Läsvärd börsintroduktion…

Aktieportföljen har anmält sitt intresse för att delta i Readlys börsnotering. Teckningsanmälan kan göras fram till och med 2020-09-15 och första dag för handel är beräknad till 2020-09-17. Teckningskursen är satt till 59 SEK. Det återstår att se om Aktieportföljen får någon tilldelning, det lär vara ett stort intresse kring börsintroduktionen. Jag återkommer naturligtvis med en rapport om hur det gick.

Börsnoteringen (IPO) är på 450 Mkr på Nasdaq Stockholm. Befintliga aktieägare Swedbank Robur, Tredje AP-fonden och Consensus Småbolagsfond, tillsammans med nya investerare TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, C WorldWide Asset Management, Skandia Fonder och Skandia Liv har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för 390 Mkr.

Readly grundades 2012 och är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag. Produkten är tillgänglig online eller via en app som kan laddas ned på alla större operativsystem. Mot en fast månadsavgift får Readlys prenumeranter obegränsad tillgång till kvalitetsinnehåll från cirka 800 förlag och redaktioner och Bolaget har sedan tjänsten lanserades haft en stor ökning av antalet fullt betalande prenumeranter. Readlys huvudmarknader Tyskland, Storbritannien och Sverige, svarade tillsammans för cirka 85 procent av Bolagets nettoomsättning under första halvåret 2020.

Readly har prenumeranter i fler än 50 länder samt avtal med förlag för att erbjuda lokalt innehåll i elva av dessa länder. Vidare tillhandahåller Readly magasin på 17 språk. Readlys totala intäkter har växt kraftigt de senaste åren och Bolagets totala intäkter uppgick till 265 miljoner SEK 2019.Totala intäkter har ökat med en årlig genomsnittlig tillväxt om 44 procent under perioden 2017 till 2019 och samtliga av Readlys huvudmarknader hade en positiv organisk tillväxt under motsvarande period.

För erbjudandets fullständiga villkor se:https://www.readly.com