Räntor

Som en motvikt till aktier och aktiefonder placerar jag även regelbundet i verktyg där jag får en ren ränteintäkt på investerat kapital.

Tessin, lån till fastighetsprojekt i divergerad portfölj, Sverige, genomsnittlig ränta ca 7,5%

Kameo, lån till individuella fastighetesprojekt i Norden, räntor i intervallet 6-12% beroende på risk

Lendify och Brocc, utlåning, årsavkastning, min riskprofil beräknas ge ca 4-6% i avkastning

Räntefonder och blandfonder, med övervikt på räntedelen.