Portföljresultat o utdelningar v 15 – lyckad stockpicking

Extra kul att min stockpicking Hexatronic rusade i veckan efter en omvänd vinstvarning. På andra hållet hade jag turen att lämna SBB innan den störtdök. I övrigt har råvaror, bank och telekom gått bra. Trots att Stockholmsindexen gick söderut hamnade mina portföljer på plus. Att bolag som Electrolux stiger, som pressas hårt av inflationen, är ett gott tecken att på vi är nära botten. Det gäller att vara ödmjuk och acceptera att det mesta är svårt att förutse.

Påfyllning av en svensk månadsutdelare och tre nya amerikanska tillväxtaktier

I ett av mina tidigare inlägg (se inlägg från den 17/8) skrev jag om att Cibus var på väg att bli den första svenska månadsutdelaren och nu kan vi konstatera att detta är ett faktum. Under veckan har jag dubblerat mitt innehav i bolaget och även positionerat mig i tre amerikanska tillväxtaktier. De senare kommer jag att presentera i kommande inlägg, i det här inlägget får Cibus hela utrymmet.

Cibus är den första svenska månadsutdelaren. Sedan aktien kom med i Aktieportföljens depå har aktien stigit med 12.77% och sedan årsskiftet 14,7%. Direktavkastningen är för närvarande 5,8%.

Översikt, nyckeltal

Källa: Börsdata

Cibus investeringsstrategi, att förvärva enstaka fastigheter eller fastighetsportföljer till ett högre avkastningskrav än den befintliga portföljen, i kombination med den planerade investeringstakten om 50 MEUR per år skapar potential till en god värdetillväxt i aktien på längre sikt. Investeringsmålet på 50 MEUR är uppnått under 2018, 2019 och redan under 2020.

Cibus Nordic Real Estate AB är ett bolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter inom sådana affärsområden som livsmedelsbutiker och rabattbutikkedjor. Mellanstora livsmedelsbutiker svarar för merparten av livsmedelshandeln i Finland och Sverige och utgör den butikstyp som dominerar portföljen.

Källa: Cibus

Livsmedels- och dagligvarubranschen har över tid haft en stabil och konjunkturoberoende tillväxt. Livsmedelsbranschen har historiskt vuxit med ca 3 % per år, även under lågkonjunktur. Den uppvisar även en god motståndskraft mot den växande e-handeln som har gjort butikerna till ett distributionsnät av varor som handlas på internet.

Diversieringen i portföljen är stor; ingen enskild fastighet i portföljen svarar för en större andel än 2,5 % av portföljens totala driftnetto, vilket eliminerar vikten av en enskild fastighet. Endast tre fastigheter svarar enskilt för mer än 2 % av portföljens totala hyresintäkter. Per den 30 juni 2020 bestod Cibus fastighetsbestånd av 275 relativt moderna butiksfastigheter, belägna i olika tillväxtregioner i Finland och Sverige. Ungefär 84 % av portföljens driftnetto på helårsbasis härrör sig från fastigheter i Finland, och 16 % från fastigheter i Sverige.

Finansiell översikt

Källa: Cibus

ECB förbereder slopat utdelningsstopp för banker – Svolder höjer utdelningen

Bloomberg rapporterar och citerar källor med insyn att ECB förbereder att lyfta bort det som i praktiken har blivit ett utdelningsstopp för banker i Europa.

Många är kritiska till utdelningsstoppen generellt, tex ett av Aktieportföljens innehav Svolders VD. Jag läser i Dagens Industri ”att investmentbolaget Svolders styrelse föreslår att utdelningen höjs till 2,2 kronor per aktie från 2,15 kronor föregående räkenskapsår. I bokslutskommunikén riktar vd Ulf Hedlundh samtidigt kritik mot politiska hinder för utdelningar”.

”Det är förödande för kapitalförsörjningen om det från politiskt håll ställs upp hinder för just utdelning. Utdelade medel är dessutom redan beskattade i bolagen och föranleder ofta ytterligare beskattning i olika ägarled. Ägarkapital ska inte straffbeskattas eller hindras när det behövs som mest”, skriver investmentbolagets vd.