Uppföljning av Wästbyggs IPO

Så blev det klart att Aktieportföljen fick en liten liten andel av Wästbygg gruppens nyemission (läs tidigare inlägg). Aktiepriset stiger från emissionens 96 kr med 7,43% och är just nu på drygt 103 kr. 60 andelar är en för liten post att behålla som den är. Nu återstår frågan till mig själv om jag skall sälja eller köpa på mig mer. Jag smakar på karamellen lite och vilar på hanen.

Foto av James Wheeler pu00e5 Pexels.com

IPO: Byggutvecklare med hållbarhetsfokus

Aktieportföljen har idag anmält sig till nyemissionen för Wästbygg.

Anmälningsperioden är den 1 – 9 oktober 2020 klockan 17.00
Priset per aktie är fastställs till 96 SEK per B-aktie. Anmälan ska avse lägst 150, i jämna poster om 50 B-aktier. Med ett erbjudandepris om 96 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 14 400 SEK.

Wästbygg är idag ett av Sveriges 15 största entreprenad- och projektutvecklingsföretag. Bolaget utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter inklusive samhällsfastigheter samt logistik- och industribyggnader och är väl etablerade i såväl Stockholm/Mälardalen, Västsverige som Skåne – marknader som bolaget identifierat ha stor tillväxtpotential och goda möjligheter att fortsätta utvecklas. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission och ägarspridning och noterar bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Wästbyggs intäkter är jämnt fördelade mellan dess affärsområden, till och med 1999 väger bostäder tyngst, sedan kommer industri/logistik och kommersiellt. Framöver ser det dock ut som att logistik/industri är störst i orderstocken. Det är ingen tvekan om att Wästbygg har ambitioner och jag hopppas på en tilldelning i nyemissionen.