 kr

Annons