Strategier

Jag prioriterar lärande och hållbara investeringar framför vinst. Har man roligt och är intresserad ger det i regel en god utdelning.

Aktieportföljens aktieinnehav kan delas upp i tre portföljer; utdelningsportföljen, tillväxtportföljen och förhoppningsportföljen. Vid aktieköp har jag checklistor att följa beroende på bransch och vilken fas företaget är i. Svenska aktier förvaras i ISK på Swedbank och utländska aktier finns i KF på Nordnet. Aktieportföljerna skall vara ca 60% av tillgångsslagen.

Aktiefondplaceringarna finns i ISK hos Swedbank och innehåller huvudsakligen Swedbanks Roburs fonder.

Ränteinvesteringar finns i P2P-lån och fastighetslån för projekt i Norden. Ränteplaceringar inom P2P-lån finns i Lendify och Brocc. Fastighetslån för nordiska projekt finns i Tessin och Kameo.

Guld och andra ädelmetaller placerar jag i genom ETF:er och Goldstreamingbolag. Denna del är under uppbyggnad och målsättningen är att innehavet skall bli 5-10% av Aktieportföljens tillgångsslag.

Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period. Utdelningsportföljen skall vara ca 60% av aktieinnehavet.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Tillväxtportföljen skall vara ca 40% av aktieinnehavet.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om man lyckas. Max 2% av det totala aktieinnehavet.

AKTIEFondportföljen skall vara diversierad och global. Storleksmässigt skall fondportföljen motsvara ca 40% av Aktieportföljens tillgångsslag. Genom fonderna kan man tillåta sig att flyga iväg lite och nå tillgångar och bolag som man annars inte själv vågar placera i.

Ränteportföljen innehåller personlån och fastighetslån avseende projekt. En viss del av Aktieportföljens innehav skall alltid vara placera inom dessa sektorer. För närvarande återinvesteras samtliga ränteintäkterna för att ge ränta på ränta effekt.

Guld och silver och andra ädelmetaller är en bra hedge till aktier. Av praktiska skäl investerar jag i ETF:er och Goldstreamingbolag. Att själv äga, förvara och transportera guld och andra ädelmetaller är för omständigt och medför en dyr hantering.