🇨🇦 Riocan Real Estate – månadsutdelare med uppsida?

Nu välkomnar jag även månadsutdelaren 🇨🇦 Riocan in i utdelningsportföljen; i gårdagens inlägg var det NWH. Förhoppnings- och tillväxtbolag finns bland Aktieportföljens innehav men i basen på pyramiden finns det mogna bolag med en bra direktavkastning. Aktier som ofta stabiliserar portföljen bland mer volatila innehav. Dagens case har dock högre pandemirisk, men möjligheten till en uppgång i aktiepriset inför coronavaccinationerna är förmodligen goda och direktavkastningen är hög.

Källa: Riocans årsredovisning

Kommersiella REITs som RioCans (TSX: REI.UN) aktie har backat under pandemin eftersom kontor och butiker stängs ned och människor till stor del arbetar hemifrån. RioCan-aktien är drygt 40% lägre än årshögsta. Detta har dock ökat direktavkastningen till 7,98%.

Källa: Nordnet

Riocan är en av de största REIT:en i Kanada med ett företagsvärde på över 12 miljarder dollar. RioCan äger, förvaltar och utvecklar detaljhandelsfokuserade fastigheter. Riocan har en portfölj av 221 detaljhandelsfastigheter och 16 utvecklingsfastigheter med en nettouthyrningsbar yta på 38,4 miljoner kvadratmeter.

Källa: Nordnet

Hur går det med hyresintäkterna under pandemin? Dess diversifierade portfölj har säkerställt att RioCan har fortsatt att generera hållbara intäkter under COVID-19 pandemin. Mer än 90 procent av RioCans portfölj består av livsmedelsförankrade centra med detaljhandel. Härifrån kommer knappt 50% av hyresintäkterna 2019. Risken är större i Riocan jämfört med NWH som förvaltar och hyr ut sjukhusbyggnader, se gårdagens inlägg, men samtidigt finns det en trolig uppsida att vänta inför coronavaccineringarna.

🇨🇦 Northwest Healthcare Properties – trygg månadsutdelare

Förhoppning- och tillväxtbolag finns bland Aktieportföljens innehav men i basen på pyramiden finns det mogna bolag med en bra direktavkastning. Aktier som ofta stabiliserar portföljen bland mer volatila innehav. Nu välkomnar jag månadsutdelaren 🇨🇦 Northwest Healthcare Properties REIT (NWH) till utdelningsportföljen.

Investerare som söker enkla fastighetsintäkter kan köpa aktier i NWH. Denna REIT är en av de mest motståndskraftiga företagen 2020 på grund av sin lågkonjunktursäkra verksamhet och exponering mot vården. NorthWest är den största icke-statliga ägaren och huvudansvarig för medicinska kontor och vårdfastigheter i Kanada. NWH har en portfölj med 189 inkomstgenererande fastigheter i Nordamerika, Europa och Australien.

NorthWest har också en attraktiv direktavkastning på 6,58% och aktien har ökat nära 40% under de senaste fem åren. Dess hyresintäkter bör vara stabila eftersom de är knutna till långvariga indexerade leasingavtal med en stabil beläggningsgrad.

Imorgon presenterar jag en ännu en ny månadsutdelare med lite mer pandemirisk, men med möjlighet att aktien stiger nu när coronavaccineringarna tar fart.

Smart Eye – Fortsatt tillväxt och rustat för framgång

En av de mest omfattande forskningsprocesserna sker inom artificiell intelligens (AI) och tekniken kommer att på sikt förändra hur världen fungerar. Skalar man ned det till bolagsnivå så är bolaget Smart Eye exempel hur AI används tillsammans med eyetracking. Bolaget är en global ledare inom eyetracking och jag hälsar aktien välkommen in i portföljen.

Foto från Smart Eyes hemsida

Smart Eye är idag med 81 erhållna design wins, hos 12 biltillverkare och med sex bilar i serieproduktion, den aktör som får anses vara världsledande när det gäller eyetracking till personbilsindustrin.

