Statistiken bekräftar riktningen – mot recession

Det är förmodligen de pressade hushållen som skall driva oss in i en recession. Dagens statistik från SCB bekräftar riktningen. Detaljhandelns omsättning, i fasta priser och kalenderkorrigerad, minskade i oktober med 1,3 procent i månadstakt och med 7,7 procent i årstakt. Det är den största nedgången sedan SCB påbörjade mätserien (Di).

Nettoförmögenheten minskar

Hushållens finansiella nettoförmögenheten uppgick vid slutet av andra kvartalet 2022 till 13 030 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1 504 miljarder eller 10 procent. Det är det största fallet sedan tidseriens start år 1996. Anledningen är att både stockholmsbörsen och marknadsvärdet på bostadsrätter sjönk. Sparande på bankkonto är samtidigt rekordhögt.