Nordnet; bolagsdata direkt från Quartr

I samarbete med Quartr erbjuder Nordnet fr o m idag en tjänst där du kan lyssna på rapportpresentationer och ta del av annan bolagsdata i inloggat läge på nordnet.se och i appen. Fliken finns under översiktsidans diagram. Som aktieägare och användare av Nordnets applikationer välkomnar jag det.

Annons

Trendskifte, köp o fortsatta vinsthemtagningar

Efter att ha varit lite ledig och på resande fot under första hälften  av januari är jag tillbaka till Mac:en och skärmarna. Trendskiftet mot värde, råvaror energi, hälsovård och finans har fortsatt. Det har gått alldeles utmärkt att omallokera till dessa sektor med Ipad och Iphone under resorna. Hittills i år har gjort inte mindre än 50 avslut fram till skrivande stund. Vinsthemtagningarna innebär att jag är ovanligt likvid, vilket är bra inför rapportperioden som börjar nu. De senaste portföljförändringarna är:

Återkomsten, aktien är upp +32,3%

Aktieportföljen fick hälften i tilldelning när Nordnet den 25 november gjorde comeback på börsen. Den 14 december köpte jag resterande del av det önskade innehavet jag inte fick. Aktieportföljens avkastning har blivit +20,80%. Sedan comebacken har aktien stigit med 32,3%. En lyckad introduktion så här långt och jag ser fram emot fortsättningen.

Läs mer om Nordnets introduktion i inlägget den 25 november.

Nordnets börspremiär – Aktieporföljen deltar

Aktieportföljen som deltar i Nordnets nyemission fick halva tilldelningen, jämfört med önskat, vilket får vara okej med tanke på övertäckningen.

Nordnets börsöppning

Vid morgonens börspremiär steg aktien till 107 kronor på Stockholmsbörsen. Jämfört med teckningskursen som fastställdes till 96 kronor per aktie innebar det en kursuppgång inledningsvis på 11 procent. Just nu handlas aktien till knappt 105 kr. Teckningskursen 96 kronor per aktie motsvarar ett marknadsvärde för Nordnet på cirka 24 miljarder kronor medan börskursen 107 kronor motsvarar närmare 27 miljarder kronor.

Utländska aktier med utdelning – KF eller ISK?

Jag förändrar min strategi i aktie- och fondportföljen. Tidigare har jag endast tagit del av utländska aktier via min fondportfölj som finns i ISK på Swedbank. Nu är jag intresserad av att lära mig mer om utländska aktier och därför öppnar jag idag en Kapitalförsäkring i Nordnet. Min svenska aktieportfölj har jag på ISK i Swedbank, vilket jag tänker fortsätta med. Jag är mycket nöjd med Swedbanks Private Banking och de analyser Swedbank förmedlar.

Anledningen att jag väljer KF när jag handlar med utländska aktier är att jag automatiskt får tillbaka en del av den skatt jag betalar på utdelningen. Denna skatt kallas för källskatt och är den skatt man betalar till landet som aktien är noterad i. I investeringssparkontot behöver du begära återbetalning av källskatten själv.

En obetydlig nackdel, åtminstone när det gäller utländska aktier, är att du inte får rösta på bolagsstämman eftersom det är försäkringsbolaget som formellt innehavet i kapitalförsäkringen. Något du däremot kan göra om aktierna är placerade på ett investeringssparkonto.

Jag är, som tidigare nämnts, nöjd med Swedbank och deras aktieservice. Jag väljer ändå att öppna KF i Nordnet eftersom jag gillar deras bloggar och You-tubekanaler. Ser även fram emot att pröva deras plattform. En annan skillnad mellan KF i Nordnet och Swedbank är att i Swedbank måste du starta med 500 tkr när du öppnar en KF.

Avslutningsvis ser jag fram emot att få fortsatt input från både Swedbank och Nordnet samt att använda bådas plattformar, och att lära mig mer om utländska utdelningsaktier.