Bostadsrättspriser stiger, men låg omsättning kan dölja nedgång

Priserna på bostadsrätter fortsatte att stiga i riket i april, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Uppgången med 1 procent betyder att fallet på tolv månader nu dämpats till 10 procent. Villapriserna låg däremot stilla och är ner 13% det senaste året.

Det som sticker ut är att det är väldigt låg omsättning och detta håller uppe priserna eftersom det är bara de bästa objekten som säljs och när övriga objekt också skall säljas blir det till ett lägre pris. Detta kan bli ett kliv ned på bostadsrättspriser med fem procent enligt Handelsbanken Economic Research.

– Hushållens marginaler har krympt och konsumtionen har minskat rejält, men att svenskarna prioriterar sitt boende bekräftas av statistiken. Trots den ekonomiska oron såg vi stillastående eller stigande priser i april, säger Mäklarsamfundets kommunikationschef Joakim Lusensky i ett uttalande enligt Omni Ekonomi.

Jag följer utvecklingen av bostadsrättspriser då jag utanför börsen har investerat i två bostadsrätter utan bolån i storstadsregioner. Denna typ av investering kan inte jämföras med t ex aktier då det av naturliga skäl är en mer trögrörlig investering.

Annons

Uppåt för bostäder

Under mars ökade priserna på bostadsrätter med +2% och villapriserna med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger på samma nivå som förra månaden med -11% för bostadsrätter och -13% för villor. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. Att äga sin bostad är ett sätt att diversiera risken sin förmögenhet men kan inte jämföras med aktier eftersom du har en inbyggd tröghet i bostadsägande och du måste ha någonstans att bo. Själv är jag delägare i två obelånade bostadsrätter och ett fritidshus.

Försäljning av bostadsrätt under pandemin, en thriller, eller?

Jag sålde i början på augusti en bostadsrätt på 61 kvm i en medelstor stad i södra Sverige. Min försäljning är ett praktikfall på hur det var att sälja en bostadsrätt i början på pandemin och jag ställer även frågan hur det ser ut framåt i tiden?

Foto: Per Gustafsson, utsikt från lägenheten.

Lägenheten annonserades ut precis innan Corona pandemin. Det fanns stora frågetecken vid tidpunkten om hur bostadsmarknaden skulle utvecklas framöver. Lägenheten hade dock blivit överflödig p g a flytt och tillgång till alternativt boendeinnehav finns dessutom i samma område.

Det som talade för lägenheten var en fantastisk havsutsikt och närheten till centrum samt en modern inredning. Framförallt utsikten gjorde att jag hösten 2018 betalade ca 30% mer än snittpriset för motsvarande objekt i området.

Ytterligare ett frågetecken var hur köparna skulle värdera utsikten under rådande pandemi. Skulle jag tappa 30% eller mer av inköpspriset?

Intresset för lägenheten var stort, många kom till visningarna, men det var oerhört segt att få någon att lägga ett bud. Försiktigheten var stor från köparnas sida. Först i början på april kom äntligen ett bud som låg knappt 20% under mitt inköpspris från hösten 2018.

Sedan hände ingenting och ingenting och jag blev mer och mer inställd på att ta en förlust. Pandemin låg som en våt filt över hela bostadsmarknaden. Efterhand som tiden gick började jag även bli orolig att tappa den enda budgivaren jag hade. Mäklaren hade dock stort tålamod och tyckte vi skulle avvakta.

Hon fick rätt och plötsligt hände det; i mitten på maj gav sig två nya budgivare in i leken och efter fyra dagars budgivning i maj hade priset stigit över mitt eget inköpspris med 2,8%.

Mitt eget exempel kan troligen ganska väl illustrera det som hände på bostadsrättsmarknaden i början på pandemin. Köparna var mer avvaktande än normalt, budgivarna färre, men priserna har trots pandemin varit ganska stabila.

Oväntat nog har bostadsmarknaden har efterhand sedan utvecklats ganska starkt och samtliga bostadsslag har ökat i antal försäljningar. Flera faktorer har hjälpt utvecklingen åt rätt håll. Vi har fått behålla vår rörelsefrihet, bankerna hjälper till med amorteringsfrihet, mäklarna har ställt om till fler digitala visningar. Fler ser över sin bostadssituation när de tvingas arbeta hemifrån.

Priset på bostadsrätter ökar med +1 procent och på årsbasis är prisutvecklingen +3 procent enligt Svensk mäklarstatistik. Slutsatsen är att bostadsmarknaden trots pandemin ser ganska stark ut framöver.

Källa: Svensk mäklarstatistik

Försäljningen innebär att aktieportföljens likviditet är högre än normalt och att jag efter semestern gör en ny allokeringsplan mellan olika tillgångsslag. Det är med andra ord en ganska angenäm uppgift som väntar efter semestern.