Veckorapport 2 – En röd börsvecka

Under årets andra vecka backar alla börser Aktieportföljen är aktiv på. Endast OMX30 håller sig något över noll medan hela Stockholmsbörsen backar med -0,29%. Störst nedgång har Danmark -2,47%, följt av Tyskland -1,86%, USA -1,48%, Norge -1,32%, Finland -0,75% och Canada -0,73%.

Aktieportföljens innehav fick en nedgång på -1,10%.

Under veckan genomfördes följande transaktioner.

Hela innehaven avyttrades i

🇫🇮 Citycon ( fyllde på i början av veckan men jag sålde hela innehavet senare) 🇸🇪 AAK 🇸🇪 Catena Media

Nya bolag i portföljen blev

🇸🇪 Skistar 🇩🇰 Chemometic (Förhoppningsvis hinner jag skriva mer om dessa case i kommande inlägg)

Planenliga påfyllningar blev det i några befintliga innehav

🇩🇪(🇳🇱) Acell Group 🇺🇸 Abbvie 🇺🇸 Apple 🇺🇸 Adobe 🇺🇸 Activision Blizzard 🇺🇸 AT&T 🇺🇸 IBM 🇸🇪ASSA ABLOY 🇸🇪ABB 🇸🇪Alfa Laval 🇸🇪 Addnode Group 🇸🇪 Castellum 🇸🇪Cloetta 🇸🇪 Cellavision 🇸🇪Elekta 🇸🇪Electrolux 🇸🇪Eolus Vind 🇸🇪 Ericsson 🇸🇪Embracer

Aktierna med bäst utveckling

🇺🇸 Digital Really Trust +2,27%

🇩🇪 (🇳🇱) Accell Group +2,02%

🇸🇪 Cloetta +1,52%

🇩🇰 Novo Nordisk +1,24%

🇺🇸 Omega Healthcare +1,16%

Aktierna som gick sämst

🇸🇪 HMS Networks -8,22%

🇳🇴 Scatec -5,77%

🇩🇰 Chemometic -4,49%

🇸🇪 Sivers -4,46%

🇸🇪 Eolus Vind -4,32%

Var bor internet och all datatrafik? Går det att köpa aktier i detta?

Jo, Aktieportföljens nya innehav är Digital Realty som äger, förvärvar, utvecklar och driver datacenter. Tänk på datacenter som internets hem. När du öppnar en molnbaserad plattform, som du använder just nu, måste den bo fysiskt någonstans och det är här datacenter kommer in.

Under pandemin har miljontals människor tvingats arbeta hemifrån och fler är hemma och strömmar underhållning. Behovet av säkra och tillförlitliga platser för lagring av servrar, nätverksutrustning har ökat kraftigt. Equinix och Digital Reality är de två största REIT-datacenterna i världen. De anses vara naven på Internet.

Digital Reality fokuserar på att tillhandahålla datacenter, samlokalisering och samtrafiklösningar globalt inom olika branscher; allt i från molntjänster och informationsteknologitjänster, kommunikation och sociala nätverk, finansiella tjänster, tillverkning, energi, vård och konsumentprodukter m fl.

Digital Reality har 280 anläggningar i 22 länder och på 6 kontinenter, Antalet anställda är 1860 och intäkterna är 2,5 miljarder dollar. Antalet kunder är mer än 4000.

Datacenter har blivit det centrala nervsystemet i den digitala ekonomin och den accelererande digitala omvandlingen har lett till en snabb tillväxt i efterfrågan på datacenter, vilket understryker vikten av miljöförvaltning. Digital Reality är fokuserad på en hållbar utveckling. Företaget har fyra år i rad erhållit National Association of Real Estate Investments Trusts (Nareit) ”Leader in the Light” -pris för hållbarhet i datacenter. I april blev Digital Realty den första datacenterleverantören som fick en EPA ENERGY STAR®-utmärkelse för överlägsna energieffektivitetsresultat i hela sin globala portfölj.

Aktien ger för närvarande en direktavkastning på 3,2% och Digital Realtys utdelning har ökat varje år sedan 2005 med en genomsnittlig årlig tillväxt på 11%. Jag ser bolaget som en attraktiv investering med tanke på dess kombination av 3% + utdelning, tvåsiffrig tillväxt och det oundvikliga behovet av fler datacenter runt om i världen.

Aktien hade sitt årshögsta i augusti på drygt 160 kr och ligger för närvarande på 137 kr och det ser ut som en attraktivt ingångsnivå.

