Utdelning vs återköp

Återköp kan vara en signal till dig som aktieägare att bolaget tycker att sin egen aktie är köpvärd. Hur gynnar det oss aktieköpare? Är det inte bättre med utdelning som är tydlig och trevlig för oss aktieägare. Nja, svaret är inte givet, om man ser det på lite längre sikt.

Utdelning är tydligare, det är kontanter som lämnar bolaget och delas ut till aktieägarna. Återköp är inte lika tydlig, men själva effekten kan vara tydlig.

Vi tar ett exempel. Vi har ett företag med ett börsvärde på 10 miljarder och med 100 miljoner aktier, dvs ett aktiepris på 100 kr.

När företaget vinstfördelar genom återköp för t ex 500 miljoner kr så blir effekten att börsvärdet minskar till 9.5 miljarder och tillgängliga aktier minskar till 95 miljoner, men aktiepriset är fortfarande 100 kr.

När företaget vinstfördelar genom aktieutdelning så delar företaget ut vinst i pengar för 500 miljoner kr. Effekten blir att börsvärdet minskar till 9.5 miljarder kr, men antalet aktier är fortfarande 100 miljoner, vilket ger ett aktiepris på 95 kr plus att vi fick 5 kr kontant i utdelning.

Vi ser här att för oss aktieägare är återköp inte lika tydlig som vid utdelning men det blir direkt ett färre antal aktier som kommer att dela på den framtida vinsten. Direkt märker vi ingen skillnad men framgent är det färre aktier som kommer att dela på den framtida vinsten, där kommer nytta in för oss som aktieägare. För bolaget kan det vara en mer långsiktig lösning och ett sätt att investera i sig själv, istället för att bara dela ut pengar. På längre sikt kan det även gynna aktieägarna genom att det blir färre aktier som skall dela på vinsten.

När det gäller återköpsprogram får ett bolag återköpa max 10 % av antalet aktier. Det är stämman som ger styrelsen att mandat att genomföra återköpet vid lämplig tidpunkt. Återköp blir därför ett mer flexibelt verktyg för företaget än utdelning. När företaget genomför återköpet så handlar man på börsen precis som vilken aktieköpare som helst.