Vinsthemtagningar

Veckans eufori på aktiehandeln har lyft världens börser till nya rekordnivåer. Är det läge för vinsthemtagningar? Igår och idag har OMX30 vid några tillfällen passerat rekordnivån 1900 punkter. Även Buffet-indikatorn ligger idag på rekordnivån 167%.

Källa: Avanza

Buffet-indikatorn=Landets totala börsvärde i relation till BNP. Buffetindikatorns indikator signalerar att börsen är övervärderad vid 140% och undervärderad vid 60%. När börsen närmar sig dessa brytpunkter ökar sannolikheten för en nedgång respektive uppgång.

Källa: Gurufocus

Jag väljer att sälja av rejäla andelar i min fondportfölj vilket innebär att jag blir rejält likvid i närtid och får möjlighet att positionera mig mer distinkt i aktieportföljerna framöver. Positioneringen i nya och befintliga innehav framöver blir en rolig uppgift som jag ser fram emot. Om det blir värde-, tillväxt-, utdelnings- eller förhoppningsaktier kommer att märkas i kommande inlägg.

Fonderna som jag minskar, andel som avyttras i %

  • Robur Global impact, avyttrar 34%
  • Robur Ny Teknik, 32%
  • Robur småbolag Europa, 11%
  • Robur småbolag Global, 6%
  • Robur USA, 33%

Coronasvallvåg sköljer över oss

Definitionsmässigt är det just nu en rejäl svallvåg av Corona som vi upplever. Det är inte en andra våg eftersom de som har antikroppar inte kan bli sjuka. Detta är dock en lek med ord och har ingen betydelse i praktiken. Sjukdomstalen stiger kraftigt i vissa områden och grupper, det finns risk för att det flödar över till hela samhället. Skärpta regler införs eller diskuteras i flertalet länder. Köparna är oroliga och börserna går nedåt.

OMX har fallit från rekordnivån 1855 den 12 oktober och är nu nere på 1740. Det är möjligt att OMX skall ned till nästa stöd som ligger på 1700 om läget inte förbättras snart.

Inom en snar framtid vet vi att ett vaccin kommer att börja produceras. Redan i november talas det om att AstraZeneca kommer att börja leverera vaccin till sjukvårdspersonal i England. Om det finns fallgropar på vägen till ett klart vaccin och hur lång tid det tar att distribuera det, vet vi inte?

Nu gäller det att både agera och övervintra som investerare. När det är möjligt passar jag på att investera så mycket som möjligt eftersom det nu är en möjlighet att köpa billigt. Saknas likviditet kan man ändå överväga att sälja innehav som kommer att släpa efter i återhämtningen och istället byta till innehav som är mer volatilt och återhämtar sig snabbare när det lägger sig. Problemet är bara att det är svårt att veta när detta händer och därför måste man tåla att det med en sådan strategi kortsiktigt kan bli ännu sämre.

Själv kommer jag nog mest att köpa när jag kan och inte skifta så många innehav, dvs sitta lugnt i båten, men ändå fiska när jag har agn.