Viktar ned i en favorit…

Jag har en aktie i byrålådan som över tid ökar mer och mer i värde, så pass jag måste öppna lådan ibland och rensa ut lite. Aktien är ingen rusare men ett stabilt ankare som jag tycker borde finnas i alla portföljer. Nu börjar lådan svälla över igen och när portföljresultatet börjar bli avhängigt ett bolag är det hög tid att sälja av. Jag allokerar om och stänger lådan och efter nedviktningen är aktien fortfarande mitt största innehav. Bolaget är inte bara störst i min portfölj, det har det tredje största börsvärdet av svenska bolag. Bolaget innehåller flera svenska guldklimpar på börsen och även några onoterade. Du har troligen räknat ut vilket bolag jag skriver om, för säkerhets skull kan du swipa till nästa sida.

Annons

Grön stängning av veckan

Då fick vi en grön avslutning på veckan. Idag rapporterade Sandvik och Investor av mina innehav. Sandvik rusade 4,83% på rapporten och Investor steg 0,70%. Det var skönt att Sandvik kom med en bra rapport, det bådar gott inför den fortsatta rapportperioden. 30 innehav steg idag, varav 15 steg med mer än +1%. Rapporterande Sandvik överträffande förväntningarna och toppar. Bakkafrost steg bra utan nyhet. På tredje plats finns Indutrade som förärvat ett nederländskt teknikbolag för 390 miljoner kr. Igår höjde Carnegie riktkursen och upprepade köp. Atlas Copco är inne i en stark trend och säkert lite extra skjuts av Sandviks fina rapport.

Första rapporterna – Orsted, Sandvik och Investor

Tre av mina innehav lämnade siffror igår och idag. Igår kom preliminära siffror från Orsted och idag rapporter från Sandvik och Investor. Särskilt intressant är att Sandvik lämnar en bra rapport vilket bådar gott för övriga svenska industribolag. Det danska energibolaget Ørsted redovisade igår preliminära siffror för 2022. Bolagets ebitda-resultat steg till rekordhöga 32,1 miljarder danska kronor, från 24,3 miljarder under 2021, väntat var 32 miljarder enligt Bloombergs konsensus. Verkstadsbolaget Sandvik redovisade ett justerat ebita-resultat på 6.413 Mkr under det fjärde kvartalet, väntat var 6.248 Mkr . Styrelsen föreslår en utdelning på 5 kronor vilket är en höjning från 4,75 kronor året före. Investor presterade bättre än börsindex under det fjärde kvartalet och höjer utdelningen. Det justerade substansvärdet uppgick till drygt 673 miljarder kronor vid årsslutet motsvarande en ökning om 7 procent under kvartalet.

Min aktievecka 3 – fördärvar rapportperioden börsfesten?, detaljhandelssiffror och investerarmöte

Nu drar rapportperioden igång och det blir onekligen spännande att följa hur inflation och vikande konjunktur påverkar bolagen. Frågan är om rapporterna kommer att fördärva börsfesten. Detaljhandeln har det kämpigt och på onsdag redovisas decembersiffror för USA som förväntas försvagas för andra månaden i rad. På fredag är Investor och Sandvikförst ut att rapportera av mina innehav. Medan världens finanselit träffas i Davos i veckan besöker jag ett investerarmötepå Östermalm i Stockholm och lyssnar på bolagspresentationer och föreläsningar, bl a ” Vad är börsen på 2023?”

Börsfesten fortsätter, men…

Börsfesten verkar fortsätta fram till morgondagens inflationsbesked i USA och på fredag kommer Sveriges inflationssiffror. 34 innehav visar gröna siffror idag, varav 17 innehav stiger med mer än 1%. Jag har undvikit att dras med att öka aktieandelen i uppgången, istället har jag allokerat ned i några större innehav som har gått har gått bra. Bekräftas börsuppgången av inflationsbeskeden har jag torrt krut att fortsätta omallokeringen till nya vinnare. Vindkraftsbolaget Orsted fortsätter att gå bra utan nyheter. Fabege tillsammans med övriga fastighetsbolag i min portfölj stiger alla med mer än procenten och gynnades idag av sjunkande räntor i väntan på inflationsbeskeden. Investor, mitt största innehav, steg på höjd rekommendation från Nordea. Volvo Car steg på höjd riktkurs från Goldman & Sachs plus att Polestar överträffade sina volymmål 2022.

Håller ställningarna

Trevligt att investor håller ställningarna. Substansvärdet ökar med 3% under kvartalet. Totalavkastningen under perioden uppgick till minus 3 procent, att jämföra med totalavkastningen på minus 4 procent enligt SIXRX-index. Investors största onoterade innehav Mölnlycke hade en organisk omsättningstillväxt på 9 procent i konstant valuta i det tredje kvartalet. ”Framöver finns det en klar risk att makroekonomin kommer att bli mer utmanande, men vi är väl positionerade och historien har visat att betydande långsiktiga värden kan skapas under tuffa tider” skriver Johan Forssell, vd för Investor i ett pressmeddelande.

Börserna upp efter jobbrapport

Börserna stärktes i eftermiddag när den viktiga jobbrapporten i USA kom och som marknaden tolkade som något svagare än väntat. Rapporten visar på fler jobb, men arbetslösheten steg från 3,5% till 3,7%. Det märks en tydlig uppgång på börserna efter rapporten publicerats. Marknaden har varit oroliga för att en för stark arbetsmarknad kan vara ett underlag för aggressivare räntehöjningar från Fed. I mina portföljer går sektorn verkstad +3,15% starkast idag och  Investor +2,64% kommer med på en top fem placering.

Rapportdag och bolagsjakt

Jag har tre bolag som rapporterar idag. ABB lämnar en otroligt bra rapport och både Tele2 och Investor håller ställningarna precis som jag förväntat mig. Jag övervakar alla bolags rapporter och har likviditet att ta nya positioner när något klickar in i min strategi. Orderingång och operativt ebita-resultat slog förväntningarna. Jag ser fram emot E mobilitys notering. Laddinfrastruktur för elbilar och robotisering ligger i tiden. I skrivande stund upp +4,5%. Tele2 håller ställningarna och motiverar sitt aktiepris. Rapporten var sammantaget i linje med konsensus. Aktien +0,24%. Investor klarar sig bättre än övriga investmentbolag. Justerat substansvärde sjönk med 10 procent i första kvartalet. Aktien +0,79%.

Dags att fylla på och plocka in två nya inför rapporterna

Jag plockar upp H&M som är ned -2,20% i år. H&M har potential att överraska positivt avseende marginalerna jämfört med konsensus. Det finns möjlighet att utdelningen återupptas…. Specialkemibolaget Evonik är något så ovanligt som en lågvärderad värdeaktie med hållbarhetsstämpel och med stabil tillväxt….Jag tror att Ericsson kan överraska positivt. Förväntningarna är lågt ställda och mycket tyder på att Ericsson haft ett bra avslut på året….Efterfrågan är stark och bolaget har Price powering, historiskt är de bra på att föra vidare kostnadsökningar. Perfekt i inflationsmiljö….Påfyllningsläge, Investor är ned -11% i år. Nu är det dags att fylla på.