Aktieportföljens julklapp – högutdelare inom förnyelsebar energi

I förra veckan blev Transalta Renewables ett nytt innehav i Aktieportföljen. En perfekt julklapp inom förnyelsebar energi med bra kassaflöde och direktavkastning.

Transaltas portfölj består av operationella och långtidskontrakterade anläggningar för förnybar kraftproduktion inklusive vind, vatten, sol och gas. Koncernen har stabila kassaflöden och en attraktiv direktavkastning för investerare.

Transalta har ett ökande fritt kassaflöde.

I jämförelse med liknande företag är direktavkastningen attraktiv.

Viktiga nyckeltal från tredje kvartalsrapporten 2020

Ekonomisk översikt 2017-2020

Fler köp i veckan…

🇺🇸 (🇨🇦) Franco-Nevada, goldstreamingbolagets aktie fortsätter falla med guldpriset, jag fyller på planligt och ökar min hedge.

🇺🇸 Omega healthcare, jag lägger min krigskassa i stabila högutdelare i väntan tillväxtcase. Ny i portföljen.

🇸🇪 Storytel, det kan vara ett utbrott på gång i Storytels aktie, fyller på för att inte missa lyftet. Får köparna övertaget kan vi sikta mot 240 kr. Jag fyller på, men tar ingen trade, då jag behöver ta ledigt 🙃 resten av dagen.

Foto av energepic.com pu00e5 Pexels.com

Cibus köper fastighetsportfölj i Finland för 102 miljoner euro

Jag läser i Börskollen (Nyhetsbyrån Finware) att ”Fastighetsbolaget Cibus har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj bestående av sju fastigheter i Finland för 102 miljoner euro. Tillträde till fastigheterna beräknas till den 17 december. Det framgår av ett pressmeddelande”. Jag har idag dubblat mitt aktieinnehav i Cibus.

Jag läser vidare i Börskollen att ”Fastigheterna har en total uthyrbar area om 58 000 kvadratmeter, är byggda mellan 2007-2018 och är belägna i Helsingfors-, Tammerfors-, Åbo- samt Seinäjokiregionen. Samtliga fastigheter har antingen Kesko, Tokmanni eller S-Gruppen som ankarhyresgäst och den genomsnittligt återstående hyrestiden är närmare sex år. I samband med förvärvet tecknades ett nytt seniorlån hos OP Corporate Bank”.

“- Fastigheterna är perfekta tillskott till vår nuvarande portfölj, och detta är ett ypperligt tillfälle för oss att snabbt växa med ett förvärv. Dessutom är vi glada för vårt nya samarbete, inklusive en seniorlånefacilitet, med OP Bank, kommenterar Sverker Källgården, vd i Cibus.

Cibus uppskattar att med detta förvärv, inklusive tidigare pressmeddelade men ej tillträdda fastigheter, att det årliga driftnettot i intjäningsförmågan per den 31 december 2020 totalt uppgår till 72,6 miljoner euro.”

Påfyllning av månadsutdelare – pyramidens bas

I går fyllde jag på två av Aktieportföljens månadsutdelare. Kombinationen månadsutdelning, tillväxt och tradingcase är en attraktiv mix.

Aktieportföljens innehav är uppbyggt som en pyramid med mogna bolag med attraktiv direktavkastningen i basen. Mellan toppen och basen finns tillväxtbolagen och på toppen finns förhoppningsbolagen.

🇨🇦 Northwest healthcare REIT är en av de mest motståndskraftiga företagen 2020 på grund av sin lågkonjunktursäkra verksamhet och exponering mot vården. NorthWest är den största icke-statliga ägaren och huvudansvarig för medicinska kontor och vårdfastigheter i Kanada. NWH har en portfölj med 189 inkomstgenererande fastigheter i Nordamerika, Europa och Australien. NorthWest har en attraktiv direktavkastning på 6,58% . Se även inlägg den 25 november.

🇨🇦 Kommersiella REITs som RioCans aktie har backat under pandemin eftersom kontor och butiker stängs ned och människor till stor del arbetar hemifrån. RioCan-aktien är 40% lägre än årshögsta. Detta har dock ökat direktavkastningen till 9%. Fr o m 2021 sänks utdelningen till drygt 5-6%. Tillsammans med en god direktavkastning och potentiell återhämtning när vaccineringarna tar fart ser det intressant ut. Se även inlägg den 25 november.

