Vinsthemtagning och omfördelning mellan portföljer

Aktieportföljen har idag sålt några innehav i tillväxtportföljen för att ta hem vinster och allokera om till utdelningsportföljen.

De innehav som sålts idag är

  • Electrolux professional, en avknoppning från Electrolux. Jag släpper aktien och säljer ”avknoppningen”.
  • NENT, en avknoppning från MTG som haft en bra kursuppgång.
  • Lundin Gold, dags att ta hem den senaste uppgången.
  • Recipharm, dags att ta hem den senaste uppgången.
  • Hexagon, passar på att ta hem en bra vinst, uppgången fortsätter säkert.
  • MTG, efter avknoppningen av Nent sjönk värdet rejält, nu är innehavet sålt.
  • Essity har haft en fantastisk utveckling och kommer säkert att ha det framöver också, men jag passar på att ta hem en bra vinst.

Aktieportföljens likviditetsandel har därmed ökat är nu inleds arbetet med att fylla på lite i taget i utdelningsportföljen.

Foto: Per Gustafsson Plats: Berlins tekniska universitet