Förutom att Smarteye har tolv av de största biltillverkarna som kunder förs diskussioner med många fler. Av dessa kunder är inte mindre än 11 på listan över världens 20 största fordonstillverkare mätt på antal tillverkade fordon per år. Smarteye har en tydlig ambition att fortsätta vara marknadsledare och den nyligen genomförda nyemissionen ska enligt bolaget ses i ljuset av att kunna sätta in resurser där de är som mest behövs.

Bild från Smart Eyes årsredovisning

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden:

 • Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Kunderna inom området utgörs, i huvudsak, av aktörer inom akademisk forskning, flyg- och försvarsindustrin samt fordonsindustrin.
 • Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon.
 • AIS tillhandahålls både en mjukvara och hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella fordon.
Bild från Smart Eyes hemsida

Q3 Rapporten

Januari – September 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 46 772 (36 312) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 29%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -57 729 (-70 519) TSEK, lägre kostnader under andra och tredje kvartalet påverkar resultatet positivt.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -57 957 (-70 772) TSEK.
 • Bolaget genomförde i oktober en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 189 MSEK.

När kommer bolaget att gå med vinst? Det återstår att se, bolaget skriver i sin Q3 rapport att det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 83 design lins uppgår för närvarande till minst 2100 MSEK över produktlivcykeln. Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller på de plattformar där Smart Eye redan erhållit design lins hos de 12 biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 5800 MSEK sett över produktlivscykeln.

Risk. Aktien är att betrakta som en förhoppningsaktie eftersom företaget ännu inte går med vinst, men det finns färdiga produkter och jag ser inga egentliga hinder för att bolaget inte skall lyckas inom sitt affärsområde. Det finns ändå risker som är verksamhets- och branschrelaterade och i förlängningen kan få negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Därför hamnar aktien i min förhoppningsportfölj som är en liten del av den totala aktieportföljen.

Bild från Smart Eyes årsredovisning

Påfyllning av utdelningsaktier…

Foto: Per Gustafsson Plats: Trelleborg

Förhoppning- och tillväxtbolag finns bland Aktieportföljens innehav men i basen på pyramiden finns det mogna bolag med en bra direktavkastning. Aktier som ofta stabiliserar portföljen bland mer volatila innehav. I förra veckan blev det lite påfyllning i några av dessa innehav. Katten bland hermelinerna i dagens blogg är möjligen Neste som har en miljövänlig produkt med stor tillväxt.

🇺🇸 Welltower (REIT), just nu är det läkemedelsbolagen som skapar rubrikerna, men det är fastighetsbolagen inom hälsovård som går bäst på börserna, senaste månaden upp +16,78%, men ligger fortfarande på -21,11% för helåret 2020. Bra direktavkastning. Se inlägg 9 juni.

🇺🇸 Lazard, Bank- och investmentbolaget Lazard går bra just nu, mycket bättre än t ex svenska banker. Lazard är även rådgivare vid stora företagsköp och denna tjänst förväntas öka i pandemins spår. Sedan tre månader är aktien upp +19,39%, men ser vi på helåret finns det en bit kvar, -7,68%. Direktavkastningen är 5,10%. Se inlägg 6 september.

🇺🇸 Abbvie, läkemedelsbolaget är den senaste månaden upp +19,61% och för helåret är uppgången +13,89%. Direktavkastningen är 5,16%. Se inlägg 20 maj.

🇺🇸 IBM, IT-jätten är sedan årsskiftet ned -12,76%. Fokuseringen på molntjänster ser lovande ut. Direktavkastning 5,58%. Se inlägg 3 september.

🇸🇪 Cibus, Sveriges enda månadsutdelare. Får komma med även om jag skrev om påfyllningen i förra veckan. Förvaltar fastigheter och hyr ut till livsmedelsföretag. Upp 13,59% sedan årsskiftet. Se inlägg den 8 oktober.

🇫🇮 Sampo, Investment- och försäkringskoncernen är upp +7,15% de senaste tre månaderna, men sett på helåret ligger bolaget fortfarande på -8,38%. Bra direktavkastning. Se inlägg 15 maj.

