Tillväxtjakt – det tredje caset

Då är det dags att presentera Aktieportföljens tredje tillväxtbolag som välkomnades in i portföljen i förra veckan. Även detta bolag bidrar till digitaliseringsvågen. Under min tid i Tyskland är det förvånande hur långt före Sverige ligger när det gäller digitalisering, dvs det finns mycket kvar att göra i världen för svenska mjukvaruföretag. Formpipe är ett mjukvarubolag som etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Idag har koncernen cirka 220 medarbetare och en omsättning på 394 Mkr.


Vad gör Formpipe? Formpipe utvecklar och tillhandahåller mjukvaror och lösningar för högkvalitativ informationshantering. Fokus ligger på produkter för dokument- och ärendehantering, work- flow /automatisering, e-arkiv, datakvalitet och hantering av kundkommunikation.

Finns det tillväxt? Formpipe har en unik position på marknaden med en stabil och lönsam kundbas, med en hög andel repetitiva intäkter vilket ger förutsättningar för att investera i nya marknader och att utveckla nya erbjudanden. Marknaden fortsätter att växa och framtiden ser ljus ut för Formpipes konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Formpipe står stabilt med goda finanser och hög andel repetitiva intäkter, som nu täcker 85 % av bolagets operativa kostnader. Bolaget utvecklar sina verksamheter med fokus på initiativ för ökad tillväxttakt. Förvärvet av EFS Technology bidrar redan nu till resultatförbättringen. Bolaget är helt integrerat i verksamheten och har börjat förverkliga de utökade tillväxtmöjligheter som identifierades vid förvärvet.

Vad innebär övergången till SOFTWARE AS A SERVICE ( SaaS)?
Utvecklingen på marknaden går allt mer mot molnbaserade lösningar, där kunderna betalar för det som används och där kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgradering och support ingår i det löpande avtalet. Övergången till SaaS går just nu väldigt snabbt och denna utveckling ligger väl i linje med Formpipes strategi och verklighet där allt fler av bolagets kunder väljer att gå över till Formpipes molnlösningar gällande standardprodukterna, samt med bolagets utveckling av tjänstemoduler som kan bearbeta information både från Formpipes befintliga system och från andra system.

Vilka är kunderna? Globalt erbjuder Formpipe en bred produktportfölj inom branscher så som detaljhandeln, tillverkande industri samt energi & vatten. Inom både svensk och dansk offentlig sektor är bolaget marknadsledande i att leverera produkter för en helt digital förvaltning. Inom den privata sektorn finns över 5000 kunder världen över. Formpipe har en ledande position på marknaden för offentlig sektor, både i Sverige och Danmark. Formpipe har över hundra kunder hos myndigheter, lärosäten, kommuner, regioner och statligt och kommunalt ägda bolag. Exempel på kunder är Stockholms stad, Malmö stad, Linköpings kommun, Hvidovre kommun, Sønderborg kommun, danska lantbruksstyrelsen, danska åklagarmyndigheten, Skatteverket, Transportstyrelsen, Stockholms universitet och Göteborgs Universitet.