Soltech fyller på…

Annons

Återkomsten, aktien är upp +32,3%

Aktieportföljen fick hälften i tilldelning när Nordnet den 25 november gjorde comeback på börsen. Den 14 december köpte jag resterande del av det önskade innehavet jag inte fick. Aktieportföljens avkastning har blivit +20,80%. Sedan comebacken har aktien stigit med 32,3%. En lyckad introduktion så här långt och jag ser fram emot fortsättningen.

Läs mer om Nordnets introduktion i inlägget den 25 november.

Nordnets börspremiär – Aktieporföljen deltar

Aktieportföljen som deltar i Nordnets nyemission fick halva tilldelningen, jämfört med önskat, vilket får vara okej med tanke på övertäckningen.

Nordnets börsöppning

Vid morgonens börspremiär steg aktien till 107 kronor på Stockholmsbörsen. Jämfört med teckningskursen som fastställdes till 96 kronor per aktie innebar det en kursuppgång inledningsvis på 11 procent. Just nu handlas aktien till knappt 105 kr. Teckningskursen 96 kronor per aktie motsvarar ett marknadsvärde för Nordnet på cirka 24 miljarder kronor medan börskursen 107 kronor motsvarar närmare 27 miljarder kronor.

IPO: Byggutvecklare med hållbarhetsfokus

Aktieportföljen har idag anmält sig till nyemissionen för Wästbygg.

Anmälningsperioden är den 1 – 9 oktober 2020 klockan 17.00
Priset per aktie är fastställs till 96 SEK per B-aktie. Anmälan ska avse lägst 150, i jämna poster om 50 B-aktier. Med ett erbjudandepris om 96 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 14 400 SEK.

Wästbygg är idag ett av Sveriges 15 största entreprenad- och projektutvecklingsföretag. Bolaget utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter inklusive samhällsfastigheter samt logistik- och industribyggnader och är väl etablerade i såväl Stockholm/Mälardalen, Västsverige som Skåne – marknader som bolaget identifierat ha stor tillväxtpotential och goda möjligheter att fortsätta utvecklas. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission och ägarspridning och noterar bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Wästbyggs intäkter är jämnt fördelade mellan dess affärsområden, till och med 1999 väger bostäder tyngst, sedan kommer industri/logistik och kommersiellt. Framöver ser det dock ut som att logistik/industri är störst i orderstocken. Det är ingen tvekan om att Wästbygg har ambitioner och jag hopppas på en tilldelning i nyemissionen.

Snabb acceleration av Soltech efter emissionen – bolaget växlar upp

Det blev snabba besked från Soltech om aktuella förvärvsstrategier efter emissionen. Aktieportföljen deltog både i företrädes- och tilläggsemissionen och det är ingen tvekan om att bolaget nu lever upp till förväntningarna.

Soltech förvärvar:

  • 60% av solenergibolaget Miljö & Energi Ansvar Sverige AB (MEASOL).
  • Soltech Energy har tecknat avtal om 80 procent av aktierna i Takrekond i Småland AB och 100 procent av Takrekond i Kalmar AB.

Förvärven ovan beräknas bidra med över 150 miljoner i omsättning om 3 år och bolagets ambitiösa omsättningsmål börjar bli högst troliga.

Även i Kina händer det saker via dotterbolaget Advanced Soltech:

  • Advanced Soltech har meddelat att dotterbolaget ASRE tecknat en order på en solenergianläggning på 5,2 megawatt. Avtalet ger årliga intäkter på 4,1 miljoner kronor under avtalets 20-åriga löptid, vilket totalt innebär intäkter på 81,9 miljoner kronor.
  • ASRE har även tecknat avtal för en anläggning på 1,5 megawatt för årliga intäkter på 1,37 miljoner kronor. Över avtalet 20-åriga löptid innebär detta totalt 27,4 miljoner kronor i intäkter.
  • Dessutom har Advanced Soltech tagit in 131,5 miljoner kronor i nyemission av preferensaktier. Nyemissionen genomförs inför den planerade noteringen av Advanced Soltechs aktier på First North Growth Market.

Soltechs emission – hur går det?

Solenergiföretaget Soltechs stamaktie har gått upp 60% sedan den 10 augusti och emissionen meddelades. BTA aktien är just nu upp 88,3%. Aktieportföljen fick full tilldelning vid emissionen, både genom företrädesemissionen och övertilldelningen. Ja, man får helt enkelt vara mer än nöjd över händelseförloppet.

Totalt tecknades aktier för 676 miljoner kronor, varför Soltech har beslutat att även genomföra en riktad övertilldelningsemission. Soltech tillförs därmed sammanlagt drygt 144 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

BTA står för Betald Tecknad Aktie. BTA är en interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats.
För tiden fram till att emissionen formellt registrerats hos bolagsverket kallas aktien BTA. Vid samma tillfälle som BTA bokas in på din depå så bokas dina teckningsrätter ut. BTA bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket. Till dess att BTA:erna har omvandlats kan man vanligtvis handla med dem på börsen som om det vore en vanlig aktie.

Börsvärlden: Soltech Energy förvärvar 60 procent av företag som omsätter 15 miljoner kronor

För att inte missa soluppgången deltar Aktieportföljen i Soltechs pågående företrädesemission. Syftet med emissionen är att förvärva och utveckla koncernen.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Jordö i Ronneby

Enligt Börsvärlden förvärvar ”Solenergiföretaget Soltech Energy 60 procent av sektorkollegan Miljö & Energi Ansvar Sverige (MEASOL), med option om att förvärva resterande 40 procent 2024. Det framgår av ett pressmeddelande”.