En stabil bas för att investera i Guld

Den 28 juli skrev jag om att ta in guld i portföljen och att jag köpt ETF:er i Wisdomtree physical guld och silver, 30% respektive 20% av en regelbunden periodvis investering. Återstående 50% avser jag att investera i ett royalty- och streamingbolag, men jag skulle återkomma om viket bolag jag väljer att investera i.

Valet blev kanadensiska Franco-Nevada som i år rusat drygt 60 procent på börsen. Ett sådant bolag kan vara en mer stabil bas för att investera i guld. De finansierar guldgruvebolag mot att i framtiden få köpa guld till ett förmånligt pris. Bolaget är ett ädelmetallfokuserat royalty- och investeringsbolag. Företaget äger en diversifierad portfölj av ädelmetaller och royaltyströmmar, som aktivt förvaltas för att generera huvuddelen av sina intäkter från guld, silver och platina. Företaget driver inte gruvor, utvecklar projekt eller utför prospektering. Franco-Nevadas finansiella resultat på kort sikt är kopplade till priset på råvaror och mängden produktion från dess portfölj av producerande tillgångar. På så sätt behöver bolaget inte i regel inte låna till nya projekt. Dess långsiktiga resultat påverkas av tillgången till prospekterings- och utvecklingskapital.

Den senaste 12-års perioden har Franco-Nevadas aktie med råge haft en bättre utveckling än både guldpriset och S&P/TSK GLOBAL GOLD INDEX. Franco-Nevada kan med andra ord ge ge en större avkastning och mer uppsida än t e x en guld-ETF och med mindre risk än ett operativt företag.

Källa: Franco-Nevada

Företaget har en portfölj av tillgångar, diversifierade efter råvara, intäktsart och etapp i ett projekt, främst beläget i USA, Kanada och Australien.

Källa: Franco-Nevada

Förhoppningsvis blir Franco-Nevada ett stabilt komplement till guld och silver ETF:erna i Wisdomtree physical.

Guld och silver in i portföljen

När börsen är skakig är det många investerare som letar alternativ. Personligen har jag aldrig ägt guld utan tänkt mer som Warren Buffett som säger att det ger inga intäkter, men efterhand som portföljerna växer har jag tänkt om och tänker att Guld och Silver kan vara en bra hedge till aktier och inflation.

Guld och börs i kombination har historiskt gett en mer stabilare avkastningskurva. Det beror primärt på att de är tillgångsklasser som är lågt korrelerade med varandra.

Guld- och silverpriset har nått nya rekordnivåer. Guld har traditionellt setts som en säker hamn i osäkra börstider. Guld och silver har hög korrelation, men silvret är mer volatilt eftersom det är en viktig metall i industriproduktionen och styrs av utbud och efterfrågan. Med anledning av att prisbilden är på rekordnivåer går jag in med en liten summa i varje månad tills jag nått önskad allokering i portföljen.

Det finns flera sätt att investera i Guld, här kommer jag bara att kommentera ETF:er och Goldstreamingbolag som jag själv avser att investera i. Andra investeringsmöjligheter för guld är; äga och förvara fysiskt guld hemma eller i bankfack, köpa via mäklare som sköter förvaringen, äga aktier i guldgruvbolag, köpa certifikat, terminer och CDF:er.

För oss som inte behöver eller av praktiska skäl inte kan äga sitt guld direkt så erbjuder Guld ETF:er en bra investeringsmöjlighet. En ETF kan liknas vid en fond som handlas som en aktie. ETF:er äger fysiskt guld och lagrar det och fungerar som en support och stöd för ETF-aktiernas värde. Fördelarna med guld ETF:er är att du kan köpa eller sälja aktierna närsomhelst då aktiemarknaden är öppen och transaktionskostnaderna är mycket lägre jämfört med fysiskt guld. För att inte tala om de praktiska problemen med att förvara och transportera guld på egen hand.

Mitt andra investeringsalternativ för att investera i guld är att köpa aktie i ett Goldstreamingbolag. Dessa företag letar eller gräver inte efter guld. De erbjuder istället finansiering till guldgruvebolag oftast i utbyte mot en del av deras guldproduktion. Fördelen med gold streaming-bolag är att de har exponering mot guldpriser samtidigt som de får en intäktsström från sina finansieringsarrangemang.

Idag har jag köpt två Guld ETF:er och avser även i närtid att investera i ett Goldstreamingbolag:

  • Wisdom tree physical Gold (30% av månadsbeloppet)
  • Wisdom tree physical Silver (20% av månadsbeloppet)
  • Goldstreamingbolag (50% av månadsbeloppet, ej klart vilket bolag jag väljer, det får bli ett eget inlägg inom de närmsta dagarna)