Min energiportfölj

Sakta men säkert har jag byggt upp en energiportfölj. Tyvärr är det oljedelen som går bäst för tillfället, men hoppas på nya ”vindar” snart. På sikt är det fossilfritt som gäller.

Lägst andel fossila bränslen i produktionen

Island, Schweiz, och Sverige är de länder som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen. Gemensamt för alla är att vattenkraft utgör en stor andel. För Sverige är kärnkraften nästan lika viktig som vattenkraften och även i Schweiz spelar kärnkraften en stor roll. Högst är användningen av fossila bränslen i Saudiarabien, Israel och Iran.