Högt belånade hushåll i Norden

Hushållen i Norden är generellt sett högt belånade. Högst skulder i Europa har Danmark där hushållen under 2021 hade skulder som motsvarade nästan 108 procent av BNP. Störst tillgångar i förhållande till BNP har hushållen i Nederländerna (Ekonomifakta). De svenska hushållens ökande skuldsättning har diskuterats flitigt. Den större delen av skulderna är lån som har tagits för att finansiera bostadsköp. Det låga ränteläget har påverkat prisbilden på bostäder uppåt och gett upphov till ökade bolån. En hög skuldnivå kan bli problematisk för den enskilde vid förändringar i samhällsekonomin. Nu när vi har ökande inflation och centralbankerna höjer styrräntorna så blir alla lån dyrare. Energipriserna väntas återigen nå rekordnivåer i vinter. Det blir helt enkelt dyrare att bo och leva. När bolån beviljas så stresstestar bankerna låntagarnas ekonomi med ett högt ränteläge så för de flesta hushåll skall det inte vara några problem att klara av sina lån. Dessutom är hushållens förmögenheter på en relativt hög nivå i Sverige och Norden. Självklart kommer det ändå att kännas i plånböckerna och hushållen måste göra prioriteringar då en större del av hushållsekonomin går till bolån och driften av bostaden.

Annons

Nettoförmögenheten minskar

Hushållens finansiella nettoförmögenheten uppgick vid slutet av andra kvartalet 2022 till 13 030 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1 504 miljarder eller 10 procent. Det är det största fallet sedan tidseriens start år 1996. Anledningen är att både stockholmsbörsen och marknadsvärdet på bostadsrätter sjönk. Sparande på bankkonto är samtidigt rekordhögt.