Håll koll på skuldsättningen

Jag har tidigare skrivit om hur man värderar aktier med tillgångar. I dagens blogg vänder jag på steken och tittar på skuldsidan. I en normal marknad säger oftast inte skuldsättningen något om potentialen uppåt, men skuldsättningen ger en uppfattning om risken och fallhöjden med bolaget.

Dessa tre nyckeltal är bra att ha med för att få en helhetsbild kring bolagens skuldsättning.

Nettoskuld = Räntebärande skulder – kassa/Tillgångarna i balansräkningen. 

Skuldsättning = Alla skulder (räntebärande, skatteskulder, avsättningar m m) /Eget kapital 

Soliditet = Eget kapital /Tillgångarna i balansräkningen

De här tre nyckeltalen kompletterar varandra tillsammans för att få en helhetsbild kring skuldsättningen. De flesta företag har en skuld, men ju högre skuld, ju högre risk. I ett normalläge säger inte skulden någonting om potentialen uppåt för aktiekursen, men något om risken och fallhöjden. I nuläget med Coronakrisen blir det väldigt påtagligt. Ju lägre skuldsättning, desto bättre förmåga att hantera minskade intäkter. Så håll på skulderna.