Min aktievecka 40utdelningar, inflation, fallande tillväxt och bearmarketoptimism

Tre utdelningar trillar in i nästa vecka frän svenska Alm Equity, finska TietoEVRY och amerikanska NXP Semiconductor. Experter ser köpläge trots sämsta septemberbörsen sedan finanskrisen. Är perspektivet 2-3 år är jag benägen att hålla med, men i närtid med stigande inflation och fallande tillväxt får man i så fall tåla att portföljen tar stryk, men även när inflationen toppat och börjar falla tillbaka har vi kvar en en fallande tillväxt ett tag till. Visst blir det några björnmarknadsrallyn framöver, men sedan faller det tillbaka till lägre nivåer. Det gäller att vara försiktig där ute och inte dras med i bearmarketoptimism och tro att det är över.

Min aktievecka 37 – utdelningar, valresultat, regeringsbildning och vinstvarningar

Två utdelningar från hälsovårdssektorn kommer i veckan, brittisksvenska läkemedelsbolaget AstraZeneca kanadensiska fastighetsbolaget Northwest healthcare. Valresultatet och regeringsbildningen kommer att dominera den kommande veckan, men viktigast för börsen kommer att vara inflationen. Imorgon kommer USA:s inflation. På onsdag redovisas den svenska inflationen, en vecka innan Riksbankens nästa räntebesked. ECB höjde i förra veckan räntan med 0,75 punkter, hur gör Riksbanken? Thule och Electrolux vinstvarnar idag, inte oväntat att bolag i konsumentsektorn nu vinstvarnar. Vi kommer att ser mer av detta framöver. Det är helt enkelt fortsatt läge att vara försiktig.

Min aktievecka 35 – månadsutdelare, jobbrapport, konjukturbarometer och inflation

Månadsutdelarna fastighetsbolaget Cibus och energibolaget Transalta renewables lämnar utdelning kommande vecka. Vi kan nog förvänta  oss en bearaktig börsvecka efter Feds besked i fredags. Vad Fed gör påverkar hela den global konjunkturen. September är dessutom i regel den sämsta börsmånaden. Fredagens jobbdata blir ett viktigt underlag för Feds fortsatta agerande. I europa väntas inflationen för eurozonen slå nya rekord för augusti. Här hemma redovisas KI:s barometerindikator imorgon som väntas bekräfta hushållens pessimism. Räkna med en turbulent börsvecka och spänn fast säkerthetsbältet.

Portföljresultat o utdelningar v 15 – lyckad stockpicking

Extra kul att min stockpicking Hexatronic rusade i veckan efter en omvänd vinstvarning. På andra hållet hade jag turen att lämna SBB innan den störtdök. I övrigt har råvaror, bank och telekom gått bra. Trots att Stockholmsindexen gick söderut hamnade mina portföljer på plus. Att bolag som Electrolux stiger, som pressas hårt av inflationen, är ett gott tecken att på vi är nära botten. Det gäller att vara ödmjuk och acceptera att det mesta är svårt att förutse.

Påfyllning av en svensk månadsutdelare och tre nya amerikanska tillväxtaktier

I ett av mina tidigare inlägg (se inlägg från den 17/8) skrev jag om att Cibus var på väg att bli den första svenska månadsutdelaren och nu kan vi konstatera att detta är ett faktum. Under veckan har jag dubblerat mitt innehav i bolaget och även positionerat mig i tre amerikanska tillväxtaktier. De senare kommer jag att presentera i kommande inlägg, i det här inlägget får Cibus hela utrymmet.

Cibus är den första svenska månadsutdelaren. Sedan aktien kom med i Aktieportföljens depå har aktien stigit med 12.77% och sedan årsskiftet 14,7%. Direktavkastningen är för närvarande 5,8%.

Översikt, nyckeltal

Källa: Börsdata

Cibus investeringsstrategi, att förvärva enstaka fastigheter eller fastighetsportföljer till ett högre avkastningskrav än den befintliga portföljen, i kombination med den planerade investeringstakten om 50 MEUR per år skapar potential till en god värdetillväxt i aktien på längre sikt. Investeringsmålet på 50 MEUR är uppnått under 2018, 2019 och redan under 2020.

Cibus Nordic Real Estate AB är ett bolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter inom sådana affärsområden som livsmedelsbutiker och rabattbutikkedjor. Mellanstora livsmedelsbutiker svarar för merparten av livsmedelshandeln i Finland och Sverige och utgör den butikstyp som dominerar portföljen.

Källa: Cibus

Livsmedels- och dagligvarubranschen har över tid haft en stabil och konjunkturoberoende tillväxt. Livsmedelsbranschen har historiskt vuxit med ca 3 % per år, även under lågkonjunktur. Den uppvisar även en god motståndskraft mot den växande e-handeln som har gjort butikerna till ett distributionsnät av varor som handlas på internet.

Diversieringen i portföljen är stor; ingen enskild fastighet i portföljen svarar för en större andel än 2,5 % av portföljens totala driftnetto, vilket eliminerar vikten av en enskild fastighet. Endast tre fastigheter svarar enskilt för mer än 2 % av portföljens totala hyresintäkter. Per den 30 juni 2020 bestod Cibus fastighetsbestånd av 275 relativt moderna butiksfastigheter, belägna i olika tillväxtregioner i Finland och Sverige. Ungefär 84 % av portföljens driftnetto på helårsbasis härrör sig från fastigheter i Finland, och 16 % från fastigheter i Sverige.

Finansiell översikt

Källa: Cibus