Tillväxtjakt – det tredje caset

Då är det dags att presentera Aktieportföljens tredje tillväxtbolag som välkomnades in i portföljen i förra veckan. Även detta bolag bidrar till digitaliseringsvågen. Under min tid i Tyskland är det förvånande hur långt före Sverige ligger när det gäller digitalisering, dvs det finns mycket kvar att göra i världen för svenska mjukvaruföretag. Formpipe är ett mjukvarubolag som etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Idag har koncernen cirka 220 medarbetare och en omsättning på 394 Mkr.


Vad gör Formpipe? Formpipe utvecklar och tillhandahåller mjukvaror och lösningar för högkvalitativ informationshantering. Fokus ligger på produkter för dokument- och ärendehantering, work- flow /automatisering, e-arkiv, datakvalitet och hantering av kundkommunikation.

Finns det tillväxt? Formpipe har en unik position på marknaden med en stabil och lönsam kundbas, med en hög andel repetitiva intäkter vilket ger förutsättningar för att investera i nya marknader och att utveckla nya erbjudanden. Marknaden fortsätter att växa och framtiden ser ljus ut för Formpipes konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Formpipe står stabilt med goda finanser och hög andel repetitiva intäkter, som nu täcker 85 % av bolagets operativa kostnader. Bolaget utvecklar sina verksamheter med fokus på initiativ för ökad tillväxttakt. Förvärvet av EFS Technology bidrar redan nu till resultatförbättringen. Bolaget är helt integrerat i verksamheten och har börjat förverkliga de utökade tillväxtmöjligheter som identifierades vid förvärvet.

Vad innebär övergången till SOFTWARE AS A SERVICE ( SaaS)?
Utvecklingen på marknaden går allt mer mot molnbaserade lösningar, där kunderna betalar för det som används och där kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgradering och support ingår i det löpande avtalet. Övergången till SaaS går just nu väldigt snabbt och denna utveckling ligger väl i linje med Formpipes strategi och verklighet där allt fler av bolagets kunder väljer att gå över till Formpipes molnlösningar gällande standardprodukterna, samt med bolagets utveckling av tjänstemoduler som kan bearbeta information både från Formpipes befintliga system och från andra system.

Vilka är kunderna? Globalt erbjuder Formpipe en bred produktportfölj inom branscher så som detaljhandeln, tillverkande industri samt energi & vatten. Inom både svensk och dansk offentlig sektor är bolaget marknadsledande i att leverera produkter för en helt digital förvaltning. Inom den privata sektorn finns över 5000 kunder världen över. Formpipe har en ledande position på marknaden för offentlig sektor, både i Sverige och Danmark. Formpipe har över hundra kunder hos myndigheter, lärosäten, kommuner, regioner och statligt och kommunalt ägda bolag. Exempel på kunder är Stockholms stad, Malmö stad, Linköpings kommun, Hvidovre kommun, Sønderborg kommun, danska lantbruksstyrelsen, danska åklagarmyndigheten, Skatteverket, Transportstyrelsen, Stockholms universitet och Göteborgs Universitet.

Tillväxtjakt – det andra av tre nya bolag

Jag välkomnar det andra tillväxtcaset in i portföljen. Proact IT är intressant i den pågående digitaliseringsvågen och har troligen en fördel av att utgå från neutrala Sverige när det gäller datalagring och säkerhet. Bolagets mål är att omsättningen skall växa med minst 10% årligen genom förvärv och organisk tillväxt. Bilder och information är hämtade från bolagets senaste Q3 rapport och årsredovisning. I annat fall anges källan i texten.

Proact skriver på hemsidan att de har ett kvalitativt erbjudande inom datacenter med tillhörande konsult- och supporttjänster samt molntjänster. Proact levererar flexibla, säkra IT-tjänster som hjälper kunder att minska risker, sänka kostnader och öka produktiviteten.

Noterat. För tio år sedan omsatte bolaget ungefär hälften så mycket och hade med marginal på fem procent. Omsättningen har fram till nu något mer än fördubblats, samtidigt som marginalen ser ut att återhämta sig, efter ett tufft 2019, upp mot femprocentnivån. Bolagets mål är att omsättningen skall växa med minst 10% årligen genom förvärv och organisk tillväxt.

Juli – september 2020

  • Intäkterna ökade med 17 procent till 821 (701) MSEK.
  • Justerad EBITA ökade med 46 procent och uppgick till 54,1 (36,9) MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 6,6 (5,3) procent.
  • Resultat före skatt uppgick till 43,4 (30,0) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 35,1 (24,2) MSEK.
  • Vinst per aktie uppgick till 3,84 SEK (2,64).
  • Nya kontrakt avseende molntjänster till ett värde av 61 (87) miljoner kronor kontrakterades, en minskning med 30 procent.
  • Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 5 november beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie.