BNP-indikatorn sämre än väntat

För det fjärde kvartalet som helhet minskade BNP med 0,6 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Det är sämre än Riksbankens prognos och talar för att nästa räntehöjning blir den sista höjningen. Kronan ser ut att försvagas något på beskedet.

Min aktievecka 5 – räntebesked, rapporter, inköpsindex

En avgörande vecka väntar, med viktiga räntebesked och flera rapporter. Jag har 14 rapporterande bolag och en utdelning. Årets börsuppgång kommer att sättas på prov. Det är fullt möjligt att FED gör sin sista räntehöjning på onsdag med förväntade 0,25 punkter. Inflationen har backat till 6,5% i USA, så det kan vara dags slå av på takten. I Europa ligger vi efter i räntecykeln och ECB och Bank of England förväntas på torsdag höja räntan med 0,5 punkter. I Sverige redovisas inköpschefsindex för tjänstesektorn och industrin. Industrin har inte sett tillväxt på fem månader, men det finns tecken på att inbromsningen stannat av. Dessutom kommer tillväxt och inflationssiffror för EMU och den amerikanska jobbrapporten för december.

Min aktievecka 4 – rapporter, KI-barometer, räntenervositet och skuldtak

Den här veckan kommer många rapporter och då får vi uppleva om börsåret fina start bekräftas av rapporterna. Trots lågkonjuktur tros torsdagens KI-barometer visa på en viss uppgång. Flera analytiker ser mer positivt på börsen framåt. Jag förväntar mig dock en volatil vecka med tanke på FEDs räntebesked kommer om drygt en vecka. Sist men inte minst förväntar jag mig att demokrater och republikaner kan enas om ett nytt skuldtak, alternativet är i förlängningen en statskonkurs. I veckan har jag sex bolag som rapporterar. På tisdag och onsdag är det upp till bevis för techjättarna Microsoft och IBM. Sandviks fina rapport i förra veckan inger hopp för att både Atlas Copco och Volvo också kommer att leva upp till förväntningarna, den sistnämnda är ny i portföljen. På onsdag är det dags Abbot Laboratories som också är ett nytt innehav och på torsdag SEB.

Investerarmöte – bolagspresentationer och marknadsanalys

På väg hem från Financial Stockholm/Aktiespararnas investerarmöte på Östermalm där jag lyssnat på företagspresentationer av Scandinavian real heart AB och Recyctec AB m fl. Analytikern Anders Haglund höll föredrag om ”Vart är marknaden på väg 2023? Utifrån teknisk analys med flera övergripande indikatorer ser han ganska positivt på aktier. Precis som jag själv skaffar han sig en överblick av marknadstrenden genom att studera viktiga indikatorer som 10-årsräntan, råvarupriser, valutarelationer och börsindex. Enligt Anders är det ”risk on” och jag är benägen att hålla med.

Swedbanks ränteblad

Swedbank räknar fortsatt med att Riksbanken höjer med 50 punkter i februari, vilket innebär att styrräntan hamnar på 3 procent, och att räntesänkningar påbörjas mot slutet av året då den ekonomiska aktiviteten har dämpats och inflationen fallit tillbaka. Prognoserna på bolåneräntorna revideras ned till följd av att Riksbankens höjningar fått ett mindre genomslag på bolåneräntorna än väntat. (Swedbank)