KI: Ökat framtidshopp för svenska företag och hushåll

KI:s barometerindikator steg till 88,2 i mars, jämfört med 85,7 i februari. ”Samtliga sektorer bidrar till uppgången där detaljhandeln och tjänstesektorn är de sektorer som ökade mest”.

Annons