Jag tar position i fyra large cap bolag som rasat -25% på en månad

Inför rapportperioden är jag likvid. I väntan på eventuella rapportvinnare tog  jag vid lunchtid position i fyra large cap bolag som rasat ca -25% den senaste månaden. Samtliga har en genomsnittlig vinstmarginal (3 år) på över 10%.Värderingarna är höga så fallhöjden är stor och sannolikheten för att stop/loss faller in är mycket hög för tillfället. Vänder aktiepriset uppåt för något av bolagen fyller jag på. Nu stänger börsen och alla fyra har överlevt dagen. Fortsättning följer nästa vecka. Nu tar vi helg efter en illröd börsdag.

Fyller på i fastighet

I måndags fyllde jag på i Castellum som är upp +13% sedan köp. Bolaget handlas med en liten rabatt mot substansvärdet på 3,17%. Dessutom ökade jag även jag i SBB efter den vinsthemtagning och nedviktning jag gjorde den 7 januari på nivån 63 kr. Nu har priset gått ned till 56 kr och det är dags att gå in igen och fylla upp hinken. Efter påfyllningen  är aktien upp +126%sedan köp. Bolaget har en premie på 65,38% i förhållande till substansvärdet.

Dags att fylla på och plocka in två nya inför rapporterna

Jag plockar upp H&M som är ned -2,20% i år. H&M har potential att överraska positivt avseende marginalerna jämfört med konsensus. Det finns möjlighet att utdelningen återupptas…. Specialkemibolaget Evonik är något så ovanligt som en lågvärderad värdeaktie med hållbarhetsstämpel och med stabil tillväxt….Jag tror att Ericsson kan överraska positivt. Förväntningarna är lågt ställda och mycket tyder på att Ericsson haft ett bra avslut på året….Efterfrågan är stark och bolaget har Price powering, historiskt är de bra på att föra vidare kostnadsökningar. Perfekt i inflationsmiljö….Påfyllningsläge, Investor är ned -11% i år. Nu är det dags att fylla på.

Trendskifte, köp o fortsatta vinsthemtagningar

Efter att ha varit lite ledig och på resande fot under första hälften  av januari är jag tillbaka till Mac:en och skärmarna. Trendskiftet mot värde, råvaror energi, hälsovård och finans har fortsatt. Det har gått alldeles utmärkt att omallokera till dessa sektor med Ipad och Iphone under resorna. Hittills i år har gjort inte mindre än 50 avslut fram till skrivande stund. Vinsthemtagningarna innebär att jag är ovanligt likvid, vilket är bra inför rapportperioden som börjar nu. De senaste portföljförändringarna är:

Dagens börs, vinsthemtagning och Tyskland

Då blev det trots allt en intressant klämdag på börsen. Viss anpassning till mer information om inflation och räntehöjningar i FED protokollet. Metaller och basvaror går bäst medan tillväxt med höga värderingar backar. Dessutom tynger euroområdet inflationssiffror som idag meddelades till 5,0% i december jämfört med 4,9% i november. Det är den högsta årstakten sedan 1991. I skrivande stund är portföljerna idag ned -82.748,- kr. Zoomar jag ut på tre månader är portföljerna upp +760.135,- kr så dagens korrektion ser jag som hälsosam och en liten vägvisare. Hur det dagen blir vid börsstängning är avhängigt hur New Yorkbörsen öppnar. Jag gjort vinsthemtagning i Alfa Laval som fått sänkt rekommendation av Bank of America som menar att bolaget kommer att tyngas av kostnadsinflation. Eftersom aktien ligger under 200 MA och ligger på min säljlista är det dags att ta hem vinsten. Sedan köp har aktien stigit +32%. Jag tackar för kaffet och ber att få återkomma. Jag planerar att vikta upp i tyska aktier som har generellt lägre värderingar än svenska bolag. 2021 gick svenska börsen upp +34,9% medan tyska börsens uppgång stannade vid +13,9%. Just nu analyserar jag tyska aktier, mer om detta i kommande inlägg.

Dippköp – injektion i portföljen?

Idag faller börsen kraftigt, då passar jag på att leta efter dippköp. Det är ganska lätt att hitta överreaktioner när marknaden är så nervös. Novo Nordisk, nordens största börsbolag, öppnade idag med en nedgång på -13,0% och jag dubblerar min position i bolaget. Nedgången kommer efter fredagens besked om att en kontraktstillverkare som fyller sprutor för bolagets viktminskningspreparat Wegovy har drabbats av produktionsstopp, efter problem med så kallad god tillverkningssed. Efter detta har flera analyshus sänkt sin rekommendation för aktien. I fredags var mitt innehav upp +47% och efter påfyllningen idag ligger jag på +21,15%. Leveransproplematiken berör inte Novo Nordisks huvudprodukter inom diabetes. Det här är ingen rekommendation på något sätt, utan bara min egen dagboksanteckning, aktien kan lika väl fortsätta nedåt. I skrivande stund är aktien ned -10,92%.

