Omallokering – angenäma problem

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

Flera av Aktieportföljens innehav har utvecklats väl och det är dags att allokera om. Jag börjar med dessa tre:

  • Investor har vuxit till det största innehavet i aktieportföljen och dess andel är idag 7,38%. Jag minskar och tar hem vinst. Efter försäljningen minskar Investors andel av portföljen till drygt 6% och är fortfarande det största innehavet med god marginal. Ytterligare neddragning sker eventuellt framöver.
  • Robur USA har utvecklats till fondportföljens största innehav med en andel av 21,39%. Jag minskar till ca 20% av fondportföljen och tar hem lite vinst. Även efter omallokeringen är Robur USA det största fondinnehavet.
  • Robur Ny Teknik är den näststörsta fonden med 20,24% av det totala fondinnehavet. Jag minskar till drygt 19% av fondinnehavet och tar hem en god vinst. Fonden är fortsatt det näststörsta fondinnehavet.

Jag har alltid haft svårt att minska favoriter, men omallokeringarna frigör likviditet för nya investeringar framöver.