🇫🇮 Neste, jag har varit med i bolaget sedan årets början och tror mycket på tillväxten för den fossilfria dieseln som minskar utsläppen med mer 90%. Dessutom kan drivmedlet tankas i befintliga dieselmotorer utan konvertering. Aktien upp +78,79% sedan årsskiftet, men jag räknar med en stor ökning på efterfrågan, inte minst från flygindustrin som ställs inför ökade miljökrav när stöd erhållits under pandemin. När jag besökte Sverige i förra veckan blev jag positivt överraskad att Neste MY finns som ett utbud på de flesta mackarna. Se inlägg 4 juni.

🇨🇦🇨🇦 För att ytterligare bygga på utdelningsportföljen har jag även positionerat mig i två kanadensiska månadsutdelare, som förutom bra direktavkastning varje månad, även ligger rätt i tiden avseende det trendskifte som förväntas med anledning vaccineringsnyheterna. Eftersom detta är nya innehav vill jag skriva lite mer, och ber att få återkomma.

Volue rusar i veckan efter förvärv av Likron – kraftpaket för algoritmisk handel

Aktieportföljen tog tidigare positioner i Norska Volue som sedan köp rusat med 30,02%. Läs tidigare inlägg från den 4 november; Nytt innehav – En industriell plattform som förbättrar den gröna övergången.

Aktien har enbart vecka 47 rusat med 23,33% sedan Volue AS tillkännagivit ett avtal om att förvärva tyska Likron för att stärka positionen som den ledande leverantören av algoritmiska krafthandelslösningar i Europa.

”Övergången till koldioxidfri energiproduktion beror på en framgångsrik digitalisering av hela värdekedjan för grön energi. Volue kommer att ta en aktiv roll i en välbehövlig konsolidering av en fragmenterad marknad för energiteknik, med målet att hjälpa kunderna att påskynda övergången till förnybar energi. Tyskland är ledande i denna övergång och genom att gå samman med Likron hjälper vi kunderna att lösa den ökade komplexiteten i krafthandel framöver. Likron kommer också att fungera som ett kompetenscentrum för handelslösningar för Volue och jag ser fram emot att arbeta med deras imponerande team för att fortsätta att vara pionjär inom denna bransch under de kommande årtiondena, ” säger Trond Straume VD för Volue i pressmeddelandet.

Transaktionen förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2020 och parterna har kommit överens om att inte avslöja de finansiella detaljerna för transaktionen.

Bingo – förhoppningen infriades

Jag köpte Embracer häromdagen när aktiekursen svajade nedåt. Lite motvalls nu när alla pratar om trendskifte, men Embracer håller hög kvalité och är långsiktiga. Se inlägg 16 november. Min förhoppning var att rapporten skulle överträffa förväntningarna. Hur gick det? Det blev bingo på den strategin. Embracer klår förväntningarna med råge och presenterar två miljardklipp och ytterligare 11 förvärv. Börsen något ned på morgonen, men Embracer stiger på rapporten.

Påfyllning av månadsutdelare

I dagarna fyllde jag på rejält med nya aktier i Sveriges enda månadsutdelare Cibus. Se även tidigare inlägg den 8 oktober. Coronaviruset har haft en väldigt begränsad resultatpåverkan på Cibus verksamhet. Fastighetsbolaget Cibus redovisar en rejäl ökning av hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Förvaltningsresultatet steg till 9,5 miljoner euro (7,3), en ökning med 30,1% mot föregående år.

Q3 2020 i korthet, källa: Cibus

Cibus avser att öka sin utdelning med 5% årligen och har börjat med månadsutdelningar. Fler förvärv är att förvänta i Sverige och Finland och senare i övriga Norden.

Cibus fastighetsportfölj i sammandrag, källa: Cibus

Just nu en motvalls investering….

Embracer har en hög värdering och fallhöjden är stor, men jag tar risken och köper in mig i bolaget. Min förhoppning är att Embracer levererar en kvartalsrapport på onsdag som slår förväntningar, om inte får jag bita i det sura äpplet och se det som en långsiktig investering. Hur som helst tycker jag att Embracergruppens spel står i särklass bland svenska leverantörer och därför kan jag ha tålamod med investeringen.

