Sverigeportföljen uppdaterad

Min Sverigeportfölj, men också med några positioner i utländska bolag. Två hedgefonder som skyddar portföljen och Investor som  ankare. Därefter en övervikt i värdeaktier med bra kassaflöden och en mindre del tillväxt. (Fem utländska innehav finns med,  men jag kan ha utländska utdelare i ISK då jag inte har underskott av kapital (bolån etc), och därmed får jag tillbaka källskatten när jag deklarerar). Det uppmärksamme kan notera att nytt är att jag testar mindre positioner i tech och skog.

Påfyllning av hedgen med ädelmetaller

Under veckan har jag planenligt fyllt på min hedge med Guld och Silver ETF:er. Guld och börs i kombination har historiskt gett en mer stabilare avkastningskurva. Det beror primärt på att de är tillgångsklasser som är lågt korrelerade med varandra. Läs även mitt inlägg från den 28 juli där jag skriver om guld och silver som hedge.

Foto av Michael Steinberg pu00e5 Pexels.com

WisdomTree Physical Swiss Gold och WisdomTree Physical Silver är utformade för att ge investerare en enkel och kostnadseffektiv tillgång till guld- och silvermarknaden genom att erbjuda en avkastning som motsvarar rörelserna för spotpriset för guld och silver. Förvaltningsavgiften är 0,15 % och skall jämföras med kostnaden för att själv förvara och transportera fysiskt guld.

Produkten handlas på börsen (ETF). Värdepapper i dessa ETF:er är strukturerade som räntepapper och inte som aktier. De handlas på börsen precis som aktier i ett företag.

Produkterna är uppbackade med fysiskt allokerat guld och silver som innehas av ett oberoende förvaringsinstitut, HSBC Bank plc. Förvaringsinstitutet accepterar endast ädelmetall som överensstämmer med London Bullion Market Associations (LBMA) regler för Good Delivery for gold and silver. Varje fysisk tacka separeras och identifieras samt allokeras enskilt.

Guld och silver in i portföljen

När börsen är skakig är det många investerare som letar alternativ. Personligen har jag aldrig ägt guld utan tänkt mer som Warren Buffett som säger att det ger inga intäkter, men efterhand som portföljerna växer har jag tänkt om och tänker att Guld och Silver kan vara en bra hedge till aktier och inflation.

Guld och börs i kombination har historiskt gett en mer stabilare avkastningskurva. Det beror primärt på att de är tillgångsklasser som är lågt korrelerade med varandra.

Guld- och silverpriset har nått nya rekordnivåer. Guld har traditionellt setts som en säker hamn i osäkra börstider. Guld och silver har hög korrelation, men silvret är mer volatilt eftersom det är en viktig metall i industriproduktionen och styrs av utbud och efterfrågan. Med anledning av att prisbilden är på rekordnivåer går jag in med en liten summa i varje månad tills jag nått önskad allokering i portföljen.

Det finns flera sätt att investera i Guld, här kommer jag bara att kommentera ETF:er och Goldstreamingbolag som jag själv avser att investera i. Andra investeringsmöjligheter för guld är; äga och förvara fysiskt guld hemma eller i bankfack, köpa via mäklare som sköter förvaringen, äga aktier i guldgruvbolag, köpa certifikat, terminer och CDF:er.

För oss som inte behöver eller av praktiska skäl inte kan äga sitt guld direkt så erbjuder Guld ETF:er en bra investeringsmöjlighet. En ETF kan liknas vid en fond som handlas som en aktie. ETF:er äger fysiskt guld och lagrar det och fungerar som en support och stöd för ETF-aktiernas värde. Fördelarna med guld ETF:er är att du kan köpa eller sälja aktierna närsomhelst då aktiemarknaden är öppen och transaktionskostnaderna är mycket lägre jämfört med fysiskt guld. För att inte tala om de praktiska problemen med att förvara och transportera guld på egen hand.

Mitt andra investeringsalternativ för att investera i guld är att köpa aktie i ett Goldstreamingbolag. Dessa företag letar eller gräver inte efter guld. De erbjuder istället finansiering till guldgruvebolag oftast i utbyte mot en del av deras guldproduktion. Fördelen med gold streaming-bolag är att de har exponering mot guldpriser samtidigt som de får en intäktsström från sina finansieringsarrangemang.

Idag har jag köpt två Guld ETF:er och avser även i närtid att investera i ett Goldstreamingbolag:

  • Wisdom tree physical Gold (30% av månadsbeloppet)
  • Wisdom tree physical Silver (20% av månadsbeloppet)
  • Goldstreamingbolag (50% av månadsbeloppet, ej klart vilket bolag jag väljer, det får bli ett eget inlägg inom de närmsta dagarna)