Ädelmetaller

Guld och silver och andra ädelmetaller är en bra hedge till aktier. Av praktiska skäl investerar jag i ETF:er och Goldstreamingbolag. Att själv äga, förvara och transportera guld och andra ädelmetaller är för omständigt och medför en dyr hantering.

  • 🇩🇪 WisdomTree Physical Gold, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat guld. En hedge i aktieportföljen.
  • 🇩🇪 WisdomTree Physical Silver, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat silver. En hedge i aktieportföljen.
  • 🇺🇸 (🇨🇦) Franco-Nevada finansierar guldgruvebolag mot att i framtiden få köpa guld till ett förmånligt pris. Bolaget är ett ädelmetallfokuserat royalty- och investeringsbolag. Företaget äger en diversifierad portfölj av ädelmetaller och royaltyströmmar, som aktivt förvaltas för att generera huvuddelen av sina intäkter från guld, silver och platina. Företaget driver inte gruvor, utvecklar projekt eller utför prospektering.