Portföljförändringar

För en del av likviden vid försäljningen av Nobina (+69,53%) p g a bud  från Basalt (se inlägg igår) och avyttring av hela innehavet i Peab (-2,34%) har jag gjort påfyllningar i 11 befintliga innehav. Genom försäljning av Peab viktar jag ned lite i bygg. Påfyllningarna gäller Addnode, SSAB, Indutrade, SkiStar, Ericsson, Volvocars, Soltech, Nederman, Axfood, Coor och Instalco.

Tack för åkturen

Efter tredje kvartalsperioden har jag varit ganska fullinvesterad och då brukar jag ha en beredskap var jag skall minska om det dyker upp köpläge. Men ibland händer det utan att man behöver tänka. Det brittiska investmentbolaget Basalt har lagt ett bud på bussoperatören Nobina och aktien rusar +29% till budpriset 108 kr per aktie. Mitt innehav har ett genomsnittligt anskaffningsvärde på 63,35 kr och jag säljer på 107,40, dvs en vinst på +69,53%. Det blir ett rejält tillskott i kassan. Jag inväntar inte till slutet av januari på likviden från köparen, skillnaden mellan mitt försäljningspris och budet är bara 0,6. Jag ser bättre möjligheter att redan nu att allokera om eftersom aktien kommer att stå stilla tills köpet är klart. Jag tackar Nobina för åkturen och gratulerar Basalt till ett bra köp. Min tanke med Nobina var egentligen att äga bolaget långsiktigt som en stabil utdelare och en miljövänlig investering. Nu får jag istället den angenäma uppgiften att investera kapitalet i andra bolag.

Ericsson: -dags att positionera sig för vindomslag

Jag sålde hela innehavet i Ericsson och gjorde en vinsthemtagning på +10% den 22 oktober. Jag sålde på 99,67 kr och idag har aktien gått ned till 93,94. Jag är contrarian och köpte igår tillbaka Ericsson till sverigeportföljen. Aktien har för tillfället motvind och jag menar  att det skapar ett bra ett bra läge att hoppa ombord igen. Varför? Enligt min uppfattning är motvindarna för Ericsson är tillfälliga och  beror på några faktorer; tappade marknadsandelar i Kina pga motrepressalier från Kina, försenad vändning för Digital Service, förvärvet av Vonage, komponentbrist samt en undersökning från amerikanska justitiedepartementet angående brott mot rapporteringsplikt i tidigare korruptionsanklagelser. På längre sikt skulle den uppkomna situationen i Kina kunna gynna Ericsson, även om försäljningstappet mer kortsiktigt påverkar negativt. Utanför Kina tar nu också Ericsson marknadsandelar, vilket visar på den starka position som bolaget har. Egentligen har vinstestimaten för Ericsson stigit under hela 2021 och nedgången för aktien är en ren multipelkontraktion. Förutsättningarna för en god resultattillväxt de kommande åren är mycket goda för Ericsson. Inte minst gynnas bolaget nu av den utrullning av 5G som sker världen över. Med den utbyggnad av 5G som nu sker i Europa och USA kan det bli 5 procent organisk tillväxt för bolaget de kommande åren enligt Kepler. Dessutom finns det stora tillväxtmöjligheter från företags-digitaliseringsmarknaden, inom vilken koncernen nu accelererat sin expansion efter förvärvet av Cradlepoint. Ur en strategisk synvinel är också förvärvet av Vonage som vettigt och på lite sikt värdeskapande. Slutligen har analytikerna en genomsnittlig riktkurs på 126,- kr och aktien handlas idag för 94,-kr. I år är aktien ned -3,73% och P/E-talet är attraktiva 15,5. Enligt min uppfattning är det ett bra ingångsläge.

Påfyllning

Efter att ha lyssnat på Trelleborgs kapitalmarknadsdagar bestämmer jag mig att fylla på mitt befintliga innehav. Det främsta skälet är att Trelleborg under några år avvecklat olönsamma delar och byter nu strategi. Sedan köp är innehavet upp +25,3%. Fredrik Nilsson, ekonomi- och finansdirektör i Trelleborgkoncernen: ”Vi har haft en bra lönsamhet och god resultatutveckling under de senaste åren, trots minst sagt utmanande marknadsförhållanden. Vi har dessutom helt nyligen avslutat en strategisk översyn från 2019, som hade i uppdrag att utvärdera olika strukturella initiativ för ett antal verksamheter. I det ingick avyttringar av flera bolag med sammanlagt drygt 3 200 miljoner kronor i omsättning. Nu fokuserar vi fullt ut på att fortsätta utveckla koncernen, driva på den organiska tillväxten men också på att accelerera företagsförvärven, vilket stöds av vårt starka kassaflöde.”