Nasdaq och 10-åringen

Som nedan graf påvisar så tog Nasdaq sats uppåt när räntan vände ned i mitten på juni. Efter ännu en räntespik uppåt har börsen åter pressats ned. Håll koll på ränteutvecklingen med andra ord skriver Carl-Henrik Söderberg på Aktiespararna.

Styrräntan och bolåneräntan

Efter centralbankernas senaste höjningar ser nivåerna för styrräntorna ut så här. Hur hög boräntan blir framöver är avhängigt styrräntornas utveckling. Genom att följa prognoserna för styrräntan ser vi att tremånadersräntan efter rabatt kan väntas ligga på drygt 4 procent i början av 2023. Prognosen avser 3 månaders bidningstid efter ränterabatt.

Mer bank

Så höjde då Riksbanken, inte helt oväntat, med 100 punkter igår. Ikväll kl 20 ger FED besked om höjning på 0.75 eller 100 punkter. Sakta men säkert har jag i god tid börjat öka i bank igen, växlar över från bl a fastighetpreffar och D-aktier. Både Swedbank och SEB på Top 5 idag. Övriga bankinnehav Nordea och Lazard stiger med 1,5%.

Min aktievecka 38 – utdelning, hedgefond, styrräntor och regeringsbildning

En utdelning droppar in i nästa vecka från etf:en XACT högutdelande Norden. Jag kommer troligen även att köpa en andel i hedgefonden Elementa som är upp 25% i år. Minsta köp är 50000 kr och in och utgång är i slutet av varje månad, så nu det dags. I veckan kommer nya räntebesked från framförallt Riksbanken (tisdag) och Federal Reserve (onsdag). I övrigt lär det bli mycket fokus på regeringsbildningen.

Räntemarknaden slår direktavkastningen

Tisdagens inflationssiffra i USA fick börserna att åka kana nerför. Inte heller blev någon glad när dens svenska inflationen presenterades; 9% för KPIF och 9,8 för KPI. Räntorna är på höga nivåer, 1,9% för en svensk 10-åring och 3,45% för en amerikansk. Detta ökar bolagens räntekostnader och försämrar investeringskalkylerna. Räntemarknaden nu börjar bli ett investeringsalternativ jämfört med utdelningsaktier. Den amerikanska 10-åringen är nu en bra bit över direktavkastningen på S&P500. (Källa: Aktiespararna)

Portföljsnack – räntehöjning, hedge, strategier

Som väntat höjde ECB ränta med 0,75 punkter och aktieindexen i Europa och USA är volatila. Det känns bra att jag nu ligger 40% i hedgefonder, ökad likviditet och minskad aktiedel. Det har nu börjat ge resultat i Sverigeportföljen. En svårighet för många är att i de bästa hedgefonderna är att minimibeloppet för att bli andelsägare ofta 50000, 100000 kr eller mer. En del har handelsdag varje dag och några en gång i månaden. Förutom trögheten är en annan nackdel att du inte har kontroll, men jag är själv inte så förtjust i att hålla på med blankningar och optioner så överlåter gärna det till hedgefondförvaltarna som har bättre verktyg för detta än jag. Det är väl värt värt avgiften. En oväntad fördel med björnmarknaden när jag blir andelsägare i hedgefonder är att jag nu får mer tid över till andra intressen. Det ser jag fram emot. Utlandsportföljen i KF har hittills skyddats av den allt starkare dollarn i år och haft en uppgång om jag räknar med utdelningarna. Även här har jag dock börjat gardera mig med en mindre post i en hedgefond som handlas i SEK. Jag har numera även utländska aktier i ISK:en (Sverigeportföljen) men det är mer av bolagsfundamentala skäl och att jag kan få tillbaka källskatten när jag deklarerar eftersom jag inte har bolån etc, dvs inget underskott av kapital. Men det gäller att ha högutdelarna i KF eftersom ISK har ett tak som är vad du totalt betalar i schablonskatt på ISK-innehavet. Men hur länge kommer dollarn att vara stark? Jag vet inte, men vi vet att FED ligger före med räntehöjningarna och att många söker sig till dollarn i lågkonjukturer som vi är på väg in i. Den som har svaret på detta får gärna dela med sig 😉 Jag tänker egentligen inte så mycket på vilken valuta mina investeringar hamnar i utan det är andra faktorer som väger tyngre. Nu är jag ganska diversierad om man ser på vilken valuta investeringarna ligger i, (rangordning) SEK, USD, EURO, DKR och GBP.

