Näringslivets produktion

Näringslivets produktion steg trots kraftigt ökade priser i samhället. Jämfört med april förra året steg indexet med 4,6 procent. Intressant att notera ”byggs” trend.