Strategier

Jag prioriterar lärande och hållbara investeringar framför vinst. Har man roligt och är intresserad ger det i regel en god utdelning.

Aktieportföljens aktieinnehav kan delas upp i tre portföljer; utdelningsportföljen, tillväxtportföljen och förhoppningsportföljen. Vid aktieköp har jag checklistor att följa beroende på bransch och vilken fas företaget är i. Svenska aktier förvaras i Investeringssparkonto (ISK) på Nordnet och utländska aktier finns i Kapitalförsäkring (KF) på Nordnet.

Ränteinvesteringar finns i P2P-lån och fastighetslån för projekt i Norden. Ränteplaceringar inom P2P-lån finns i Lendify och Brocc. Fastighetslån för nordiska projekt finns i Tessin och Kameo.

Guld och andra ädelmetaller placerar jag i genom ETF:er och Goldstreamingbolag.

Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA samt Canada.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om man lyckas.

Ränteportföljen innehåller personlån och fastighetslån avseende projekt. En viss del av Aktieportföljens innehav skall alltid vara placera inom dessa sektorer. För närvarande återinvesteras samtliga ränteintäkterna för att ge ränta på ränta effekt.

Guld och silver och andra ädelmetaller är en bra hedge till aktier. Av praktiska skäl investerar jag i ETF:er och Goldstreamingbolag. Att själv äga, förvara och transportera guld och andra ädelmetaller är för omständigt och medför en dyr hantering.

Hedgefonder placerar jag i när det är bearmarket.

En investeringsstrategi jag gillar är t ex TNINFO-strategin, länk för mer info