Smart Eye – Fortsatt tillväxt och rustat för framgång

En av de mest omfattande forskningsprocesserna sker inom artificiell intelligens (AI) och tekniken kommer att på sikt förändra hur världen fungerar. Skalar man ned det till bolagsnivå så är bolaget Smart Eye exempel hur AI används tillsammans med eyetracking. Bolaget är en global ledare inom eyetracking och jag hälsar aktien välkommen in i portföljen.

Foto från Smart Eyes hemsida

Smart Eye är idag med 81 erhållna design wins, hos 12 biltillverkare och med sex bilar i serieproduktion, den aktör som får anses vara världsledande när det gäller eyetracking till personbilsindustrin.

Förutom att Smarteye har tolv av de största biltillverkarna som kunder förs diskussioner med många fler. Av dessa kunder är inte mindre än 11 på listan över världens 20 största fordonstillverkare mätt på antal tillverkade fordon per år. Smarteye har en tydlig ambition att fortsätta vara marknadsledare och den nyligen genomförda nyemissionen ska enligt bolaget ses i ljuset av att kunna sätta in resurser där de är som mest behövs.

Bild från Smart Eyes årsredovisning

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden:

  • Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Kunderna inom området utgörs, i huvudsak, av aktörer inom akademisk forskning, flyg- och försvarsindustrin samt fordonsindustrin.
  • Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon.
  • AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.
Bild från Smart Eyes hemsida

Q3 Rapporten

Januari – September 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 46 772 (36 312) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 29%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -57 729 (-70 519) TSEK, lägre kostnader under andra och tredje kvartalet påverkar resultatet positivt.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -57 957 (-70 772) TSEK.
  • Bolaget genomförde i oktober en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 189 MSEK.

När kommer bolaget att gå med vinst? Det återstår att se, bolaget skriver i sin Q3 rapport att det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 83 design lins uppgår för närvarande till minst 2100 MSEK över produktlivcykeln. Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller på de plattformar där Smart Eye redan erhållit design lins hos de 12 biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 5800 MSEK sett över produktlivscykeln.

Risk. Aktien är att betrakta som en förhoppningsaktie eftersom företaget ännu inte går med vinst, men det finns färdiga produkter och jag ser inga egentliga hinder för att bolaget inte skall lyckas inom sitt affärsområde. Det finns ändå risker som är verksamhets- och branschrelaterade och i förlängningen kan få negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Därför hamnar aktien i min förhoppningsportfölj som är en liten del av den totala aktieportföljen.

Bild från Smart Eyes årsredovisning
Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s