Återkomsten, aktien är upp +32,3%

Aktieportföljen fick hälften i tilldelning när Nordnet den 25 november gjorde comeback på börsen. Den 14 december köpte jag resterande del av det önskade innehavet jag inte fick. Aktieportföljens avkastning har blivit +20,80%. Sedan comebacken har aktien stigit med 32,3%. En lyckad introduktion så här långt och jag ser fram emot fortsättningen.

Läs mer om Nordnets introduktion i inlägget den 25 november.

Annons

Nordnets börspremiär – Aktieporföljen deltar

Aktieportföljen som deltar i Nordnets nyemission fick halva tilldelningen, jämfört med önskat, vilket får vara okej med tanke på övertäckningen.

Nordnets börsöppning

Vid morgonens börspremiär steg aktien till 107 kronor på Stockholmsbörsen. Jämfört med teckningskursen som fastställdes till 96 kronor per aktie innebar det en kursuppgång inledningsvis på 11 procent. Just nu handlas aktien till knappt 105 kr. Teckningskursen 96 kronor per aktie motsvarar ett marknadsvärde för Nordnet på cirka 24 miljarder kronor medan börskursen 107 kronor motsvarar närmare 27 miljarder kronor.

Uppföljning av Wästbyggs IPO

Så blev det klart att Aktieportföljen fick en liten liten andel av Wästbygg gruppens nyemission (läs tidigare inlägg). Aktiepriset stiger från emissionens 96 kr med 7,43% och är just nu på drygt 103 kr. 60 andelar är en för liten post att behålla som den är. Nu återstår frågan till mig själv om jag skall sälja eller köpa på mig mer. Jag smakar på karamellen lite och vilar på hanen.

Foto av James Wheeler pu00e5 Pexels.com

IPO: Byggutvecklare med hållbarhetsfokus

Aktieportföljen har idag anmält sig till nyemissionen för Wästbygg.

Anmälningsperioden är den 1 – 9 oktober 2020 klockan 17.00
Priset per aktie är fastställs till 96 SEK per B-aktie. Anmälan ska avse lägst 150, i jämna poster om 50 B-aktier. Med ett erbjudandepris om 96 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 14 400 SEK.

Wästbygg är idag ett av Sveriges 15 största entreprenad- och projektutvecklingsföretag. Bolaget utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter inklusive samhällsfastigheter samt logistik- och industribyggnader och är väl etablerade i såväl Stockholm/Mälardalen, Västsverige som Skåne – marknader som bolaget identifierat ha stor tillväxtpotential och goda möjligheter att fortsätta utvecklas. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission och ägarspridning och noterar bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Wästbyggs intäkter är jämnt fördelade mellan dess affärsområden, till och med 1999 väger bostäder tyngst, sedan kommer industri/logistik och kommersiellt. Framöver ser det dock ut som att logistik/industri är störst i orderstocken. Det är ingen tvekan om att Wästbygg har ambitioner och jag hopppas på en tilldelning i nyemissionen.