Snabbkoll och påfyllning

Lunch på Bryggan i Kalmar. En snabbkoll i portföljen. Afry och Essity går fortsatt starkt, fyller på. Redan i förra kvartalet ökade vinsten i Essity mer än vad man hade räknat med och då hade man fått igenom en hel del av de prisökningar som man fört ut till sina kunder. Den närmaste tiden kommer Essity dessutom att få hjälp även av minskade kostnader, i och med att priset på pappersmassa sjunker. Vi kommer se stora investeringar inom energisektorn och det är bolag som Afry som kommer att vara vinnare på det, under flera års tid.

Vinsthemtagning och omfördelning mellan portföljer

Aktieportföljen har idag sålt några innehav i tillväxtportföljen för att ta hem vinster och allokera om till utdelningsportföljen.

De innehav som sålts idag är

  • Electrolux professional, en avknoppning från Electrolux. Jag släpper aktien och säljer ”avknoppningen”.
  • NENT, en avknoppning från MTG som haft en bra kursuppgång.
  • Lundin Gold, dags att ta hem den senaste uppgången.
  • Recipharm, dags att ta hem den senaste uppgången.
  • Hexagon, passar på att ta hem en bra vinst, uppgången fortsätter säkert.
  • MTG, efter avknoppningen av Nent sjönk värdet rejält, nu är innehavet sålt.
  • Essity har haft en fantastisk utveckling och kommer säkert att ha det framöver också, men jag passar på att ta hem en bra vinst.

Aktieportföljens likviditetsandel har därmed ökat är nu inleds arbetet med att fylla på lite i taget i utdelningsportföljen.

Foto: Per Gustafsson Plats: Berlins tekniska universitet

Aktuellt om bolagen i Aktieportföljen

Allmänt

Nedgången är över 20 procent från tidigare rekordnivå och nu råder björnmarknad. För närvarande är vidare börsen extremt översåld, och OMXS30 har aldrig någonsin handlats så långt ifrån dess 200 dagars glidande medelvärde som nu. Nedgången i OMXS30 stannade upp när stödområdet vid 1230-1250 nåddes, och indexet konsoliderade i en veckas tid strax ovanför detta område. Swedbank ser det ”därför inte som osannolikt att marknaden inom kort skulle kunna stå inför en uppåtrekyl, driven av exempelvis ytterligare stimulanspaket, ljusglimtar vad gäller spridningen av covid-19 i Europa, eller köpflöden på grund av omallokeringsbehov hos pensions- och tillgångsallokerare.”

Europas banklobby, European Banking Federation (EBF), där den svenska bankföreningen ingår, överväger en gemensam ansats för att skrota utdelning under året, något som flera myndigheter vädjat till sektorn om mot bakgrund av den rådande pandemikrisen, rapporterar flera medier.

Foto av energepic.com på Pexels.com

Nyheter om aktieportföljens bolag

Electrolux kommer att ha det tufft under 2020, men medvind från lägre råmaterialkostnader och en stark balansräkning inger förtroende skriver Kepler Cheuvreux. Efter avknoppningen av Professional kommer den kvarvarande verksamheten att få ett tufft 2020 med sjunkande efterfrågan. Men Kepler Cheuvreux bedömer att efterfrågan kommer tillbaka under 2021, och lägre råvarukostnader som en följd av den långsammare globala tillväxten ger stöd i resultaträkningen.

IAR Systems vd Stefan Skarin har köpt 10.000 
aktier i bolaget, enligt Finansinspektionens insynsrapportering.

Husqvarnas initiala bedömning av påverkan från coronaviruset fokuserade på varuförsörjning från Kina, men effekten sprids nu dag för dag i Europa och USA och påverkar efterfrågan genom att länder sätts i karantän. Som en konsekvens sänker nu Swedbank estimaten med ytterligare 15% för intäkterna. Swedbank ser en svag utveckling fram till Q1 2021, men bedömer att bolaget klarar sig från en nyemission.

SSABs styrelse har tidigare föreslagit en utdelning om SEK 1,50 per 
aktie. Med anledning av rådande osäkerhet i samhället på grund av 
Covid-19 föreslår nu styrelsen att årsstämman den 1 april 2020 
beslutar om en utdelning om SEK 0,75 per aktie.

Hygien- och hälsobolaget Essity gynnas av coronapandemin, då konsumenterna bunkrar toalettpapper. Visserligen påverkas affärsområdet Professional Hygiene sannolikt negativt, men sammantaget bör effekten bli positiv. Därtill utvecklas kostnaderna för råvaror och energi gynnsamt för bolaget skriver Kepler Cheuvreux. ”Vi förväntar oss en stark utveckling för Essity under första halvåret, när konsumenter bunkrar toalettpapper i stora kvantiteter. Volymtillväxten i Europa har varit mellan 50 procent och 100 procent jämfört med samma period i fjol de senaste veckorna”, skriver Kepler Cheuvreux.

Foto av Anna Shvets på Pexels.com