Min aktievecka 41 – utdelningar, fallande tillväxt och börskyla

Tre utdelningar trillar in i nästa vecka frän svenska Coor, kanadensiska Northwest healthcare och amerika W.P Carey. Imorgon meddelas vinnaren av Nobels ekonomipris, På torsdag släpps septembers inflationssiffror för både Sverige och USA. I USA tros inflationen toppat och den förväntas sjunka från 8,3% till 8,1%. I Sverige förväntas inflationen stiga från 9 till 9,2%. Jag tror inte på några positiva överraskningar och vi får se Riksbanker som tvingas agera kraftfullt. Detta tillsammans med fallande tillväxt och krig är ingen bra miljö för aktier. Jag fortsätter minska direkt i aktieägande och övervintrar i hedge- och blandfonder samt ökad likviditet.

Annons

På väg in i finrummet – aktien rusar

Idag läser jag i Dagens Industri i en intervju med koncernchefen att Sivers planerar att byta från First North till huvudlistan första halvåret nästa år.

I förra veckan köpte jag och skrev om att jag köpte in mig i Sivers IMA (läs här), och förutom en spännande produktutveckling, såg jag en möjlighet aktien kan vara när ett utbrott igen.

Foto av Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n pu00e5 Pexels.com

Detta var onekligen det stöd köparna behövde och i skrivande stund är aktien upp ca 8%. Återstår att se om köparna stödjer den nya nivån.

Trio in i portföljen

Aktieportföljen kompletterar idag med tre nya företag in i portföljen:

  • SKANSKA – framgångsrik fastighetsutveckling
  • RECIPHARM – ledande kontraktstillverkare och lockande förvärvsstrategi
  • ELEKTA – världens näst största tillverkare av strålbehandlingsutrustning med en strukturell efterfrågan

SKANSKA

Skanska är ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsbolag och nummer ett i Norden. Bolaget är verksamt på tio hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Bolaget har fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling.

Skanska har i dagarna fått en historisk order i Storbritannien. Byggbolaget ska bygga en höghastighetsjärnväg mellan London och Birmingham, en affär värd nära 14 miljarder kronor. 

Foto av Lex Photography på Pexels.com

Enligt Swedbank har ”Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste åren, upplever vi att förväntningarna på byggdelen är alltför låga. Vi ser nu också tydliga tecken på att byggmarginalen stabiliserats, samtidigt som vi fortsatt ser goda utsikter för den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen. Utsikterna för innevarande år är i spåren av coronavirusutbrottet osäkra, men vi ser begränsad påverkan för nästkommande år och finnar aktien köpvärd.”

RECIPHARM

Recipharm har ett starkt förvärvsfacit inom den snabbt växande men fragmenterade kontraktstillverkningen av läkemedel. Nuvarande bud på branschkollegan Consort Medical skulle omedelbart lyfta vinsten per aktie och bolagets långsiktiga finansiella mål är ”uppmuntrande”, enligt Kepler Cheuvreux.

Enligt Swedbank är ”Recipharm verksam på en snabbväxande och högst fragmenterad marknad, där 70% av aktörerna står för 20% av intjäningen. Recipharm har en lång historia av lyckade företagsförvärv och med sin starka ställning i Europa är bolaget en naturlig köpare av andra aktörer. Vi ser att bolaget nu har en gedigen utveckling inom alla divisioner och finner bolagets långsiktiga finansiella mål uppmuntrande. Vi ser också positivt på budet på branschkollegan Consort Medical. Detta då det dels omedelbart skulle förbättra vinsten per aktie (EPS), och dels hjälpa Recipharm att bli en ledande spelare inom området inhalering.”

Foto av Anna Shvets på Pexels.com

ELEKTA

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling, där bolaget tillsammans med konkurrenten Varian utgör 90% av den globala marknaden. Då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna råder det en strukturellt ökad efterfrågan för dess produkter. Tillväxtmarknader är vidare en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Kepler Cheuvreux ”ser att Elekta kommer att kunna leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver, drivit av strukturellt ökad efterfrågan och den oligopolliknande marknaden. En starkt bidragande orsak till tillväxten beror också på det nya systemet Unity. Elekta är fortsatt i ett tidigt stadium av denna nyckelproduktcykel, varför vi förväntar oss en god årlig tillväxt för såväl vinst som försäljning de kommande åren. Utöver detta har Kina presenterat en ambitiös investeringsplan för att adressera behoven av utrustning för strålterapi, vilket ytterligare kan komma att verka stöttande för tillväxten. Mer kortsiktigt accepterar vi att orderingången är volatil, vilket kan skapa slagighet kvartal över kvartal. Med tanke på den förväntat goda årliga vinsttillväxten de kommande åren har vi dock en positiv vy ur ett längre perspektiv. Andra möjliga triggers skulle kunna vara nya förvärv eller bud på bolaget.”