Efter Pfizers och Modernas coronavaccinnyheter pågår det ett trendskifte från teknik till värdeaktier. Trots detta har Embracer stått emot väl, men aktien har ändå den senaste veckan fallit med drygt 12%, så jag ser det som ett köpläge.

Även efter coronavaccinnyheterna omfamnas Embracer av flera analytiker, bl a Carnegie och Goldman Sachs. Carnegie t ex höjer riktkursen till 225 kr och räknar med en solid kommande kvartalsrapport, där försäljningen väntas öka 61 procent med ett ebita-resultat om 528 miljoner kronor, motsvarande en marginal om 26 procent.

Så här presenterar sig Embracer Group på hemsidan

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler. 

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive och DECA Games. Koncernen har 45 interna studios och fler än 4000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Nytt innehav med stark lönsamhets-utveckling och två spännande tilläggsförvärv

Aktieportföljen har köpt in sig i industrigruppen Volati som är en svensk industrigrupp med fyra affärsområden; Handel, Konsument, Akademibokhandel och Industri.

Volati fortsatte att växa under tredje kvartalet. EBITA-resultatet (exklusive Besikta) ökade med 26 procent och uppgick till 161 Mkr. Resultatet för kvartalet bekräftar de senaste årens positiva trend med mycket god resultattillväxt. Efter kvartalets utgång har Volati tecknat avtal om försäljning av Besikta Bilprovning.

Perioden januari–september 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 5 376 Mkr (5 032) 
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden* (EBITA) ökade med 25 procent till 400 Mkr (319) 
 • Resultat efter skatt ökade med 390 Mkr till 224 Mkr (-166)
 • Resultat per stamaktie ökade med 3,85 kr till 2,17 kr (-1,68)

Affärsområde Handels verksamheter erbjuder produkter för bygg och industri, primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage. Inom affärsområdet finns dessutom produkter för hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. Handel har under kvartalet genomfört ett strategiskt viktigt förvärv genom köpet av finska Pisla.

Affärsområdet Konsuments verksamheter fokuserar på olika nischer inom Business-to-Consumer.

Affärsområde Akademibokhandeln är den ledande bokhandelsaktören i Sverige. Genom varumärkena Akademibokhandeln (rikstäckande butiksnät och e-handel), Bokus (e-handel) och Bokus Play (ljudboksabonnemang) driver affärsområdet moderna och lönsamma försäljningskanaler för privatpersoner, företag och offentlig verksamhet.

Affärsområde Industri erbjuder produkter och lösningar åt företag inom fyra olika marknadsnischer – spannmålshantering, fukt-och vattenskadehantering, etiketter för varumärkesleverantörer samt sten-och cementprodukter för infrastruktur och mark- och takbeläggning. Under kvartalet genomförde affärsenheten Ettiketto sitt andra tilläggsförvärv för året genom köpet av Märkas.

Vinsthemtagningar

Veckans eufori på aktiehandeln har lyft världens börser till nya rekordnivåer. Är det läge för vinsthemtagningar? Igår och idag har OMX30 vid några tillfällen passerat rekordnivån 1900 punkter. Även Buffet-indikatorn ligger idag på rekordnivån 167%.

Källa: Avanza

Buffet-indikatorn=Landets totala börsvärde i relation till BNP. Buffetindikatorns indikator signalerar att börsen är övervärderad vid 140% och undervärderad vid 60%. När börsen närmar sig dessa brytpunkter ökar sannolikheten för en nedgång respektive uppgång.

Källa: Gurufocus

Jag väljer att sälja av rejäla andelar i min fondportfölj vilket innebär att jag blir rejält likvid i närtid och får möjlighet att positionera mig mer distinkt i aktieportföljerna framöver. Positioneringen i nya och befintliga innehav framöver blir en rolig uppgift som jag ser fram emot. Om det blir värde-, tillväxt-, utdelnings- eller förhoppningsaktier kommer att märkas i kommande inlägg.

Fonderna som jag minskar, andel som avyttras i %

 • Robur Global impact, avyttrar 34%
 • Robur Ny Teknik, 32%
 • Robur småbolag Europa, 11%
 • Robur småbolag Global, 6%
 • Robur USA, 33%