Sverigeportföljen – 26 januari 2023

En ögonblicksbild av min Sverigeportfölj den 26 januari 2023. Portföljen är ständigt under förändring och tonvikten ligger på Sverige även om det finns undantag. Jag har ökat risken i portföljen, men mitt största innehav är likvida medel, vilket innebär att jag har krut kvar i pågående rapportperiod, alternativt att använda till kortsiktiga trader. De flesta innehaven är över MA200, med några undantag.

Sverigeportföljen är förberedd för semester i en bearish marknad

Min Sverigeportfölj i en bearish marknad exkl likvida medel i tabellen. Likviditet är nu ca 38% i Sverigeportföljen. I portföljen är det för närvarande 13 bolag, en ETF och två ädelmetaller. I Bear market är jag framförallt likvid och jag tar nya positioner på styrka i aktien. Till sist, inte minst, är portföljen nu i ett semesterläge inför juli månad.