Ädelmetaller/stenar

Guld och silver och andra ädelmetaller är en bra hedge till aktier. Av praktiska skäl investerar jag i ETF:er. Att själv äga, förvara och transportera guld och andra ädelmetaller är för omständigt och medför en dyr hantering.

  • 🇩🇪 WisdomTree Physical Gold, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat guld.
  • 🇩🇪 WisdomTree Physical Silver, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat silver.
  • 🇩🇪 WisdomTree Physical Platinum, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat platinum.
  • 🇩🇪 WisdomTree Physical Palladium, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat palladium.
  • 🇸🇪 Boliden, svenskt gruvbolag vars basmetaller är Koppar och Zink, även guld och silver utvinns. Koppar räknas till ädelmetallerna.
  • 🇸🇪(🇨🇦)Lucara Diamond Corp är ett diamantgruvföretag som bedriver utveckling och drift av diamantgruvor i Afrika. Bland företagets affärssegment ingår Karowe Mine, som är en gruva i Botswana, där företaget äger tre prospekteringslicenser. Företaget genererar majoriteten av dess intäkter genom försäljning av diamanter.

Ett annat sätt att rikta innehav mot gruvindustrin och ädelmetaller är att inneha innehav i t ex underleverantörer till gruvindustrin. För närvarande har jag följande innehav.

  • 🇸🇪 Epiroc är en global tillverkare av nischutrustning och tjänster som används av gruv- och infrastrukturkunder.
  • 🇸🇪 Sandvik är en tillverkare av specialverktyg och gruvutrustning som främst används av globala gruv-, verkstads- och bilkunder.

Uppdaterad 210816