Ädelmetallerna är en bra hedge

USA:s inflationsbesked fick börserna på fall idag. Trevligt att se ädelmetallerna fungerar som hedge när aktierna faller på inflationsoro. Symptomatiskt också att en D aktie och en REIT är med på Top 5.

Guld, Silver, Platinum och Palladium som hedge

Från halvårsskiftet 2021 har jag tagit positioner i ädelmetaller via WisdomTree Physical, som är Guld, Silver, Platinum och Palladium. Mitt syfte har varit att bygga upp en hedge till mina aktieinnehav. Oavsett vilka svarta svanar som dyker upp är det bra med innehav som korrelerar emot aktier. Och visst har det fungerat; först fick vi uppleva en uppgång av ädelmetallpriserna p g a inflationen, sedan händer den hemska invasionen av Ukraina och angriparen Ryssland stängs ute från världsmarknaden.OMX är ned -15%  sedan årsskiftet och OMXSPI -20% medan  ädelmetallerna rusat uppåt i motsatt riktning. Värstingen är Palladium som stigit med +52% och därefter kommer i turordning, silver +16%, guld +14% och platinum +14%. En viktig anledning till rusningen just ju är att Ryssland är en  stor producent av dessa metaller. Ryssland producerar ca 40% av världens Palladium, 15% av Platinum, 7% av Guld och 5% av silver.

Min hedge i den geopolitiska osäkerheten

Det värsta scenariot nu är att Ryssland invaderar Ukraina. Då får vi mentalt vara beredda på en ytterligare kraftig nedgång. Enligt västerländsk underrättelsetjänst syns inte den nedtrappning i verkligheten som Ryssland kommunicerat i veckan. Enligt västliga underrättelsetjänster finns det en oro för att Ryssland vill framkalla en ursäkt för att invadera Ukraina, t ex att hävda att Ukraina anfaller utbrytarprovinserna där det enligt uppgift förekommer skottlossning mellan parterna. Dessutom finns det en oro att Ryssland verkställer invasionen efter OS för att inte stöta sig med Kina. Händer inte detta kommer köparna återigen få övertaget och vi kommer troligen att se en snabb återhämtning. Vilket scenario det blir är omöjligt att förutse.Jag ställer frågan, borde man satsa på en ytterligare nedgång på börsen, t ex via ett Bear certifikat eller liknande, alternativ mer ädelmetaller? Kanske det är värt att ta ytterligare kostnad för att försäkra portföljerna mot ännu större nedgång? Men som sagt, det är omöjligt att förutse.

Uppåtrekyl, men är ryska tillbakadragandet på riktigt. Nya uppgifter om cyberattacker oroar.

Stockholmsbörsen avslutade starkt och rekylerade uppåt efter gårdagens fall. Dagens tillbakadragning av ryska trupper togs emot väl på världens börser. Mina portföljer är i skrivande stund upp +87.210,- med reservation för att de nordamerikanska börserna har öppet till kl 22. Nu önskar jag att det ryska tillbakadragandet är på riktigt och inte en taktisk fint. Jag oroar mig för de senaste uppgifterna ikväll att flera banker i Ukraina har utsatts för cyberattacker. Attackerna ska även ha drabbat landets försvarsdepartement och försvarsmakt. Liksom igår ser vi att ädelmetallerna korrelerar mot aktier och börsen på ett tydligt sätt i båda riktningarna. På så sätt är ädelmetaller en bra hedge när börsen faller.

Nedgång på börsen – ädla råvaror på plus

I takt med att de långa marknadsräntorna stiger, förväntningar att FED höjer styrräntan i närtid och oron för Ukraina går världens aktiemarknader svagt. Samtliga storbolag på OMX30 rasar idag på Stockholmsbörsen. I mina portföljer är det bara diamanter och ädelmetaller på plus. Jag är tacksam för att jag tidigare ökat i dessa tillgångar och defensiva innehav och avyttrat tillväxtaktier, ändå slår det hårt i portföljerna då nästan allt går ned idag. Jag har stängt alla nya positioner och avvaktar med hög likvid på en vändning. Vi är definitivt inte på väg in i en lågkonjuktur men vi får nog se en  positiv men dämpad avkastning framöver.