Min aktievecka 36

Två utdelningar och en rapport att vänta i veckan. Veckans höjdpunkt är ECB:s räntebesked på torsdag, Jag förväntar mig en trippelhöjning och det är vad marknaden också prisat in. Rysslands gaschock kommer att skapa oro på marknaderna, men regeringen har agerat snabbt med sin likviditetsgaranti och kan EU dela på gas- och elpris på spotmarknaden kan det underlätta för elhandeln. På onsdag redovisas BNP-indikatorer och en fallande tillväxt spås. Det ser ut att bli volatilt framöver, men med en fallande trend. Jag fortsätter öka i hedgefonderna och behåller värdebolag med bra kassaflöden och utdelningar samt klar undervikt i tillväxt.

Bostadsrätt, hedgefonder och preferensaktie

Då är jag hemma i Stockholm för några dagar och i värmen är det skönt att sitta på altanen och arbeta. Jag har varit i Linköping några dagar och hjälpt ett av mina barn med att delfinansiera och flytta in i en bostadsrätt inför studiestart. Därmed har jag slutfört ett större uttag än normalt ur Sverigeportföljen, men det känns bra att avkastningen kan hjälpa nästa generation. Jag ser en bostadsrätt i första hand som ett boende skall därför inte jämföras med finansiella investeringar där du kan göra dig likvid direkt. Jag har passat på att ta tre nya positioner i sverigeportföljen. Jag har köpt in mig i två hedgefonder; Lynx Dynamic och SEB Asset Selection. Min tanke är att dessa fonder kan leverera avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. I år har Lynx stigit 20,39% och SEB Asset +15,97%. Kan det gå upp så kan det gå ned, så man ska vara medveten om att risken är jämförelsevis i hög i den här typen av fonder.
Den tredje positionen är Alm Equity preferens som delar ut kvartalsvis med 8,4 kronor per år. Mitt GAV är nu 100,95 och inlösenbeloppet är 120 kronor. Inget speciellt datum för inlösen föreligger utan den kan lösas in när som helst men det är inte troligt att det händer i närtid. Direktavkastningen på den här preffen är 8,3 procent vilket speglar risken i bolaget. Mindre riskfyllda preffar handlas något lägre.

KI: Lågkonjuktur 2023

KI skriver ”Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Detta bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år med ett försämrat arbetsmarknadsläge”. KI bedömer att den svenska bruttonationalprodukten (BNP) växer med 2,4 procent i år och 0,5 procent under 2023 vilket kan jämföras med den tidigare prognosen på 1,9 respektive 1,2 procent. KI menar framtidstron inom industrin fortsatt stor och exporten bedöms, liksom i juniprognosen, ge ett starkt bidrag till BNP-tillväxten de närmaste kvartalen trots en svagare utveckling av orderingången. KI räknar med att Riksbanken höjer styrräntan så att den ligger på 2,0 procent i slutet av året där den sedan väntas ligga kvar 2023. ”Inflationen faller tillbaka snabbt under nästa år och Riksbanken låter då räntan ligga still”, skriver KI. I samband med att rapporten offentliggjordes vände börsen uppåt. Bland investerare kan det finnas en förhoppning att vi nu ser slutet på räntehöjningarna. Jag räknar dock med en fortsatt stökig höst på börsen. Ikväll kommer USA:s inflationssiffror för juli, det är viktig indikator för hur centralbanker kommer att agera framöver.

Hushållen stramar åt alltmer

Flera undersökningar pekar på att vi håller allt hårdare i plånboken. Det går inte längre att undvika ökad inflation och räntehöjningar. Riksbanken är på väg att höja räntan till 1,5% och nästan hälften av hushållen har rörliga bolån. Dessutom tillkommer den psykologiska effekten när nyheten om detta når oss. Vi är flockdjur som har en tendens att tänka och göra som merparten och det kan i sin tur förstärka trenden. Utvecklingen kommer att pressa marginalerna extra hårt inom restaurang, resor, sällanköpsvaror, nöjen och kläder. I nuläget har jag ingen direkt exponering mot dessa branscher. Det är svårt att säga hur mycket som redan är inprisat i aktievärderingarna, men som investerare beaktar jag detta.