Handla med volatilitet

Bollinger band mäter standardavvikelser för att upptäcka stora och små rörelser. Bollinger modellen är en modell som tillåter användaren att jämföra volatiliteten och kursnivåer över en tidsperiod. Modellen består av tre grafer.

 • Ett enkelt glidande medelvärde i mitten.
 • Ett övre band (det glidande medelvärdet + 2 standard avvikelse)
 • Ett undre band (det glidande medelvärdet – 2 standard avvikelse)

Eftersom standardavvikelsen är ett mått på volatilitet, justerar Bollinger banden sig efter glidande medelvärdet, dvs rådande marknadsförhållanden. De vidgar sig under volatila marknadsförhållanden och drar ihop sig under minder volatila perioder (konsolidering).

Bollinger band visas grafiskt tillsammans med en tredje linje. Den är det glidande medelvärdet. Perioden för denna kan variera, 10 dagar för kort trading och 20 för den lite längre (3 mån), 50 dagar används för det långa perspektivet.

Hur tolkar vi Bollinger bandet?

Sök efter köptillfällen när kursen ligger vid det undre bandet (breakout i undre bandet, översålt), och sök efter säljtillfällen när kursen ligger runt det övre (breakout i övre bandet, överköpt).

Kraftiga rörelser tenderar att inträffa efter att banden har dragits ihop mot det glidande medelvärdet.

Toppar och bottnar utanför banden, som följs av toppar och bottnar innanför banden indikerar ett omslag i trenden.

En rörelse utanför banden tyder på en fortsättning av trenden.

Ett styrketecken visas när en aktie ligger och slå i underkant av sitt övre band.

En vändning i kursutvecklingen, alternativt en konsolidering sker ofta inte förrän de övre bollingerbanden har brutits ett par gånger.

Det är viktigt att tänka på att Bollinger band inte kan ge köp eller säljsignaler på egen hand. De måste kombineras med någon annan indikator. Ett förslag är att använda Bollinger band tillsammans med RSI eftersom när kursen når ett av banden betyder det en av två saker. Det kan betyda att trenden fortsätter eller det kan betyda att en motsatt reaktion är på väg.

Kombinerat med RSI får man en kraftfull indikator som visar på överköpta eller översålda förhållanden.

Mina checklistor vid aktieköp

Det är bra att förhålla sig sig till ett antal checklistor vid aktieköp. Avstämningen varierar själklart beroende på vilken fas bolaget befinner sig i och bransch. Är det ett förhoppnings-, tillväxt- eller ett moget bolag? Sedan finns det branschspecifika nyckeltal för investment- och fastighetsbolag och banker att ta hänsyn till. Till detta kan det ibland vara aktuellt att känna av marknads- och börsläget. I detta inlägg förklarar jag inte nyckeltal m m, istället länkar jag till tidigare inlägg.

Förhoppningsbolag

 • Kassaflöde, positivt
 • P/S, positivt
 • Trigger, vad gör bolaget?
 • Tillväxt i marknaden
 • Ok med nyemission
 • Ägare med kapital

Tillväxtaktier

Utdelningsaktier

För aktier med tillgångar, som ofta tillhör kategorin utdelningsaktier, men ibland även tillväxtaktier, finns ytterligare några punkter att checka av:

Banker

 • P/E
 • K/I, effektiviteten
 • P/B, under 1, då betalar du mindre än vad du får

Investmentbolag

Fastighetsaktier

Förutom att checka av företaget är det ibland aktuellt att lägga på ett marknadsfilter och kolla börsläget.

Marknadsfilter

 • Positiv trend, kursen högre än MA200
 • Kortsiktigt köpläge, RSI 30

Börsläget

 • Bullmarknad, OMX30 högre än MA12
 • Högkonjuktur, positivt BNP-gap
 • Buffett indikator, under 120%