Svart vecka för utdelningarna – spararna har hittills gått miste om 44 miljarder

Coronavirusets ekonomiska efterskalv slår hårt på hundratusentals svenska aktiesparare som blir utan utdelning i vår. På måndagen ställde modejätten H&M in sin utdelning.
Enligt Di:s sammanställning har utdelningar för över 44 miljarder kronor från 31 bolag sänkts eller ställts in den senaste veckan.
— Läs på www.di.se/nyheter/svart-vecka-for-utdelningarna-spararna-har-hittills-gatt-miste-om-44-miljarder/

Hitta en utdelningsmaskin

Hur bedömer man utdelningsförmågan hos en aktie?

Du vill förmodligen hitta långsiktiga utdelningsaktier. Jag brukat använda tre nyckeltal när jag försöker hitta bra utdelningsaktier.

Direktavkastning, utdelning/aktiepris, hur mycket får jag per investerad krona, lite slarvigt skulle man kunna jämföra det med en slags ränta.

Utdelningstillväxt, utdelning i år/utdelning förra året.

Utdelningsandel, utdelning/vinsten. Är utdelningsandelen för hög blir det ingen kvar i bolaget, det ger ingen stabilitet långsiktigt.

Låt dig inte luras av de högsta direktavkastningarna. En rimlig utdelningsandel som ger utrymme för en bra och stabil utdelningstillväxt är att föredra framför en för hög direktavkastning. Tänk långsiktigt, så hittar du en bra kassako.

Utdelning vs återköp

Återköp kan vara en signal till dig som aktieägare att bolaget tycker att sin egen aktie är köpvärd. Hur gynnar det oss aktieköpare? Är det inte bättre med utdelning som är tydlig och trevlig för oss aktieägare. Nja, svaret är inte givet, om man ser det på lite längre sikt.

Utdelning är tydligare, det är kontanter som lämnar bolaget och delas ut till aktieägarna. Återköp är inte lika tydlig, men själva effekten kan vara tydlig.

Vi tar ett exempel. Vi har ett företag med ett börsvärde på 10 miljarder och med 100 miljoner aktier, dvs ett aktiepris på 100 kr.

När företaget vinstfördelar genom återköp för t ex 500 miljoner kr så blir effekten att börsvärdet minskar till 9.5 miljarder och tillgängliga aktier minskar till 95 miljoner, men aktiepriset är fortfarande 100 kr.

När företaget vinstfördelar genom aktieutdelning så delar företaget ut vinst i pengar för 500 miljoner kr. Effekten blir att börsvärdet minskar till 9.5 miljarder kr, men antalet aktier är fortfarande 100 miljoner, vilket ger ett aktiepris på 95 kr plus att vi fick 5 kr kontant i utdelning.

Vi ser här att för oss aktieägare är återköp inte lika tydlig som vid utdelning men det blir direkt ett färre antal aktier som kommer att dela på den framtida vinsten. Direkt märker vi ingen skillnad men framgent är det färre aktier som kommer att dela på den framtida vinsten, där kommer nytta in för oss som aktieägare. För bolaget kan det vara en mer långsiktig lösning och ett sätt att investera i sig själv, istället för att bara dela ut pengar. På längre sikt kan det även gynna aktieägarna genom att det blir färre aktier som skall dela på vinsten.

När det gäller återköpsprogram får ett bolag återköpa max 10 % av antalet aktier. Det är stämman som ger styrelsen att mandat att genomföra återköpet vid lämplig tidpunkt. Återköp blir därför ett mer flexibelt verktyg för företaget än utdelning. När företaget genomför återköpet så handlar man på börsen precis som vilken aktieköpare som helst.

Min strategi

WHO har nu klassat coronaviruset som pandemi. Vi kan förvänta oss ytterligare nedgångar på börsen. Det är så gott som omöjligt att veta när läget blir stabilare och börsen vänder uppåt, eller m a o att hitta vändpunkten och köpa vid exakt rätt tillfälle. Min strategi just nu är att köpa aktier vid flera tillfällen när börsen svänger det sätt den gör nu. Frågan är inte om börsen vänder uppåt utan när den gör det.