Våga flyga – med fondernas diversiering

Jag ser många fördelar med att parallellt med mina aktieportföljer placera i olika fonder där andra sköter förvaltningen. Genom fonderna kan man tillåta sig att flyga iväg lite och nå tillgångar och bolag som man annars inte själv vågar placera i. Jag tycker det är värt en avgift för denna möjlighet. I aktieportföljerna har jag i huvudsak större svenska utdelnings- och tillväxtbolag, med undantag för några enstaka nordiska och amerikanska aktier. Även om investmentbolagen i viss mån innehåller utvecklingsbolag som jag inte själv kanske vågar köpa tycker jag inte att det räcker jämfört med de möjligheter som bankernas fondförvaltning erbjuder.

Min ambition med dagens anteckningar är inte att göra en jämförelse mellan direkta aktieköp i företag/investmentbolag och att köpa andelar i fonder, utan istället visa på hur jag tycker att mina fondplaceringar kan komplettera aktieportföljerna.

I fonderna får jag tillgång till:

 • geografiska områden som jag inte själv vågar eller har kunskap att investera i.
 • mindre bolag som är under utveckling som jag inte hinner sätta mig in i.
 • förhoppningsbolag, som har hög risk, men genom fondens professionella förvaltare lägger ner stora resurser på att analysera.
 • företag som har ny teknik och i många fall hög värdering, både små och stora bolag. Även här kan riskerna vara höga men fondförvaltarna lägger tid och resurser på analyser.
 • en diversiering som minimerar riskerna med ägarandelar i en rad olika bolag som någon med insyn och kunskap har valt ut.
 • att fondförvaltarna använder instrument med aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i fondandelar, samt i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

De fonder jag har som på ett bra sätt kompletterar min aktieportföljer är:

 • Swedbank Robur Global Em Mkts är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader
 • Swedbank Robur Global Impact placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål.
 • Swedbank Robur Kinafond A placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder.
 • Swedbank Robur Ny Teknik placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik.
 • Swedbank Robur Småbolag Europa placerar i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher.
 • Swedbank Robur Småbolag Global placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher.
 • Swedbank Robur USA placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. 

En fond som inte längre passar in i min övergripande strategi är

Min ambition är därför att avyttra hela Exportfondens innehav i närtid för att öka likviditeten inför andra framtida investeringar.

En annat innehav är en blandfond som innehåller ca 70% räntor, vilken jag ser mer som en ränteplacering. Den här fonden ingår därför i mitt ränteben.

 • Nordea Stratega 30 är en blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Räntedelen i fonden är placerad i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s