Viss återhämtning på börsen

Efter en morgonrunda på 31 km med landsvägscykeln och utan att ha läst morgonens nyheter innan blir jag positivt överraskad av att läsa att OMX har en viss återhämtning 4.51%, kl 12:00. Man får glädjas åt det lilla.

Vad har då hänt under cykelturen? Riksbanken har meddelat att den lånar ut upp till 500 miljarder kronor för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen, FI, har sänkt det kontracykliska kapitalbuffertkravet för banker från 2,5 procent till 0 procent. EU, USA och flera andra länder sätter in massivt stöd för att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

Samtidigt vet vi inte om vi nått botten, allt ser ut som 2008 – men är snarare som 1929. Jag fortsätter min strategi att kontinuerligt köpa in mig i mindre poster och sprider inköpen i tid. Vi vet inte om botten är nådd?

Annons