Ränta på ISK och KF

Det är en bra nyhet att från och med den 1 januari 2023 inför både Nordnet och Avanza ränta på likvida medel på ISK och KF. För baskunder blir räntan 0,25% och för private banking kunder 1%. Egentligen är det inte en dag för tidigt då nätbankerna omvänt låter kunderna betala ränta för portföljbelåning.

Annons