Portföljförsäkring i nedgång – XACT Bear

Jag har gått in och köpt en XACT Bear och tagit hem vinsten i Addnode (+24% sedan köp) och sålt Hexagon på nollstrecket. En dag som denna när indexen visar rött är XACT Bear en utmärkt hedge. Det är möjligt att jag behåller denna allokering i portföljen för att växla mellan XACT Bull och Bear beroende på min dagliga analys av OMX30. Fonden är en börshandlad specialfond som avviker från vad en värdepappersfond i det att den har s.k. hävstång. Det innebär att när OMXS30™ faller med 1 % en börsdag, stiger XACT Bear med cirka 1,5 %. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på OMX30 Stockholm. Det finns naturligtvis också en Bull version som på samma sätt förstärker en uppgång på motsvarande sätt. Både Bear  och Bull finns även med ytterligare hävstång X2.

Annons

Tack för åkturen

Efter tredje kvartalsperioden har jag varit ganska fullinvesterad och då brukar jag ha en beredskap var jag skall minska om det dyker upp köpläge. Men ibland händer det utan att man behöver tänka. Det brittiska investmentbolaget Basalt har lagt ett bud på bussoperatören Nobina och aktien rusar +29% till budpriset 108 kr per aktie. Mitt innehav har ett genomsnittligt anskaffningsvärde på 63,35 kr och jag säljer på 107,40, dvs en vinst på +69,53%. Det blir ett rejält tillskott i kassan. Jag inväntar inte till slutet av januari på likviden från köparen, skillnaden mellan mitt försäljningspris och budet är bara 0,6. Jag ser bättre möjligheter att redan nu att allokera om eftersom aktien kommer att stå stilla tills köpet är klart. Jag tackar Nobina för åkturen och gratulerar Basalt till ett bra köp. Min tanke med Nobina var egentligen att äga bolaget långsiktigt som en stabil utdelare och en miljövänlig investering. Nu får jag istället den angenäma uppgiften att investera kapitalet i andra bolag.